Aalst: poging tot intimidatie door extreem-rechts.

Naar aanleiding van een dreigbrief die een militant ontving, deelde de Aalsterse afdeling van LSP een open brief uit aan een verkiezingsdebat van de Jeugdraad. Vreemd genoeg was LSP daarop niet uitgenodigd, hoewel leden van ons in de jeugdraad zitten en wij onder jongeren een erg actieve partij zijn. Aan het debat deelden onze kameraden een pamflet uit gericht tegen Karim Van Overmeire, lijsttrekker voor het Blok in Oost-Vlaanderen. We riepen hem op om z’n troepen aan te manen om de bedreigingen stop te zetten.

Open brief aan Karim Van Overmeire,

Fractievoorzitter Vlaams Blok gemeenteraad Aalst

Mijnheer,

Op 13/05/2004 ontving één van onze mensen de volgende dreigbrief op zijn thuisadres in de bus:

Geachte heer …,

In het kader van de naderende verkiezingen willen wij u vriendelijk waarschuwen…een gewaarschuwd man is er immers twee waard…Bij de vorige editie was u zo ijverig dat u het zelf niet kon laten om affiches van andere partijen te over plakken…wij willen even uw geheugen opfrissen: het gemeentelijk aanplakbord op de kleine parking van de Papenbergstraat met de Stationsstraat te Liedekerke. U herinnert zich niets meer? Als wij U dan vertellen dat u zich verplaatste in een VW Golf personenwagen met herkenningsteken "…" zal het misschien wat duidelijker worden! Wij houden u dus extra in de gaten…en u tekent vanaf nu zelf voor de gevolgen! Geef toe: dit is een mooie afspraak!

Onze anonimiteit getuigt niet van onsportiviteit, wij betalen u even met dezelfde munt, want u liet ook geen adreskaartje na…alhoewel!

Sukses op 13 juni!

Er is maar één partij die zich van een dergelijk Gestapo toontje bedient. Er is ook maar één partij die zo dom is zich zo deerlijk in de krachtsverhoudingen en de doortastendheid van haar tegenstanders te vergissen. De persoon die deze dreigbrief ontving, is namelijk al een hele tijd een vertrouwenspersoon van Blokbuster en de Linkse Socialistische Partij Aalst en zoals U, mijnheer Van Overmeire, weet, is het niet bijster verstandig om onze mensen op intimiderende toon aan te spreken.

Zoals uw Liedekerkse pittbull al zei: Een gewaarschuwd man is er twee waard!

Wij daarentegen hebben het niet zo voor anonieme dreigementen. Laat het ons zo zeggen: u en uw onmiddellijke (politieke) omgeving hebben er alle belang bij dat onze mensen deze verkiezingscampagne in blakende gezondheid doorkomen. Is dat ook geen ‘mooie afspraak’?

Linkse Socialistische Partij Aalst

Delen: Printen: