UNIVERSITAIRE OVERHEDEN MUILKORVEN ACTIEF LINKSE STUDENTEN!

UNIVERSITAIRE OVERHEDEN MUILKORVEN ACTIEF LINKSE STUDENTEN!

De Actief Linkse Studenten (ALS)/ Etudiants de Gauche Actifs (EGA), vertegenwoordigd aan elke grote universiteit en meerdere hogescholen in België, liggen in het visier van de academische overheden. Zowel in Antwerpen (UA), Brussel (ULB) als in Gent (UG), zijn we het voorwerp geworden van een lastercampagne, die, toeval of niet, quasi tergelijkertijd op de drie universiteiten gevoerd wordt onder leiding van de academische overheden.

Emiel Nachtegael, voor ALS-nationaal

Aan de ULB neemt de rector zelf de zaak in handen, en roept hij aanstaande donderdag één van onze leden op het matje op basis van een dossier van leugens en laster! (zie ook ons artikel hierover) De ALS zal, ondanks de blokperiode, mobiliseren voor een protestactie aan het ULB-rectoraat deze donderdag.

Volgens het laatste nieuws aan de VUB, boycotten de officiële studentenvertegenwoordigers, de lijst LSD (Lijst studentendemocratie), de verkiezingen voor de Sociale Raad die vandaag, morgen en overmorgen plaatsvinden. De ALS komt op met twee tegenkandidaten, en heeft momenteel één verkozene. Het risico bestaat dat het quorum niet behaald zal worden en de verkiezingen ongeldig zullen worden verklaard.

UA:

Aan de Antwerpse universiteit werd reeds tweemaal de politie ingeroepen, toen we een politieke stand opstelden op de terreinen van de unief. De UA schrikt er blijkbaar niet van terug om politie af te sturen op studenten die hun democratisch recht op vrije meningsuiting beoefenen! Op allerlei andere manieren, zoals bijvoorbeeld het bannen van onze leden op internetfora, het verwijderen van affiches, het verspreiden van leugens, het weigeren van lokaalaanvragen…probeert men ons het zwijgen op te leggen. Langs de andere kant aarzelt de UA niet om lokalen ter beschikking te stellen van het NSV, een studentenvereniging gelinkt aan het racistische Vlaams Blok…

UG:

Maandag 3 mei kreeg de ALS, erkend aan de UG, een administratieve schorsing opgelegd, lopende van 10/05/04 tot en met 10/06/04. De schorsing kwam er op basis van een klacht bij de Sociale Raad in verband met de actie van een aantal anti-racistische organisaties tegen een debat met Filip Dewinter. De rector verbood het debat, maar na klacht van Blokvoorman Dewinter bij de Raad van State, werd dit debat toch toegelaten. De ALS heeft geen uitspraak van de rechter nodig om te weten dat het Vlaams Blok een racistische organisatie is, en dat is ook waarom we vinden dat de unief geen forum mag geven aan neo-fascisten.

ULB:

Aan de ULB wordt onze lokale ALS(EGA)-voorzitter, Karim Brikci, aanstaande donderdag geconvokeerd door de rector omwille van een incident tussen ALS-leden en de vice-rector, André Nayer, op de opendeurdag voor toekomstige studenten op 18 februari jongstleden. Op die dag hield de ALS een politieke stand, waar ook een pamflet tegen de Bologna-verklaring uitgedeeld, uit protest tegen de georchestreerde lofzang op de Bologna-verklaring die de scholieren die dag te horen kregen. Karim, toen aanwezig, wordt er van beschuldigd een ‘uit minachting gespuwd te hebben’ ("crachat de mépris") in aanwezigheid van M. Nayer. Op zoek naar een degelijke argumentatie verdraaide men volledig de feiten om zo Karim, en eigenlijk de ALS, in een slecht daglicht te plaatsen en redenen te vinden om eventueel de erkenning van de ALS in te trekken. Het beveiligingspersoneel kreeg immers die dag de opdracht om elke politieke activiteit te verhinderen!!

Deze intimidatie tegen onze organisatie is voor ons geen toeval!

Deze feiten moeten in het licht gezien worden van de toepassing van de Bologna-decreten in Vlaanderen en in de Franstalige Gemeenschap. Zowel voor de studenten als het personeel betekent die toepassing niets minder dan een regelrecht privatiseringsprogramma van het hoger onderwijs (hogescholen ingebrepen). Concreet: hoger onderwijs op verschillende snelheden.

Enkele voorbeelden:

  • aan de VUB zijn de prijzen in de resto’s voor beursstudenten met 85 % gestegen
  • aan de UG zijn er plannen om een nieuwe resto te bouwen in samenwerking met de privé
  • wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen wordt gemonopoliseerd door de grootste uniefs
  • aan de ULB werd vorig jaar het laatste door de unief uitgebate restaurant geprivatiseerd

En dit is volgens ons slechts een begin! De Bologna-akkoorden remodelleren ons hoger onderwijs naar Angelsaksisch voorbeeld. Anders gezegd: de omvorming van het hoger onderwijs als openbare dienst naar een koopwaar voor de meer gepriviligeerde student.

Uniefs en hogescholen zullen afhankelijker worden van het bedrijfsleven, wat verstrekkende gevolgen heeft voor de studenten. In het buitenland zien we inschrijvingsgelden met duizenden euro’s omhoog gaan, en economen in ons land waarschuwen dat we hier niet achter kunnen blijven. Rector ‘Napoléon’ Oosterlinck van de KUL zegt zelfs letterlijk in de krant dat we het voorbeeld van Groot-Brittannië moeten volgen, waar tegenwoordig inschrijvingsgelden tot 5000 euro gevraagd worden.

De ALS is de enige studentenorganisatie in België die zich hier openlijk tegen verzet en op een actieve manier studenten probeert te organiseren tegen de besparingen in het onderwijs. De ALS voert ook campagnes tegen de overkill aan sexistische affiches aan de campussen, tegen racisme en facisme (met onze jaarlijkse anti-NSV betogingen), enz. Niets voor niets schreef de krant De Standaard (23 maart, editie Antwerpen) dat het "politiek studentenleven in Antwerpen op een laag pitje staat"… voor de traditionele politieke studentenorganisaties. De krant schreef voorts: "Dan zijn er nog de Aktief Linkse Studenten (ALS) en de Nationalistische Studentenvereniging (NSV) … en doen het blijkbaar vrij goed … Terwijl de meeste politieke verenigingen zich vooral bezighouden met debatten en discussieavonden, voeren ALS en NSV ook politiek op straat. Dat is een van de redenen dat ze sterker in de aandacht staan…" Wat de ALS betreft, hebben de academische overheden dat blijkbaar ook begrepen…

Wij eisen:

  • vrijheid van politieke meningsuiting aan de universiteiten!
  • stop de repressie van linkse ideeën, stop de intimidatie tegen de ALS/EGA!
  • geen politie-aanwezigheid op de campus!
  • neen aan de Bologna-verklaring, geen elite-onderwijs, voor gratis en toegankelijk onderwijs!
  • voor het behoud van de verworvenheden van mei ’68!

Protestactie

gevolgd door meeting met sprekers van ALS-Antwerpen, VUB en EGA-ULB

donderdag 6 mei, 8u15

voor het rectoraatsgebouw aan de ULB

Delen: Printen: