Iedere zaterdag publiceren we een overzicht van enkele opvallende nieuwtjes, feiten, opmerkelijke uitspraken of video’s.

[divider]
Zweedse betoging tegen fascisme

Afgelopen weekend was er in Stockholm een bijeenkomst van neonazi’s. Die waren met bijzonder veel: maar liefst 600! Gelukkig was er een tegenactie die ernstig genomen werd door de linkerzijde en door jongeren en werkenden. Hierdoor waren er 6.000 aanwezigen op de antifascistische optocht, de grootste antifascistische actie in Stockholm in enige tijd.

zweden

[divider]

dewinter-griekenlandDewinter op bezoek bij Gouden Dageraad

De neonazi’s van Gouden Dageraad worden in Griekenland vervolgd wegens geweld en zelfs wegens moord op linkse activisten en migranten. Redenen genoeg dus voor Filip Dewinter om hen te bezoeken. Nochtans kon dat eenvoudiger: een vertegenwoordiger van Gouden Dageraad spreekt vandaag op een neonazimeeting in Antwerpen. Maar die is georganiseerd door neonazi’s die wat te bekend zijn voor de Belgische media en dus het imago van de partij van Dewinter kunnen schaden. Terwijl een bezoek aan dezelfde neonazi’s in Griekenland amper wordt opgepikt. Daarmee maakt hij meteen duidelijk dat het distantiëren van neonazi’s slechts een kwestie van imago is.

[divider]

Anke versus zwarte piet

Dewinter was niet alleen op die meeting van Gouden Dageraad. Hij werd zoals vaker begeleid door Anke Van der Meersch. De VB-politica toonde zich van haar minst subtiele kant – een andere hebben we nog niet ontdekt – toen ze op Twitter schreef dat het positief is dat er toch al één zwarte piet ontslag gekregen heeft: president Obama…

[divider]
Water duurder omdat we te weinig consumeren…

De afgelopen zes jaar is de factuur voor drinkwater 39% duurder geworden en daar komt vanaf 1 januari nog een pak bij. Eén van de redenen voor de prijsstijging is het beperkte verbruik… We springen zuiniger om met water en dus moeten we meer betalen. Een vreemde redenering natuurlijk. De watermaatschappijen proberen het te rechtvaardigen met het argument van het onderhoud van de watervoorziening. Auteur Jeroen Olyslaegers deed een interessant voorstel: “Ik heb een voorstel tot collectieve burgerlijke ongehoorzaamheid. Ik stel voor om vanaf januari geen waterfactuur meer te betalen, omdat de watermaatschappijen van plan zijn om nog maar eens het tarief te verhogen omdat we MINDER verbruiken.”

[divider]
Geen medische begeleiding voor vluchtelingen

Donderdag in De Standaard een opmerkelijk artikel over de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ): “Marc Ingelbrecht werkte van oktober 2011 tot september 2012 als adviserend arts bij DVZ. ‘Ik ben opgestapt omdat ik vond dat ik mijn werk niet op een deontologisch correcte manier kon doen. (…) ‘Mondeling werd gezegd dat een ziekte levensbedreigend was als de persoon binnen de drie maanden zou sterven. Als je een arts vraagt om die interpretatie strikt aan te houden, kan je niet anders dan zo goed als alle aanvragen afwijzen. Een medisch secretaresse kan ook zien of iemand stervende is. De DVZ vroeg ons om een juridische beslissing te nemen, geen medische. Daarvoor was ik niet aangeworven. (…) éEr is mij nooit gevraagd een positief advies om te zetten in een negatief. Maar als ik een positief advies gaf, deed men er lang over om een beslissing te nemen. Wie papieren kreeg, was vaak al dood. Zo ver ging het.’”

[divider]
Zwijgen of opkrassen!

Opmerkelijk toch hoe de N-VA deze week enkele compleet tegenstrijdige standpunten innam. Maandag liet Liesbeth Homans verstaan dat het Minderhedenforum moest ophouden met een ander dan haar standpunt in het fel verhitte debat over Zwarte Piet naar voor te brengen, zoniet zou over de subsidies nagedacht worden. Wie het niet eens is met de machthebbers moet zwijgen of opkrassen. Tegen donderdag kwam daar kentering in. Dan betoogden enkele N-VA-parlementsleden zowaar in Brussel mee tegen discriminatie van minderheden en tegen repressie van de linkse oppositie. Alleen ging het niet om België. Discriminatie van de Koerden en repressie tegen de partij HDP in Turkije kunnen niet voor N-VA. Niet dat ondertussen de samenwerking met Erdogan op vlak van vluchtelingen tegenhouden wordt gestopt. Of het zou Sinterklaas moeten zijn: de goedheilige man uit Turkije moét voor N-VA toegang verleend worden en hij mag meteen zijn donkergekleurde helpers meenemen. Voor hen geen lastige procedure bij de Dienst Vreemdelingenzaken, zelfs geen inburgeringscursus. Het kan verkeren.

[divider]
Je kan maar beter niet arm zijn in België

Dinsdag schreef de website van De Standaard: “Negen op de tien meest kwetsbaren in ons land heeft geen toegang tot de gezondheidszorg. Bijna de helft werd ooit geconfronteerd met politie- of legergeweld. Deze en andere ‘onrustwekkende cijfers’ staan in het jongste rapport van Dokters van de Wereld. Zesentachtig procent van de meest kwetsbaren in Europa heeft geen toegang tot de gezondheidszorg. In ons land loopt dat cijfer zelfs op tot een markante 93 procent. Enkel Frankrijk doet het nog slechter, met 97.7 procent. Vier op de tien kwetsbaren in ons land werd ooit – in binnen- of buitenland – al geconfronteerd met geweld door de politie of het leger. Dat cijfer is weinig verrassend na het rapport van Human Rights Watch (HRW) dat België eerder deze maand van politiegeweld beschuldigde. ‘De cijfers getuigen van een onrustwekkende realiteit,’ schrijft Dokters van de Wereld. Ook vrouwen en kinderen, die naast vluchtelingen, armen en daklozen onder meest kwetsbaren vallen, worden in Europa geconfronteerd met diezelfde harde realiteit. (…) ‘We zagen in 2015 in de meeste Europese landen de uitbouw van een repressief beleid. Landen waren niet in staat om tot gemeenschappelijke afspraken te komen die de minimale mensenrechten respecteerden,’ zegt Pierre Verbeeren, directeur Dokters van de Wereld België, in een reactie.” Het zijn dus niet alleen vluchtelingen die uit de boot vallen. En op vlak van mensenrechten hebben de machthebbers in Europa een wel erg kwalijke reputatie.

[divider]
Het leger betoogt

Dinsdag was er een grote betoging van militairen die protesteren tegen het optrekken van hun pensioenleeftijd. Militairen die betogen, dat is geen alledaagse gebeurtenis. Dat de betoging bijna exact één jaar na de vreselijke aanslagen in Parijs komt, gebeurtenissen die aanleiding gaven tot een nooit geziene machtsontplooiing van het leger op de Belgische straten, is erg pijnlijk voor de regering. Er werden enorme inspanningen gevraagd van de soldaten en in ruil hiervoor kregen ze… stank voor dank. Zelfs deze groep van de bevolking wordt geviseerd door de rechtse regering. Heeft de regering straks nog ergens bewuste bondgenoten buiten de kliekjes van managers en grote aandeelhouders?