Nieuwe socialistische beweging in Pakistan

Midden april was er een succesvolle eerste bijeenkomst van de ‘Socialist Movement’ in Lahore (Pakistan) met een 60-tal aanwezigen. De bedoeling van de bijeenkomst was het oprichten van een nieuwe onafhankelijke, socialistische en revolutionaire organisatie om op te komen tegen kapitalisme, het leger, massale armoede, nationale onderdrukking,… in Pakistan.

Kevin Simpson, CWI

De beslissing om de Socialist Movement te vormen kwam er na discussies tussen twee organisaties: de United Socialist Party (afdeling van het Committee for a Workers’ International waartoe ook LSP behoort) en de Marxist Workers’ Tendency die beslisten om een gezamenlijke organisatie te vormen.

De aanwezigheid op de conferentie was voornamelijk uit Lahore, maar er waren ook arbeiders en jongeren uit steden als Hyderabad (in Sindh) en Islamabad. Zeven CWI-leden uit Kasjmir waren eveneens aanwezig als bezoekers.

De conferentie begon met een discussie over de wereldsituatie waarbij vooral werd ingegaan op de gevolgen van de oorlog en de bezetting van het VS-imperialisme in Irak. Er werd ook ingegaan op de recente opleving van arbeidersstrijd in West-Europa en het verzet tegen het neo-liberaal privatiseringsbeleid dat ook gevoerd wordt door de sociaal-democratie. Veel aanwezigen waren geschokt door het ritme en de impact van de aanvallen op de Duitse arbeidersklasse door Schröder en diens SPD-regering. De inleiding werd gegeven door een vertegenwoordiger van het CWI

Er was ook een discussie over de sociale, politieke en economische situatie in Pakistan. Leidinggevende vakbondsmilitaten zoals Faisal Wahid, de nationale secretaris van de spoorwerkersvakbond, gaven voorbeelden van de aanvallen van het regime van Musharraf op de meest militante lagen van de arbeidersklasse in Pakistan door de invoering van een verordening inzake arbeidsrelaties in 2002. Dit heeft geleid tot het militariseren van de spoorwegen en een poging om de vakbonden te breken. Terwijl er een enorme woede is tegenover de regering, heeft het isolement van de strijd van de spoorarbeiders geleid tot een zekere demoralisatie.

Andere maatregelen van het regime leiden ertoe dat de beperkte bescherming van arbeiders in de privé-sector volledig ondermijnd wordt. Het recht op inspectie van de bedrijven door de arbeidsinspectie is volledig ingetrokken. Maar in de discussie legde Azad Quadri, de nationale vice-secretaris van de Pakistan Telecommunications Lions Unity Union, uit hoe er belangrijke delen van de arbeiders vastberaden zijn en de strijd willen aangaan. Dit werd aangetoond in de telecommunicatie-sector waar er gezamenlijke acties waren die in staat bleken te zijn om twee privatiseringspogingen in de sector af te wenden.

De meeting werd afgesloten met de beslissing om de nieuwe organisatie ‘Socialist Movement’ te noemen en het blad van de organisatie ‘The Socialist’. Er werd ook een redactieraad en een nationaal organisatiecomité verkozen tot aan een stichtingscongres dat begin volgend jaar zal plaatsvinden.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist