LSP-kandidaten aan het woord

Anja Deschoemacker, lijsttrekker Europese Lijst LSP

Waarom kom je op voor Europa. Daar is toch weinig interesse voor in de samenleving?

"De desinteresse is inderdaad groot. Europa is een logge, bureaucratische machine. Er wordt boven de hoofden van de mensen beslist. Ik kom op voor de Europese verkiezingen om die mensen te vertegenwoordigen die vandaag niet eens worden gehoord. Het Europese project is opgemaakt in dienst van de kapitalisten van de grote Europese mogendheden.

"Het doel is de aanval op de "welvaartsstaat" sneller te kunnen doorvoeren. Ik wil een socialistisch programma verdedigen en steun bieden aan de strijdbewegingen van arbeiders, jongeren, vrouwen, migranten, enz. Dat is wat de LSP doet en zal doen, met of zonder verkozenen."

Wat is er mis met Europa? Is samenwerking tussen verschillende landen dan niet goed?

"Dat hangt ervan af om welke samenwerking het gaat en met welk doel. De huidige Europese samenwerking is er een om sociaal de klok terug te draaien tot de periode vóór WO II. Toen de sociale zekerheid nog niet bestond. Toen qua diensten alleen het allernoodzakelijkste werd voorzien. Wij vechten tegen dat programma en dus tegen het huidige Europese project van de burgerij. We zijn anderzijds voorstanders van een socialistische federatie van Europa als stap naar een socialistische wereldfederatie. We denken dat enkel in zo’n vrijwillige federatie van democratisch-socialistische landen een programma kan worden overeengekomen om een einde te maken aan armoede, werkloosheid en bestaansonzekerheid. Wat vandaag absoluut noodzakelijk is, is de eenmaking van de Europese arbeidersklasse.

"De nationale strijd tegen privatiseringen, afbouw van de sociale zekerheid en openbare diensten,… zou enorm aan kracht winnen indien het een gezamenlijke strijd zou zijn."

Wat vind je van de huidige kritiek van de SP.a op Europa?

"Hypocriet. Zo goed als alle besparingen van het laatste decennium werden genomen met de Maastricht-normen als excuus. Die normen werden gesteund met een sociaal-democratische meerderheid in Europa. De uitvoerders in België waren de regeringen-Dehaene en Verhofstadt. In al die regeringen waren SP.a en PS aanwezig. De privatisering van Belgacom werd voorbereid door Elio di Rupo (PS), die van de Post wordt vandaag verder voorbereid door Johan Vande Lanotte (SP.a). Hypocriet, dus."

"Het beslissingsrecht van het Europees parlement is nagenoeg nihil. Maar een socialist kan een Europees mandaat wel gebruiken om de strijd van de ene groep arbeiders bekend te maken bij alle Europese arbeiders, en solidariteit te organiseren over de nationale grenzen heen. Hij of zij zou ook het belangrijke signaal kunnen geven dat het mogelijk is een partij uit te bouwen van mensen die niet een politiek ambt nastreven uit eigenbelang. Een partij die ongevoelig is voor de lobby’s van het bedrijfsleven."

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist