Foto: MediActivista

Foto: MediActivista

Begin mei werd een nieuw actieplan van de vakbonden aangekondigd in de aanloop naar een algemene staking die vandaag moest plaatsvinden. Deze staking werd nadien amper nog vermeld, laat staan dat er naartoe opgebouwd werd. Uiteindelijk werd de staking afgeblazen door de vakbondsleidingen. Amper enkele dagen hierna kondigde de regering aan dat het gat in de begroting geen 2 miljard maar 4,2 miljard euro bedroeg.

Op 7 oktober kwam er dan toch een actiedag met een aantal stakingen in specifieke bedrijven en sectoren. Er werden stakingsaanzeggingen ingediend in onder meer de schoonmaaksector, de horeca, de voeding, de metaal en activiteiten zoals de textiel. De werkgeversfederatie Agoria gaf aan dat de productie in heel wat grote industriële bedrijven platlag.

In Waver, de thuisstad van premier Charles Michel, was er een bijeenkomst in gemeenschappelijk vakbondsfront. Er waren enkele duizenden aanwezigen. Na afloop van de toespraken door de vakbondsleiders, trokken veel aanwezigen in betoging naar het stadhuis.

Aan redenen om kwaad te zijn, ontbreekt het niet. Deze regering blijft haar horrorcatalogus aan maatregelen maar uitbreiden. Er is het complete falen van het beleid van de gevestigde partijen om grote bedrijven met fiscale cadeaus te overladen om jobs te redden. Maar er was ook woede omwille van het ontbreken van een syndicale strategie waarmee we overwinningen kunnen boeken.

Op de betoging van 29 september herhaalde de algemeen-secretaris van het ABVV, Marc Goblet, dat een algemene staking nodig is. De omvang van die betoging dwong ABVV-voorzitter De Leeuw ertoe om te verklaren: “We hebben het idee van een nationale staking nog niet begraven. Als de regering doof blijft voor al onze vragen, behoort die tot de mogelijkheden.” Dat die regering doof zal blijven, staat buiten twijfel. Een ‘Thatcheriaanse’ regering heeft niet het DNA om te luisteren naar de gewone werkmens. Een algemene staking moet goed voorbereid worden met een duidelijk doel: de val van de regering. Wachten tot de regering haar termijn uitgezeten heeft en ondertussen de sociale afbraak laten doorgaan, is geen optie.

Foto’s door MediActivista:
Journée d'Action Syndicale: Wavre

Foto’s door Nico:
Rassemblement syndical à Wavre contre la politique gouvernementale