LSP uitgenodigd voor lunch met toonaangevende bedrijven…

In Limburg werden alle lokale kandidaten voor de Europese verkiezingen uitgenodigd voor een ontmoeting met "een select gezelschap van toonaangevende bedrijven". Vreemd genoeg gaat de uitnodiging uit van de bestendige deputatie van de provincie Limburg. Aangezien alle Limburgse kandidaten werden uitgenodigd, werd ook LSP-kandidaat Frank Hoste uitgenodigd.

De provinciale overheid verstuurde – met ons belastingsgeld – volgende uitnodiging rond naar politici:

Betreft: lunchcauserie: Europa en de toekomst van Limburg

…Voorafgaand aan dit programma wordt vanaf 11u30 een lunchcauserie aangeboden aan een select gezelschap. Via de lunchcauserie wordt de gelegenheid aangeboden tot netwerking in een beperkt en select gezelschap. Toonaangevende bedrijven, decisionmakers van diverse (beleids)niveaus en belangrijke overheidsinstanties, en dit in Euregionaal verband, zullen via hun hoogste vertegenwoordiging aanwezig zijn… De BD biedt u de deelname aan de lunchcauserie zonder kostprijs aan…

Dit is een uitnodiging voor een bijeenkomst van de hoogste elite van de Limburgse lobby. Een lunchcauserie… nog nooit van gehoord en het klinkt behoorlijk duur, en dat zal waarschijnlijk ook zo wel zijn. Het toont nog maar eens aan waar onze politici en mede-burgerij vertoeven: op dure feestjes.

Vlak voor de verkiezingen zijn onze politieke leiders afspraakjes aan het maken met bedrijven, en omgekeerd. Op deze feestjes kunnen we alvast niet verwachten dat er naar echte oplossingen zal gezocht worden voor de problemen in de samenleving zoals – en dit zeker in Limburg – de werkloosheid en de huisvestingsproblematiek. Het zal eerder gaan over welke politici aansluiten bij de noden van welke bedrijven… dat is immers lobbyen.

Voor een aanwezigheid van LSP hoeven de industriëlen en politici niet te vrezen. In plaats van met het patronaat gezellig te gaan ‘causeren’, verkiezen wij het voeren van campagne in onze eigen klasse: aan de bedrijven, doplokalen, in de wijken, op de scholen,… Daar willen wij niet lobbyen, maar een actieve oppositie uitbouwen zodat we in een stevige krachtsverhouding de confrontatie kunnen aangaan met diegenen die op allerhande chique bijeenkomsten plannen maken om de arbeidsduur te verlengen, de flexibiliteit op te drijven, te privatiseren,…

Delen: Printen: