Home / Sociaal / Asiel / 16-jarige moet onderduiken wegens dreiging tot uitwijzing

16-jarige moet onderduiken wegens dreiging tot uitwijzing

Betoging van mensen-zonder-papieren in juni. Foto: PPICS

Betoging van mensen-zonder-papieren in juni. Foto: PPICS

 

Het 16-jarige meisje Djellza B is als baby naar ons land gekomen en hier opgegroeid. Toch werd ze met haar ouders opgepakt om uitgewezen te worden naar Kosovo, een land waar ze zelf nooit kwam en waarvan ze de taal niet kent. Vlak voor de uitwijzing dook Djellza onder. Een 16-jarig meisje dat moet onderduiken om niet gedeporteerd te worden, is schandalig. Hier en daar werden zelfs vergelijkingen gemaakt met Anne Franck die in de Tweede Wereldoorlog moest onderduiken voor de jodenvervolging.

Het meisje schreef op sociale media: “Ik ben een meisje van 16 en ik woon 16 jaar in dit land. België is mijn thuis. Ik ben nog nooit in Kosovo geweest en ken de taal niet. Wat heb ik misdaan?” Staatssecretaris Theo Francken was er snel bij om de ouders van Djellza met de vinger te wijzen: “Het is jammer dat het minderjarige kind in dit gezin het slachtoffer wordt van het onverantwoordelijke en onwettige gedrag van haar ouders, maar er kan voor haar helaas geen uitzondering gemaakt worden.” Kritiek op deze opstelling werd van tafel geveegd. Dokter Marc Van Ranst twitterde: “Wat bereik je wanneer je haar buitenzet, behalve een warm-bruin gevoel van binnen op de plaats waar anderen een hart hebben.” Waarop Theo Francken kort reageerde: “Zieke mens.”

In 2013 pleitte Theo Francken zelf voor een “kinderpardon” voor jonge asielzoekers die hier minstens vijf jaar verblijven, waarvan de asielaanvraag al jarenlang loopt, die actief bijdragen aan de samenleving en nooit meer dan drie maanden van de radar van de Dienst Vreemdelingenzaken verdwenen. Dit ‘kinderpardon’ werd verdedigd naar aanleiding van de uitwijzing van de jonge Afghaan Navid Sharifi. De Theo Francken van 2013 is volgens die van 2016 zelf een ‘zieke mens.’

Het is onaanvaardbaar dat een meisje van 16 jaar moet onderduiken en een toekomst ontzegd wordt. Dit geval bevestigt eens te meer het asociale karakter van het asielbeleid in ons land. Honderden kinderen-zonder-papieren zitten in dezelfde situatie als Djellza.

Het probleem wordt ook groter. Unicef maakte bekend dat er wereldwijd bijna 50 miljoen kinderen op de vlucht zijn. De helft van alle vluchtelingen zijn kinderen, in 2015 kwam ongeveer 45% van alle gevluchte kinderen uit Syrië en Afghanistan. Vorig jaar vroegen 100.000 “onbegeleide minderjarigen” asiel aan in 78 landen, dat is drie keer zoveel als in 2014. In ons land ging het om 3.100 kinderen. Minderjarige vluchtelingen worden vaak met misbruik geconfronteerd: in Turkije zijn er gevallen van kinderarbeid door vluchtelingen bekend.

Wij pleiten voor een algemene regularisatie van alle mensen-zonder-papieren. De vluchtelingencrisis kan bovendien enkel opgelost worden door een einde te maken aan de politiek van oorlog en plundering die eigen is aan het kapitalisme en het imperialisme.