Sociale verkiezingen: enkele kandidaten aan het woord

Vandaag publiceren we een interview met Jo Coulier, kandidaat bij de sociale verkiezingen voor het ACOD aan de VUB. Jo is op dit ogenblik hoofddelegee.

Jo Coulier (VUB)

Voor Jo Coulier, hoofddelegee aan de VUB, zijn het de derde sociale verkiezingen. Jo stond vorig jaar op de senaatslijst van de LSP.

Jo: "Op de VUB werken ongeveer 2800 mensen. Naast het academisch personeel, is er ook administratief en technisch personeel. Alles begint met een goede syndicale werking naar de verschillende personeelsleden, wat niet altijd eenvoudig is. Om met iedereen contact te houden, hebben we als syndicale delegatie een nieuwsbrief ingevoerd die 4 à 5 keer per jaar verschijnt. De laatste jaren zijn er verschillende aanvallen geweest op het statuut en de arbeidsvoorwaarden van het personeel (eigen kuispersoneel vervangen door uitbesteding aan privé-firma’s, en vooral meer mensen die "op projecten aangeworven worden" en dus in een onzekere toestand zitten).

"Omdat we ons goed georganiseerd hebben, zijn we er ook in geslaagd om resultaat te boeken. Meer dan 300 contractuelen werden gelijkgeschakeld met de statutaire personeelsleden. Wat vooral belangrijk is, is dat mensen voor een programma stemmen dat uitgaat van de gemeenschappelijke belangen van alle personeelsleden en van een publiek gefinancierd onderwijs en goede voorzieningen voor de studenten. De universiteit mag niet zomaar een privé-bedrijf worden. Het is afwachten wat de concrete gevolgen van het Bologna-akkoord zullen zijn. Er wordt gesproken over "meer mobiliteit voor het personeel" en dus moeten we op onze hoede zijn wat dat zal betekenen. In de Raad van Bestuur zitten er teveel mensen met het idee om verder te besparen en het aantal personeelsleden te beperken. Daartegenover moeten we een sterke syndicale delegatie uitbouwen. Dat we hierin niet altijd de steun hebben van de nationale leiding is al verschillende keren gebleken.

"Pas nadat de eisenbundel voor de cao-onderhandelingen reeds was opgesteld door de nationale leiding werden we op de hoogte gebracht en kon er niets meer aan veranderd worden. Als delegatie aan de unief worden we geconfronteerd met vragen als: wie zal degelijk onderwijs betalen? Als strijdbare delegatie hebben wij al de keuze gemaakt!"

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist