Home / Belgische politiek / Lokaal - Antwerpen / Protest tegen vermarkting Antwerps sociaal werk verder uitbouwen!

Protest tegen vermarkting Antwerps sociaal werk verder uitbouwen!

Het rommelt al enkele maanden in het sociaal werk in Antwerpen. Eind mei was er een eerste actie tegen de vermarkting van projecten zoals de daklozenbegeleiding. Er volgden nog acties die wezen op een groeiende kracht en steun van zowel personeel uit de versnipperde sector als uit andere sectoren en van studenten en docenten sociaal werk. De eenmaking van het personeel dankzij het Sociaal Werk Actienetwerk (SWAN) en de vakbonden maakte het ook mogelijk om een bredere solidariteit te bekomen.

De actie van 27 oktober aan de OCMW-raad overtrof alle eerdere qua aanwezigheid en strijdbare dynamiek. De twee studentenbetogingen vanuit KdG en AP-Hogeschool speelden daar een belangrijke rol in. Zoals vakbondsafgevaardigde Sanne Coremans in haar toespraak stelde, is dit het begin van de opbouw van een beweging en een krachtsverhouding waarmee we het stadsbestuur willen en kunnen stoppen. Er werd meteen ook opgeroepen naar de actiedag van de non-profit op 24 november.

De acties worden breed ondersteund. Niet alleen personeel, studenten en docenten maar ook politieke partijen en organisaties en een groeiende laag van de bevolking steunen het protest. Dat is belangrijk, want voor het neoliberale stadsbestuur is deze vermarkting een precedent. Het is een stormram om de sociale sector te vervangen door een werking met een ander doel: repressie en opvang beperkt tot ‘bad, bed, brood.’ Het verzet ertegen moet ook een precedent zijn. Beeld je in dat we het rechtse stadsbestuur in Antwerpen een nederlaag kunnen toebrengen, wat zou het effect daarvan niet zijn voor het verzet tegen het asociale beleid van de rechtse regeringen?

Dossier zat hele tijd vast

Er werd aangekondigd dat de toekenning van de daklozenbegeleiding van ‘De Vaart’ sowieso naar G4S Care zou gaan, maar het uiteindelijke contract met deze multinational liet heel lang op zich wachten. Nu wordt het toch voorgelegd op de OCMW-Raad van 22 december.

Voor een ander project, ‘Kadans Wonen’, dat woonbegeleiding voor daklozen voorziet, blijkt het dossier van G4S Care veel te licht te wegen. Nochtans gebruikte G4S Care dezelfde argumenten, onder meer met nadruk op de zelfredzaamheid van daklozen. Waar het gebrek aan ervaring in de beoordeling van het dossier van G4S Care voor ‘De Vaart’ als positief werd bestempeld – “een nieuwe frisse wind” – wordt dit in het dossier voor ‘Kadans Wonen’ terecht gezien als een grote zwakte. De argumentatie om ‘De Vaart’ aan G4S Care uit te besteden, snijdt dus geen hout.

De onduidelijkheid – er wordt ten vroegste eind december gestemd op de OCMW-raad – weegt ondertussen door voor personeel en cliënten. Personeelsleden werden gevraagd om toch langer te blijven, ook al weet niemand hoe lang. Cliënten weten niet wat er met hun diensten zal gebeuren. Het is duidelijk dat er meer dan één haar in de boter zit bij de besprekingen tussen het neoliberale bestuur en de multinational. Ongetwijfeld speelde het protest daar een rol in. Alle details worden immers uitgespit. Achterkamerakkoorden worden meteen in de openbaarheid gebracht. Bovendien is er een brede sympathie voor het personeel.

Laat ons daarop verderbouwen met al wie de strijd wil voeren, ook indien op 22 december beslist wordt om ‘De Vaart’ effectief aan G4S toe te wijzen. De strijd is dan niet voorbij: het stadsbestuur ziet ‘De Vaart’ slechts als een precedent.

Met een petitie kunnen we de vermarkting en het verzet ertegen bekendmaken en steun voor onze strijd opbouwen. Dan kunnen we naar nog grotere acties gaan. Laat ons niet wachten tot volgende verkiezingen (zonder garantie op een ander resultaat) maar de strijd meteen organiseren met een zo breed mogelijke betrokkenheid.

Tegelijk biedt deze aanval op het sociaal werk een kans om een meer fundamentele discussie te voeren over de nood aan investeringen in een degelijke toekomst voor iedereen door de uitbouw van publieke diensten die vooral preventief en structureel werken. Een samenleving waar niemand uit de boot valt, vereist een ander systeem.

Protestactie donderdag 22 december om 19u00 op het Mechelsplein in Antwerpen

Van hulpverlening naar vrijwilligers die elkaar moeten onderhouden

G4S Care zal met minder personeel en minder middelen ‘De Vaart’ openhouden als het van het contract tussen het bedrijf en de stad afhangt. De hulpverlening die er nu is – onder meer budgetbegeleiding en woonbegeleiding – verdwijnt. G4S Care moet mensen begeleiden naar andere diensten. CAW Antwerpen stelt dat deze methode 18 jaar geleden bij de oprichting van ‘De Vaart’ al werd uitgetest en faalde. Vandaar dat er zelf aan actieve begeleiding werd gedaan. G4S Care kondigde al aan dat het personeel – er wordt niet langer geëist dat er evenveel personeel met dezelfde kwalificaties en aan dezelfde arbeidsvoorwaarden moet zijn – zal aangevuld worden met vrijwilligers. We gaan dus van hulpverlening naar vrijwilligers die elkaar moeten doorverwijzen naar andere diensten.