Home / Kort / Kort & Krachtig

Kort & Krachtig

Iedere zaterdag publiceren we een overzicht van enkele opvallende nieuwtjes, feiten, opmerkelijke uitspraken of video’s.

Mensen met een beperking gaan er op achteruit

GRIP vzw kwam met opmerkelijke cijfers over de groeiende kloof tussen mensen met en zonder beperking. Hoe een samenleving zorgt voor wie het moeilijk heeft, zegt veel over de beschavingsgraad van die samenleving. Op dat vlak is er de afgelopen jaren achteruitgang. Maar liefst 61% van de mensen met een beperking zitten volgens de vzw in de twee laagste inkomensklassen tegenover 34% van de mensen zonder handicap. Tien jaar geleden was dat 60% en 35%. 23,1% van de personen met een handicap woont in een huishouden dat moeilijk rond komt. Tien jaar geleden was dit 19,5%.

Bedrijven betalen minder, gewone burgers meer

Maandag schreef De Standaard: “De neiging om het tarief van de vennootschapsbelasting steeds verder te verlagen, de zogenaamde race to the bottom, is een andere. In 1990 rekenden de landen van de G20 nog gemiddeld 40 procent aan, in 2015 was dat 28,7 procent. Uitgedrukt in percentage van de totale economie, zakte de vennootschapsbelasting van 3,6 procent in 2007 naar 2,8 procent in 2014. In diezelfde periode steeg de btw van 17,7 procent naar een recordpeil van 19,2 procent.”

Loonakkoord?

“In de rangen van het ACV raakt het geduld op,” stelt LBC-topman Stefaan Decock. Maandag publiceerde De Standaard een gesprek met Decock naar aanleiding van de moeite om het tweejaarlijkse loonoverleg op gang te trekken. “De vakbonden moeten ermee stoppen defensief te spelen en zich zomaar te schikken naar een overleg binnen het keurslijf van de wet over het wegwerken van de loonhandicap. In onze rangen is men het beu. De voorbije jaren was er geen sprake van een evenwichtig sociaal overleg. Het overleg werd bovendien permanent gehypothekeerd door de bemoeienissen van de regering. Zonder ernstig sociaal overleg zijn sociale onrust en chaos niet te vermijden.” Tegenover het cadeaubeleid voor de grote bedrijven staat niets voor gewone werkenden. “Uit onze berekeningen blijkt dat de steun aan de bedrijven al 16 miljard euro bedraagt. Het is onaanvaardbaar dat daar niets tegenover staat.” Wat met de zogenaamde nieuwe jobs door de taxshift? Volgens LBC gaat het om 13.000 tot 14.000 jobs en dat zijn “zeer dure jobs als je het meet aan de steun die de bedrijven krijgen.” Een nieuw leeg loonakkoord zal niet zomaar passeren, stelt Decock. Het vorige akkoord werd wel heel nipt goedgekeurd binnen het ACV. “Een herhaling zit er niet meer in als het opnieuw slechts om de borrelnootjes gaat. En dat beseft Marc Leemans maar al te goed.” LBC pleit voor een opslag met 3%. Als er geen onderhandelingen mogelijk zijn over een redelijke opslag, dan is sociale onrust onvermijdelijk. Die onrust had er wat ons betreft al sneller mogen komen, maar beter laat dan nooit.

Trumpisme

Het Laatste Nieuws, de krant die een artikel publiceerde met een foto van de Franstalige rechter die besliste in de zaak van het Syrische visum dat Francken moet toekennen waarbij de krant niet naliet om te vermelden dat de rechter in kwestie ‘links’ zou zijn en bovendien getrouwd met een ‘vreemdeling’, berichtte over de persoonlijke Twitter-aanvallen van Trump op al wie hem niet aanstaat. Of de krant dit uit bewondering brengt, werd er niet bij vermeld. “Ongeveer een jaar geleden stelde de 18-jarige studente Lauren Batchelder tijdens een politiek debat in New Hampshire een vraag aan Donald Trump. Ze vroeg de toenmalige presidentskandidaat of hij een vriend van vrouwen was. De volgende ochtend noemde hij haar via Twitter een arrogante vrouw. Meteen daarna werd ze overspoeld met kwetsende telefoontjes en berichtjes. Haar adres circuleerde op social media, waardoor ze moest onderduiken. En zelfs vandaag nog draagt ze de gevolgen van die ene tweet. (…) Nu studeert het meisje onder meer geschiedenis aan het Saint Anselm College in Manchester. Maar de bedreigingen zijn nog niet gestopt. Zo kreeg ze vijf dagen voor de presidentsverkiezingen een berichtje via Facebook. “Ik wil je een mep in je gezicht verkopen. Ik wil je hoofd tegen de stoep slaan en op je bebloede gezicht urineren. Ik weet waar je woont. Dus pas maar op.” (…) De president-elect gebruikt social media erg impulsief. Wanneer een idee bij hem opkomt, zet hij het online. Ook als hij boos is of iets op televisie ziet, denk hij niet na voor hij een tweet de wereld in stuurt. Hij kan met één zin van 140 tekens het journaal halen of andere wereldleiders verontrusten. Zo heeft heeft de Amerikaanse president-elect een conflict met China ontketend. Vorige dinsdag kelderden de aandelen van Boeing na een tweet van hem. En een dag later kreeg een vakbondsman thuis telefoontjes met doodsbedreigingen nadat Trump hem een leugenaar had genoemd.”

