Home / Partijnieuws / LSP Nieuws / LSP-Nieuws. In en om de partij

LSP-Nieuws. In en om de partij

In deze rubriek brengen we nieuws vanuit LSP zelf. We willen plaats bieden voor korte verslagen van acties, campagnemomenten, … Er worden aankondigingen gedaan of verslagen gegeven van bijeenkomsten. We willen ook aangeven wat de prioriteiten in de komende dagen en weken zijn.

Waarom ik lid werd

“15 februari 2003. De dag dat we mondiaal met 30 miljoen betogers de straat op gingen om de invasie in Irak tegen te gaan. De jongerenwerking van de LSP in Antwerpen liep op volle kracht, met zeer beperkte middelen wisten ze meerdere scholen te mobiliseren om ‘tous ensemble’ naar Brussel te trekken en ons gemeenschappelijk ongenoegen te uiten. Het was een dag waarop ik als jonge scholier het gevoel had het verschil te kunnen maken, en het voelde als een overwinning.

“20 maart 2003. Ondanks ons globaal kameraadschappelijk verzet vallen de door kapitalisme gestuurde grootmachten alsnog het Irak binnen, verblind door de olie-dollars en de nood aan een immer draaiend houdende oorlogsmachine. Het spijt me te zeggen dat bij mij persoonlijk enig defaitisme het gevolg was.

“Maar nu, 13 jaar en vele jaren vriendschap met enkele leden van de Antwerpse afdeling later voel ik de noodzaak om nogmaals op de barricades te springen en ‘mijn stem’ als ‘onze stem’ te laten gelden. Het defaitisme heeft baan geruimd voor een degout, zonder verbittering maar des te meer met een onwrikbare strijdlustigheid tegen alles wat asociaal, discriminerend en seksistisch is.

“Het socialisme heeft me als persoon terug op de wereld gezet, met dank aan vrienden en de LSP, en samen strijden we voor een beter ‘morgen’, maar wat ons verbindt is dat we vandaag beginnen!”

Andreas, Antwerpen

Protest tegen de ‘banksters’

In Gent hielden de Actief Linkse Studenten en Scholieren vrijdag een actie onder het motto ‘StoppING the banksters’. Ze trokken naar een kantoor van ING waar enkele slogans geroepen werden.

Foto: Jean-Marie Versyp

Foto: Jean-Marie Versyp

Meetings over de revolte tegen het Britse besparingsbeleid

Vorig weekend en de dagen ervoor hield LSP enkele meetings met een spreker van de Socialist Party, onze zusterpartij in Engeland en Wales. Roger Bannister is een veteraan van de syndicale en politieke strijd in Liverpool. Hij sprak op 5 meetings in Gent, Brussel, Antwerpen, Luik en Bergen. Op die meetings waren er samen ongeveer 200 aanwezigen.

De meetings gingen in op de kwestie van een politiek alternatief voor de werkende klasse. Roger had het over de ware burgeroorlog binnen de Britse Labour partij. Er is een antibesparingsvleugel rond partijleider Jeremy Corbyn die lijnrecht tegenover de meerderheid van de verkozenen en het partij-apparaat staat. Op de meetings werd ook teruggeblikt op de bijzonder enthousiasmerende rol van de voorloper van de Socialist Party, de Militant Tendency, die in de jaren 1980 een links bestuur vorm gaf in Liverpool en richting gaf aan de strijd tegen de Poll Tax waarmee Thatcher ten val gebracht werd. Op de meetings werd tenslotte ook de link naar de situatie in ons land gelegd.

corbyn-bxl

Maandag actie rond Gentse mobiliteitsplan

Op maandag 24 oktober stemt de Gentse gemeenteraad de laatste onderdelen van het veelbesproken mobiliteitsplan. Wat tot nu toe grotendeels ontbrak in het debat is de nood aan een drastische uitbreiding van het aanbod aan openbaar vervoer. Zowel de bevolking, Gentenaars en studenten, als de mobiliteitsbehoefte blijven toenemen. Enkel de uitbouw van een fijnmazig net van goedkoop openbaar vervoer biedt een duurzame oplossing voor de mobiliteitsknoop. Het is de meest sociale, milieuvriendelijke en veilige vorm van mobiliteit.

Wij protesteren op maandag 24 oktober van 18u tot 19u aan het Gentse stadhuis tegen het falen van het stadsbestuur om het recht op mobiliteit en levenskwaliteit van de Gentenaars te garanderen.

Facebook evenement

gentplan

10/11 december: regionale congressen van LSP

Om de twee jaar houdt LSP regionale congressen. Deze vallen telkens in het jaar tussen het tweejaarlijkse nationale partijcongres. De werking van LSP is opgedeeld in zes districten die op dit congres elk hun werking en de specifieke politieke situatie in hun regio evalueren. De zes districten zijn: Oost-en West-Vlaanderen; Antwerpen; Vlaams-Brabant en Limburg; Brussel en Waals-Brabant; Henegouwen en Namen; en tenslotte Luik en Luxemburg.

De regionale congressen worden voorbereid aan de hand van een actualiteitsresolutie van het Uitvoerend Bureau van LSP naast specifieke teksten die in de verschillende districten opgemaakt worden en handelen over de lokale politieke situatie en een evaluatie van onze werking. In de maand november zullen heel wat lokale afdelingsvergaderingen dienen als voorbereiding op het congres zodat een maximaal aantal leden betrokken is bij het bespreken en verfijnen van onze analyses en evaluaties. Op de regionale congressen wordt over deze teksten gestemd en er wordt ook een regionale leiding verkozen.