Mélenchon

Hieronder de verklaring van Gauche Révolutionnaire, onze Franse zusterorganisatie, over haar deelname aan de campagne ‘France Insoumise’ (Frankrijk staat op) en de stemoproep voor Mélenchon. Terwijl miljoenen mensen werkloos zijn, dagelijks vechten om te overleven en de openbare diensten afgebouwd worden, zien we een mediacircus rond de presidentsverkiezingen van 2017 dat zich bij het lijstje van afstootwekkende zaken voegt. We mogen ons daar niet bij neerleggen en moeten in verzet gaan zodat we het beleid van de PS, Les Républicains of het FN niet langer moeten ondergaan. We moeten ons voorbereiden op strijd.

Sommigen denken dat het beter is om zich te onthouden en via die weg hun afkeer tegen deze parodie op een democratie te tonen. De afwezigheid van massale betogingen of van een duidelijke oproep van een brede politieke kracht onder de jongeren en werkenden maakt dat een onthouding vooral een passief gegeven is waar de politieke leiders van zowel de rechterzijde, de PS als het FN niet van wakker liggen.

De beloften om ons het leven zuur te maken

Het leven van gewone werkenden zal er niet op verbeteren onder Fillon, Valls of Le Pen. De samenleving zal er evenmin rechtvaardiger op worden.

De rechterzijde en de PS (en zijn bondgenoten) zijn verantwoordelijk voor de huidige sociale ramp. Fillon was premier. Hij heeft de aanval op de pensioenen in 2010 doorgevoerd. Hierdoor gingen de pensioenen erop achteruit, werden ouderen tot werkloosheid veroordeeld en moeten anderen werken tot ze erbij neervallen. Fillon belooft om de werkloosheid aan te pakken… door 500.000 jobs in de publieke sector te schrappen of nog door iedereen te verplichten om langer te werken voor een lager loon (39 uur werken, 35 betaald krijgen). Verder wil hij onder meer de BTW verhogen.

Het bewind van Valls-Hollande heeft geleid tot 5 miljoen werklozen, dat zijn er 1,2 miljoen meer dan in 2012. Er zijn tientallen miljarden cadeau gedaan aan de superrijken en de multinationals die blijven jobs schrappen (Air France, La Poste, Peugeot, SFR, Sanofi, …) terwijl ze miljarden winsten boeken. Het FN beweert anders te zijn, maar dat is een illusie. Le Pen beweert te spreken in naam van het ‘volk’ terwijl haar eigen familie uit miljonairs bestaat. Alle leiders van het FN zijn carrièristen die hun verkozen posities cumuleren zoals bij de rechterzijde en de PS. In de steden waar het FN aan de macht is, wordt de aanval ingezet op hulpverlening aan de armsten. Het FN spreekt zelfs niet over loonsverhogingen, de partij wil zich vooral niet tegen het kapitalisme richten. De doelwitten van extreemrechts zijn de zwaksten: migranten, jongeren, … Wat het FN wil is verdeeldheid onder de werkenden, wat enkel de rijksten ten goede komt.

Onze revolte tegen dit systeem naar voor brengen

Waar de gevestigde partijen vooral bang van zijn, is dat wij ons ongenoegen laten zien in een campagne voor een kandidaat die zich volledig tegen hun beleid keert, die het jobverlies in de publieke sector verwerpt en die opkomt voor loonsverhogingen, meer sociale zekerheid en betere pensioenen. Zo’n kandidaat die miljoenen stemmen haalt, is een probleem voor het establishment. Dat is waarom Gauche Révolutionnaire oproept om voor Mélenchon te stemmen. Zo kunnen we al wie genoeg heeft van het kapitalisme, de winsthonger en de uitbuiting bijeenbrengen.

Dat is essentieel om het verzet te organiseren als Fillon de presidentsverkiezingen wint. Door de belangen van brede lagen van de bevolking te verdedigen, is de campagne van Mélenchon ook een middel om de stem voor Le Pen te counteren waar zij zich probeert te baseren op de woede tegen de PS en de Républicains.