Rutten en weerwoorden

Gwendolyn Rutten klaagde er in De Zevende Dag over dat Raoul Hedebouw (PVDA) zonder wederwoord op televisie kwam. Bij ‘de Afspraak’, het programma waar Hedebouw te gast was geweest, werd opgemerkt dat Rutten zelf een debat met Mertens (PVDA) weigerde. Een detail dat misschien nog het vreemdst was: Rutten kwam haar tirade afsteken zonder dat er enig wederwoord was in De Zevende Dag. Geen wederwoord krijgen, is blijkbaar een privilege dat beperkt is tot de traditionele partijen?

“Staken is maatschappelijk nefast”

Van wie komt deze uitspraak? Is het Karel Van Bleitvelt? Is het iemand die Jan Jambon kent? Neen, het is Groen-politicus Kristof Calvo in Trends. In dat magazine doen de groene kopstukken Calvo en Almaci er alles aan om op een goed blaadje te staan bij de verdedigers van een patronale politieke agenda in dienst van de grote bedrijven. Ook nog in het nieuws deze week: PVDA wil in Antwerpen een mandaat van zijn leden om te onderhandelen met SP.a en Groen voor een kartel bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Benieuwd op basis van welk programma dat zou zijn.

Terrorist!

Zuhal Demir is geschrokken. “Ik word in een hokje geduwd, of krijg de stempel van terrorist, terwijl ik net op alle manieren duidelijk wil maken dat ik dat niet ben.” Ze klaagt dat al wie er een andere mening op nahoudt, meteen in het vakje van terrorist wordt gestopt. Ze heeft het voor alle duidelijkheid voor een keer niet over stakers die het niet eens zijn met het beleid van haar partij. Die worden immers door N-VA’ers als terroristen omschreven. Neen, het is enkel onaanvaardbaar dat wie het niet eens is met grote leider Erdogan als terrorist wordt omschreven. Demir eist een streng optreden van de Belgische regering. Om te onthouden bij volgende stakingsacties!

Jobs, jobs, jobs

De uitbreiding van de containercapaciteit in de Antwerpse haven levert geen extra jobs op. Ondanks heel wat overheidssteun (onder meer 200 miljoen euro per jaar om de waterwegen te baggeren) en het steeds terugkerende argument van ‘jobs, jobs, jobs’, blijkt een verdrievoudiging van de trafiek de afgelopen jaren niet geleid te hebben tot meer jobs. De Standaard merkte dinsdag op: “De Nationale Bank berekende dat de containertrafiek in Antwerpen in vijftien jaar verdrievoudigde. Maar dat levert niet meer jobs op – zo’n 60.000 rechtstreeks. Of de herverpakking in de warenhuizen verderop extra duurzame werkgelegenheid brengt, moet nog helder becijferd worden. Zijn we niet beter af met echte industrie? En dan is er natuurlijk het verkeer. Antwerpen verstikt. Willen we echt jaarlijks 4 tot 7 miljoen containers boven op de 10 miljoen die Antwerpen nu al verwerkt? Politiek wordt het debat over zuivere lucht nog passioneler dan dat over grond.”

Mediaconcentratie

In de nieuwsbrief ‘De Groene Belg’ lazen we deze week enkele interessante cijfers over mediaconcentratie:

  • In 1950 had België nog 51 verschillende kranten, uitgegeven door 34 zelfstandige bedrijven. 19 Nederlandstalige en 31 Franstalige kranten. Uitgegeven door respectievelijk 14 en 19 bedrijven. En om de eerste cijfers te doen kloppen moet je daar nog het in 1927 gestarte Duitstalige Grenz Echo (Verlag) bij optellen.
  • In 1996 bleven er in België nog 27 verschillende kranten over. Een halvering. Die kranten werden uitgegeven door nog amper 9 zelfstandige bedrijven. Inzake uitgeverijen was de terugval dus nog groter. We hadden één Duitstalige, 10 Nederlandstalige en 16 Franstalige kranten. Uitgegeven door Grenz Echo Verlag en vier Frans- en vier Nederlandstalige bedrijven.
  • In 2016 tot slot telt België nog 14 verschillende kranten, uitgegeven door 7 zelfstandige bedrijven. Die zeven geven 7 Nederlandstalige, 6 Franstalige en één Duitstalige krant uit. Van de 7 bedrijven is er één Duitstalig (Grenz Echo Verlag) en zijn er twee Nederlandstalig: Persgroep en Mediahuis.