Kardinaal Joos op bezoek bij extreem-rechts

Op 13 mei is er in Brussel een publieke bijeenkomst van een extreem-rechtse katholieke groepering met de naam "Belgique et Chrétienté". De conferentie handelt over de "christelijke verplichtingen die nageleefd moeten worden" en de "familiale waarden" die moeten worden verdedigd. Onder de sprekers ook de homofobe kardinaal Gustaaf Joos.

De website www.résistances.be wijst erop dat de groepering ‘Belgique et Chrétienté" geen onschuldige club is. Sinds haar oprichting in 1989 beweert de groep op te komen tegen het "anti-christelijk en anti-Belgisch racisme". De organisatie zet zich in tegen iedere vorm van blasfemie en vermeende aanvallen op de tradities van de katholieke religie. Dat ze daar ver in gaan blijkt bijvoorbeeld uit thema’s van conferenties van de groepering. Eerder dit jaar hielden ze een conferentie over: "Van de homoseksuele lobby naar de anti-familie lobby: kunnen we alles tolereren, waaronder de adoptie door homoseksuele kinderen? En hoe kunnen we reageren?".

Ook dit jaar nam "Belgique et Chrétienté" deel aan een mobilisatie op poten gezet door de radicale groupuscule ‘Nation’ om een optreden van de Franse rapgroep Sniper in Tournai te ver-bieden. De tegenstanders verwijten Sniper "anti-blank" racisme.

De groepering "Belgique et Chrétienté" heeft een aantal politieke contacten. Op 3 december 2003 hielden ze in Brussel een conferentie waarop ook Bruno Gollnisch, de nummer twee van het Franse Front National, sprak. In België onderhoudt de voorzitter van "Belgique et Chrétienté", Alain Escada, goede banden met het FNB (een afsplitsing van het Front National van Daniel Féret). Escada zat zelfs een tijdlang in de leiding van het FNB.

Voor dit gezelschap mag kardinaal Joos dus zijn boodschap gaan verkondigen. Onder het mom van de verdediging van zogenaamd katholieke waarden, nemen deze kringen de verdediging op van fundamentalistische en extreem reactionaire standpunten.

Bruno Gollnisch (FN, 2e van rechts op de foto) op een bijeenkomst van ‘Belgique et Chrétienté’. Foto: www.resistances.be

Delen: Printen: