Home / Kort / Kort & Krachtig

Kort & Krachtig

Iedere zaterdag publiceren we een overzicht van enkele opvallende nieuwtjes, feiten, opmerkelijke uitspraken of video’s.

Rosa

Spanje heeft er een symbool van armoede en ellende bij. De 81-jarige Rosa overleed in het stadje Reus. Ze kwam om door het vuur en de rook die zich verspreidden nadat een kaars in haar appartement was omgevallen. Het licht en de gas waren eerder afgesloten omdat Rosa haar rekeningen niet kon betalen. De Standaard merkte maandag op: “De voorbije dagen groeide Rosa uit tot een symbool van de almaar groter wordende ongelijkheid in Spanje. Dat ze in het rijke Catalonië stierf, vergroot de symboolwaarde. Na ettelijke mee door Europa opgelegde saneringsprogramma’s trekt de Spaanse economie weliswaar aan, maar het precariaat (om de intussen internationaal bekende term van de Britse auteur Guy Standing te gebruiken) merkt daar weinig van.” De krant verwees ook naar de stelling dat er meer Spanjaarden door de kou omkomen dan er in het verkeer sterven. In de regio Valencia sterven er sinds het begin van de crisis 800 mensen per jaar. Meer dan 7 miljoen mensen zitten er in de kou omdat ze afgesloten zijn of omdat ze zelf besparen op gas en elektriciteit.

Racisme

De racistische uitspraken van Kamerlid Luk Van Biesen (Open VLD) leiden niet tot een sanctie opgelegd door zijn partij. Voorzitster Rutten had klacht ingediend bij de statutaire commissie van de partij om aan te geven dat ze niet gediend was met Van Biesen die SP.a-ster Kitir had toegeroepen dat ze beter kon terugkeren naar Marokko. Volgens Van Biesen werd hij verkeerd begrepen, collega’s suggereerden in de media dat Van Biesen die middag bij zijn maaltijd al de nodige wijn had genuttigd. Alsof alcohol een excuus is voor racisme… Binnen Open VLD is het incident van de baan. Van Biesen heeft een “ernstige, effectieve sanctie” vermeden door schriftelijk te verklaren dat hij met zijn uitspraken geen racistische intentie had. Bij de liberalen kunnen ranzige racistische uitspraken dus op voorwaarde dat er achteraf schriftelijk verklaard wordt dat er geen racistische intentie was.

Kinderopvang

Als het N-VA-bestuur in Antwerpen bespaart op kinderopvang, is dit blijkbaar onderdeel van een groter plan waarbij met name op de gemeenteraad zelf aan kinderopvang wordt gedaan. Een incident tussen Groen en N-VA maakte dat deze week duidelijk. Een tussenkomst van een groen raadslid over de bekommernissen van een actiegroep in de wijk Dam werd door schepen Van de Velde (N-VA) beantwoord met de stelling dat het geen oprecht actiecomité is aangezien leden van Groen erbij betrokken zijn. Meteen werd niet op de inhoud ingegaan. Wouter Van Besien (Groen) onderbrak Van de Velde: “Dit is ongehoord.” Waarop De Wever volgens Gazet van Antwerpen “gevat” antwoordde: “Dit is geen café. U mag de zaal altijd verlaten als u het emotioneel niet aankunt.” Met nepargumenten de oppositie de mond snoeren, is blijkbaar ‘gevat’ volgens de krant. Van Besien stelde dat hij zou blijven, maar dat het niveau best wat hoger mocht. Waarop De Wever zei dat dit kan als Van Besien de zaal zou verlaten. Kinderachtig gedrag van de burgemeester en ondertussen hebben de mensen uit de wijk Dam nog geen antwoord gekregen over het prangende probleem van de luchtkwaliteit in hun buurt.

Luchtkwaliteit

Het is natuurlijk dat luchtkwaliteit zo’n onbelangrijk thema is… De Morgen schreef woensdag: “De luchtkwaliteit in Europa is de laatste jaren verbeterd, maar het tempo van dat proces is te traag om onaanvaardbare schade aan de menselijke gezondheid en het milieu te vermijden. Dat zegt het Europees Milieuagentschap (EEA). In 2013 was luchtvervuiling verantwoordelijk voor naar schatting 467.000 vroegtijdige overlijdens in 41 Europese landen. (…) Volgens onze landgenoot Hans Bruyninckx, directeur van het Milieuagentschap, zullen overheden, bedrijven, burgers en onderzoekers een tandje moeten bijsteken. “We moeten de basisoorzaken van luchtvervuiling aanpakken, en daarom is een fundamentele en vernieuwende ommezwaai nodig op het vlak van mobiliteit, energie en voedselsystemen”, aldus Bruyninckx.” Voor zo’n ommezwaai zullen we eerst met dit systeem moeten breken…

Ouderenzorg

Woensdag schreef De Morgen: “Vlaanderen vergrijst zo snel dat het tekort aan rusthuisbedden steeds nijpender wordt. Een studie van de VUB toont aan dat er op dit moment 22.000 rusthuisbedden mínder zijn dan de overheid zelf nodig acht. “Dat zorgt voor schrijnende toestanden.” (…) De Vlaamse overheid had voor zichzelf een cijfer van nagenoeg 100.000 bedden vooropgesteld, maar komt daar in de verste verte niet aan. “In absolute cijfers wordt er wel bijgebouwd en daar verwijst de regering ook graag naar, maar in verhouding gaan we er door de snelle vergrijzing flink op achteruit”, zegt professor gerontologie Christel Geerts (VUB). “In 2008 hadden we een vijfde rusthuisbedden minder dan nodig was. Nu bedraagt het tekort al een kwart.” Ook op het vlak van ‘flankerende maatregelen’ – inzetten op betere thuiszorg om bejaarden buiten de dure rusthuizen te houden – schieten we volgens de prof tekort.”

Wet te koop

Dinsdag was het edito van De Morgen nog eens scherp (om het evenwicht te behouden publiceerden ze een dag nadien een uitgebreid interview met Wim Van Rooy, medestander van Dewinter in de strijd tegen de islam). Maar laat ons focussen op het positieve: het standpunt van Bart Eeckhout over KazachGate: “Kazakhgate ofte de affaire-Chodiev was niet eens nodig om te weten dat de nu geviseerde afkoopwet illustreert hoe de rechtsstaat voor sommigen te koop is en de prijs overeen te komen. De wet is een stuitend voorbeeld van klassenjustitie (en het is onbegrijpelijk dat de PS hier ooit mee instemde). De wet geeft de allerrijksten het voorrecht op eigen initiatief gerechtelijke vervolging af te kopen. Dat dat onrechtvaardig is, wisten we al. Nu lijkt het er ook nog eens op dat de wet tot stand gekomen is door een krachtenbundeling van lobbyisten, waarbij de Vlaamse ‘diamantairsclub’ (met CD&V en Open Vld op kop) en de Sarkozy-knechten van MR elkaar gevonden hebben.”

Haat in de VS

Op Twitter hebben neonazistische groepen in de VS de afgelopen jaren een forse opmars gekend. The Independent wees deze week op een studie hierover (zie: http://www.independent.co.uk/news/world/americas/white-nationalist-movement-twitter-faster-growth-isis-islamic-state-study-a7223671.html). Het aantal nazi-sympathisanten is op vier jaar tijd met meer dan 600% toegenomen. Hierdoor zijn er meer tweets en twitteraars met nazi-sympathieën dan dat er ISIS-aanhangers gebruik maken van twitter. Het sluiten van Twitter-accounts die ISIS-sympathie verkondigen, leidde tot een forse daling van de aanwezigheid van deze terreurgroep op de sociale media. Maar in de VS staat een opvolger klaar: even reactionair en gewelddadig, maar van ‘eigen kweek’.

Het artikel publiceerde ook cijfers van het aantal haatgroepen in de VS:

Graphiq
Amerikaans grapje

Een racist, een religieus-fundamentalist, een ontkenner van klimaatverandering en een anti-semiet wandelen een café binnen. De cafébaas zegt hen: “Zouden jullie deze regeringsvergadering ergens anders willen houden aub?”

Filip is de weg kwijt…

philipzijnwas