Home / Kort / Kort & Krachtig

Kort & Krachtig

Iedere zaterdag publiceren we een overzicht van enkele opvallende nieuwtjes, feiten, opmerkelijke uitspraken of video’s.

Hoogste pensioenen omhoog

Dinsdag schreef Het Laatste Nieuws: “Mensen die een zeer hoog pensioen hebben of op een riante groepsverzekering kunnen terugvallen, mogen zich volgend jaar aan een nog dikker appeltje voor de dorst verwachten. Minister voor Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) gaat namelijk de solidariteitsbijdrage op die hoogste pensioenen met 25 procent verlagen. De hoofdvogel wordt afgeschoten door een 65-jarige met een groepsverzekering van 3,5 miljoen euro. Die mag zich verheugen op 17.500 euro extra . (…) De maatregel wordt mogelijk door de solidariteitsbijdrage naar beneden te halen. Dit was een soort crisistaks die toenmalig premier Jean-Luc Dehaene (CD&V) in 1993 invoerde. De opbrengst werd gebruikt om de gaten in de sociale zekerheid dicht te rijden. (…) “We hebben al veel voor de laagste pensioenen gedaan. Het is tijd dat we ook iets voor de hoogste doen”, klinkt het op het kabinet van de minister. “Het is ons inziens niet eerlijk dat mensen, die pensioenbijdragen betalen op hun harde werk, daar nog eens moeten op betalen wanneer ze met pensioen zijn.” Deze regering wil absoluut niet het verwijt riskeren dat ze niet genoeg gedaan heeft voor de rijksten.

Rechten van nieuwkomers beperkt

De regering wil een aparte fiscale regeling voor nieuwkomers in ons land. Ook wil de N-VA het moeilijker maken voor nieuwkomers om een werkloosheidsuitkering te krijgen. Johan Van Overtveldt (N-VA: “De asielcrisis stelt ons bijvoorbeeld voor grote maatschappelijke uitdagingen. We moeten de grenzen van onze sociale zekerheid en de schaarse budgettaire middelen bewaken. Daarom zullen we fiscale en sociale voordelen nu koppelen aan de verblijfsduur.” De maatregel moet 75 miljoen euro per jaar opbrengen. Dan zijn er voldoende middelen om de allerhoogste pensioenen nog wat op te trekken. Of kan de put gevuld worden die gemaakt is door de veel lagere dan begrote opbrengst voor de Kaaimantaks. Deze regering wil absoluut niet het verwijt riskeren dat ze de zwaksten niet hard genoeg aangepakt heeft.

Gerechtelijke uitspraken: hoe de Belgische regering er onderuit wil geraken

De Morgen schreef woensdag: “De advocate van een Syrische familie uit Aleppo eist een dwangsom van 4.000 euro per dag, zolang ons land hen een visum weigert te geven. Belgische vrienden van die familie willen hen legaal naar hier halen. Niet via de gevaarlijke vluchtroute dus, maar met een officieel visum. Maar staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) wil dat niet geven, anders zet hij de deur open voor duizenden mensen, zegt hij. Hij gaat in beroep tegen de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg. Zolang het schorsende beroep loopt, betaalt de Belgische staat niets. De advocate van de familie stapte naar de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen om de weigering aan te vechten. Uiteindelijk veroordeelde de rechtbank van eerste aanleg de Belgische staat, die de dwangsommen vaststelde. Voorlopig worden er geen dwangsommen betaald, daar de beroepsprocedure nog lopende is. “We zijn juridisch aan het bekijken hoe we hier onderuit kunnen”, vertelt Francken. “Als dit het gevolg is, dat iedereen, elke vluchteling, gewoon asiel kan aanvragen in onze ambassades en consulaten in de wereld, dan stuikt heel de pudding, dan stuikt heel het systeem in elkaar.” Volgens Francken stipuleert de Conventie van Genève dat asiel alleen kan worden aangevraagd in het land waar de persoon in kwestie zich fysiek bevindt. De staatssecretaris zegt dat hij alle juridische procedures zal uitputten en is ervan overtuigd dat hij de zaak nog kan winnen door het instellen van derdenverzet. “Ik kan niet geloven dat Theo Francken ervoor zou kiezen om een dwangsom te betalen in plaats van een familie met kinderen in Aleppo te redden uit de bommenregen”, klinkt het bij Mieke Van Den Broeck, de advocate van de Syrische familie.”

Wansmakelijk?

Bart De Wever stelde op het VTM Nieuws dat de opstelling van Paul Magnette in de CETA-onderhandelingen “wansmakelijk” is. De Wever: “Als 540 miljoen een handelsverdrag goed vinden en iedereen vindt het goed behalve eentje, dan is er met dat eentje een probleem.” Deze redenering bevat enkele problemen: de steun voor vrijhandelsverdragen als CETA en TTIP raakt in vrije val zodra bredere lagen van de bevolking op de hoogte zijn van wat deze betekenen. Zomaar verklaren dat 540 miljoen mensen het handelsverdrag goed vinden, is dus verkeerd. En ook de stelling dat er binnen Europa maar één regering is die problemen heeft met CETA is verkeerd: in Brussel ligt het ook gevoelig. Maar dat past niet in de communautaire benadering die De Wever aan de discussie wenst te geven.

