Op dit ogenblik zijn de sociale verkiezingen gestart. In zo’n 6000 bedrijven kunnen de werklieden en bedienden hun vertegenwoordigers verkiezen voor de ondernemingsraad en het comité preventie en bescherming op het werk. In een kleine minderheid van de bedrijven wordt meteen ook de syndicale delegatie verkozen. Er zijn ruim 130.000 kandidaten. De thema’s bij deze verkiezingen zijn veelal met het bedrijf zelf verbonden. Wij roepen op om te stemmen voor strijdbare kandidaten.

Zowel voor het ABVV als het ACV is het aantal kandidaten een belangrijke stap vooruit. Het ACV spreekt over 68.000 kandidaten en het ABVV over 55.000. Ook het kleinere liberale ACLVB heeft 10.000 kandidaten. Er worden in meer bedrijven sociale verkiezingen georganiseerd, wat goed is voor de arbeiders. De lonen en de arbeidscondities zijn doorgaans immers beter in bedrijven met een syndicale vertegenwoordiging.

Dat is meteen ook de reden waarom het patronaat zo fel gekant was tegen sociale verkiezingen in KMO’s. Niet enkel de bescherming van afgevaardigden en kandidaten was een doorn in het patronale oog, maar zeker ook de kracht die een georganiseerde vakbondswerking kan betekenen in de strijd voor betere arbeidsomstandigheden en meer loon.

Bij deze sociale verkiezingen kunnen 1,4 miljoen arbeiders hun stem uitbrengen. Het gaat enkel om bedrijven in de private sector en de non-profit. Bij de openbare diensten worden vertegenwoordigers doorgaans aangeduid. Er zijn echter ook uitzonderingen, zo zijn er wel sociale verkiezingen in bepaalde onderwijsinstellingen (zoals VUB) of bij het Brussels openbaar vervoer.

In een aantal bedrijven zijn er geen sociale verkiezingen omdat er geen kandidaten zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het VBO zelf (dat niet alleen de werkgevers vertegenwoordigt, maar tegelijk zelf ook personeelsleden tewerk stelt). Maar ook bij bijvoorbeeld Microsoft werden geen kandidaten gevonden. Het opzetten van een nieuwe vakbondswerking is wellicht de moeilijkste stap in de opbouw van een krachtsverhouding.

Vanaf 21 mei zullen de resultaten worden bekend gemaakt. Het is echter moeilijk om een algemeen beeld te krijgen over de sociale verkiezingen. De situatie verschilt daarom te veel van bedrijf tot bedrijf. Wij roepen op om te kiezen voor kandidaten die zich strijdbaar opstellen en die kiezen voor een strijdbaar syndicalisme. Zo zagen we de afgelopen jaren de acties tegen het Generatiepact of de spontane (en minder spontane) acties voor meer koopkracht. De voortrekkers van deze acties verdienen uw steun, los van de kleur van de vakbond waarvoor ze kandidaat zijn.

In de sociale verkiezingen zijn wij geen voorstander van persoonlijke campagnes of van een pensenkermis benadering met gratis gadgets en dergelijke. Dat is jammer genoeg wel steeds meer een traditie geworden, zeker in sommige grote bedrijven. Het gaat in de eerste plaats om de versterking van militanten en delegees die de afgelopen jaren hebben aangetoond dat ze de belangen van hun werkmakkers grondig opnemen en bereid zijn om hun nek uit te steken als het op acties aankomt. Daarom onze oproep: neem deel aan de sociale verkiezingen en stem daarbij op strijdbare kandidaten!


Op zoek naar info van de vakbondsgroepen op jouw bedrijf? Bekijk onze syndicale links en misschien vind je wat je zoekt.