De kandidatuur van Mélenchon kan een belangrijke hefboom zijn, zelfs indien er meningsverschillen zijn met hem en zijn campagne. Maar hij verdedigt loonsverhogingen, pensioen op 60 jaar, hij eist dringende maatregelen tegen de ecologische rampspoed en verdedigt een geplande economie die rekening houdt met de natuurlijke middelen en die niet gericht is op de winsthonger. Het programma van Mélenchon verzet zich tegen het Europa van het kapitaal. De campagne verzet zich tegen het cumuleren van politieke mandaten en vraagt stemrecht vanaf 16 jaar. Dat zijn positieve elementen waar wij nog aan zouden toevoegen dat verkozenen niet meer mogen verdienen dan het gemiddelde loon van een geschoolde werknemer en dat verkozenen afzetbaar moeten zijn door wie hen gekozen heeft.

Als miljoenen mensen deze kandidatuur steunen, dan kan dit vertrouwen geven aan al wie genoeg heeft van deze onrechtvaardige samenleving.

We zullen verder moeten gaan in het aanvallen van de macht van de multinationals, banken en grote aandeelhoudersgroepen. Een verkiezingscampagne is slechts een manier om de discussie over onze eisen en voorstellen tot strijd tegen het kapitalisme te voeren. Tegen de dictatuur van de multinationals verdedigt Gauche Révolutionnaire de nationalisatie van de volledige financiële sector (banken, verzekeringen, immobiliëngroepen, …) en andere sleutelsectoren van de economie. We eisen de nationalisatie onder democratische controle van de werkenden en de bevolking. Het zou het mogelijk maken om investeringen te financieren om miljoenen jobs te creëren in de publieke sector, voor het milieu of voor sociale behoeften.

Nood aan massale politieke kracht van werkenden en jongeren

De strijd tegen de arbeidswet toonde het aan: we zijn met miljoenen en hebben genoeg van het kapitalisme en de dictatuur van winst en uitbuiting. Sinds de lente hebben miljoenen mensen deelgenomen aan de acties tegen de lage lonen, de slechte arbeidsvoorwaarden, de dictatuur van de bazen. Maar we zagen ook dat ons kamp onvoldoende georganiseerd is, we zijn er niet in geslaagd om de arbeidswet tegen te houden ook al was 70% van de bevolking ertegen. Er is nood aan een massale politieke kracht, een nieuwe partij van werkenden, jongeren, gepensioneerden, … om de strijd mee te organiseren en in te gaan tegen de propaganda van het kapitalisme. Een partij die bovendien ingaat tegen racisme, seksisme, homofobie en elke vorm van discriminatie.

We moeten de campagne en de beweging rond Mélenchon gebruiken om strijd rond sociale, ecologische en democratische eisen te versterken en mee op te bouwen. Er zijn wekelijks honderden stakingen in het land die nood hebben aan een politieke en militante ondersteuning.

Dat is wat wij in deze campagne naar voor willen brengen en waarvoor we steun vragen. Tegenover Fillon en de anderen is er nood aan een campagne die vastberaden de strijd aangaat tegen elke maatregel die ze willen opleggen. Er zal een harde strijd nodig zijn, wellicht een algemene staking, waarin we de kracht van de werkenden en jongeren laten zien op een ogenblik dat ze samen strijden.

Door de campagne voor Mélenchon op te bouwen, kunnen we die mensen bereiken en beginnen met de opbouw van een nieuwe politieke kracht tegen het kapitalisme en tegen de gevestigde partijen.

Binnen het kapitalistische systeem is er geen oplossing mogelijk, dit systeem put de natuur uit, veroordeelt miljoenen mensen tot ellende en dit om een handvol superrijken nog rijker te maken. Er is geen oplossing in dit systeem dat leidt tot oorlogen om olie of andere grondstoffen en die zich vervolgens keert tegen vluchtelingen en migranten die proberen te overleven.

Het kapitalisme moet weg, het moet vervangen worden door democratisch socialisme zodat de economie kan gericht worden op de behoeften van iedereen, zodat een einde kan gemaakt worden aan discriminatie, dat jongeren een toekomst kunnen uitbouwen en zodat er een democratische samenleving mogelijk wordt. Dat is waar Gauche Révolutionnaire voor opkomt.