Reeds een derde van de Vlamingen steunt verzet tegen CETA

Het is maar hoe je de cijfers bekijkt natuurlijk: volgens ‘Het Laatste Nieuws’ kreeg het Waalse NON aan CETA de steun van 70% van de bevolking en in Vlaanderen nog van “geen derde”. Je kan dat ook anders bekijken: ondanks alle propaganda en ondanks het ontbreken van een debat over wat CETA en TTIP nu net inhouden, is nu reeds een derde van de Vlamingen overtuigd dat deze verdragen problematisch zijn. Het standpunt van De Wever en De Gucht wordt gevolgd door slechts 46% van de Vlamingen.

Steeds meer deeltijdse jobs

In De Zevende Dag was er vorig weekend een ‘fact check’ over het aantal nieuwe jobs dat voltijds is: een grote meerderheid van de 70.000 nieuwe jobs sinds 2014 is deeltijds. Slechts ruim 8.000 voltijdse jobs kwamen er bij. Een detail bij deze fact check: als 62% van de bevolking die kan werken ook effectief werkt en de werkloosheidsgraad onder de 10% ligt, blijft er nog bijna een derde van de bevolking over… Bekijk de fact check van De Zevende Dag.

IJslandse vrouwen staken

Na de Poolse vrouwenstaking die zich baseerde op de IJslandse vrouwenstaking van 1975 werd ook in Argentinië een vrouwenstaking gehouden uit protest tegen het geweld op vrouwen. De actiemethode van een vrouwenstaking kwam deze week ook terug naar IJsland, waar er jaarlijks een vrouwenstaking is. Duizenden vrouwen legden maandag om 14u38 het werk neer. Vrouwen verdienen gemiddeld 14 tot 18% minder dan mannen. Gemiddeld werken ze vanaf 14u38 gratis. Tien jaar geleden was dit nog om 14u08. Er is dus verbetering, maar het zou volgens het huidige ritme nog 52 jaar duren om gelijke lonen te bekomen. En dus legden duizenden vrouwen maandag vanaf 14u38 het werk neer. Geen loon betekent geen werk. Positief geformuleerd: hoog tijd voor gelijk loon voor gelijk werk!

Meester, ze beginnen weer

tranen

Waarom CETA en TTIP in de koelkast moeten

Het zal voor De Wever en De Gucht ook wel wansmakelijk en schandalig zijn dat niet alleen Magnette zich ‘links van Syriza’ opstelt, maar dat die tegenstanders van CETA en TTIP zich ook veel dichter bij huis bevinden. We hebben het niet alleen over de mutualiteiten of Test-Aankop, gekende bastions van ultra-gauchisme. Er zijn ook gerespecteerde liberalen die de mening van Magnette delen. Maandag publiceerde Paul De Grauwe een opiniestuk in de Morgen: “De tweede grens van globalisering heeft te maken met de sterk ongelijke verdeling van de baten en de kosten van globalisering. De aandeelhouders van InBev zijn miljardairs geworden zonder iets speciaals te moeten doen. De verliezers zijn de duizenden werknemers die hun jobs kwijt zijn of hun loon zien dalen. In principe kan dit opgelost worden door de winnaars te vragen wat meer af te dragen van de globaliseringsjackpot die in hun schoot werd geworpen. Maar de miljardairs dreigen te verhuizen. Tegelijk vermindert de overheid de werkloosheidsuitkeringen die het leed van de verliezers wat kan temperen. Het zal niemand verbazen dat er veel vijanden van globalisering overblijven.” De Grauwe titelde zijn stuk als volgt: “Om deze redenen vind ik dat vrijhandelsakkoorden in de ijskast moeten worden gestopt” Een gelijkaardig stuk vonden we op de satirische site ‘De Raaskalderij’. Als het moeilijk is om iemand te overtuigen van het verzet tegen CETA en TTIP kan je hun argumentatie bovenhalen: hier vind je de pro’s en contra’s van ‘De Raaskalderij’.

Alsof het om een rupsenplaag gaat…

Zo communiceert de politie aan de Westkust over vluchtelingen, het lijkt wel gekopieerd van haar communicatie over de laatste rupsenplaag:

Slaven op de weg

Deze week op de Antwerpse lokale zender ATV: een reportage over truckers. “Steeds minder mensen kiezen ervoor om truckchauffeur te worden. De romantiek die de job vroeger uitstraalde heeft plaats gemaakt voor stress, angst en bij momenten zelfs wanhoop. Zo klinkt het vandaag bij de truckchauffeurs. Er kiezen ook nauwelijks nog Belgen voor de job. In de Benelux rijden vooral Polen, Roemenen en Bulgaren rond. Afgelopen weekend zei minister van onderwijs Crevits nog dat ze extra wil gaan investeren in de opleiding voor vrachtwagenchauffeur in het secundair onderwijs.” De reportage laat één van de slaven op de weg aan het woord. Bekijk deze reportage.