Enkele reacties op de veroordeling van het Vlaams Blok wegens racisme

We publiceren enkele reacties van lezers naar aanleiding van het proces tegen het Vlaams Blok. Eerder publiceerden we reeds een standpunt hierover. Je kunt je reactie opsturen naar lsp_mas@hotmail.com.


Tim, een lid van LSP in Roeselare:

"Ik vind het niet meer dan normaal dat het blok juridisch aangepakt wordt, racisme kan en mag in geen geval getolereerd worden. Maar de vraag is of dit proces in de praktijk iets aan de zaak zal veranderen. In het beste geval een naamsverandering, en that’s it. De echte strijd tegen racisme moet politiek gevoerd worden. Terwijl de traditionele partijen niet durven/willen in confrontatie gaan met het blok (bang om door de mand te vallen?), is radicaal links de enige strekking die doeltreffend en actief de strijd aangaat. Het belang van organisaties als Blokbuster die zich met een duidelijk alternatief en een duidelijk programma naar de arbeiders richt is dan ook groot. Enkel als deze strijd wordt voortgezet kan men racisme een halt toeroepen."

Benjamin, een lid van LSP in Dilbeek, schreef ons:

Het Blok-proces heeft volgens mij zowel voordelen als nadelen. Het grote voordeel is dat bevestigd wordt dat het Vlaams Blok racistisch is. Dit kan een voordeel zijn omdat mensen zich rapper van het Vlaams Blok gaan distantiëren, maar dit zal niet de manier zijn waarop het Vlaams Blok uitgeschakeld wordt. Dat kan alleen door een linkse oppositie uit te bouwen in de wijken en bedrijven.

Een lezer uit Antwerpen schreef:

"In 2003 alleen kreeg het Vlaams Blok van het Vlaams parlement een dotatie van 1.009.762,68 EUR. Meer dan een miljoen Euro van ons belastingsgeld! En dan nog beweert het Blok dat een einde gemaakt wordt aan de vrije meningsuiting… Alsof ze met die miljoenen van ons belastingsgeld geen middelen genoeg hebben om hun mening op te dringen!"

Een lezer uit Mechelen stuurde ons een kopie van een mail die hij stuurde naar de VRT-redactie naar aanleiding van de aankondiging dat Frank Vanhecke mocht optreden in het programma ‘De Zevende Dag’:

"Nu ja, als ’t dan echt nog eens moet… door het verbrekingsverzoek bij Cassatie is het arrest inderdaad nog niet in kracht van gewijsde gegaan, dus het kan nog net.

Ik vind het wel kras dat veroordelen wegens zo ernstige en zwaarwegende feiten tegenwoordig nog het lef hebben om op TV te komen, zeker nadat ze al een spektakel vol minachting voor de Rechters die hun veroordeelden hebben tentoongespreid op en na de zitting van het Hof van Beroep te Gent. Gelukkig zijn er nog dure advocaten die de nodige proceduretrucs kennen om de zaak te rekken nietwaar. Hoe was het weer? Ze zijn nog maar pas betrapt en ze lopen al terug rond en lachen de politiemensen uit…

Ik verwacht nu toch dat het Blok zelf opnieuw een spontane volkswoede zal organiseren tegen criminelen die er keer op keer in slagen om hun zaak te rekken en uit te stellen op basis van louter procedurekwesties die met de inhoud en de grond van de zaak niets te maken hebben.

Of was het de eerste minister himself die al die vorige rechtbanken onder druk gezet had om vooral niet tot een veroordeling van het blok over te gaan omdat dit de wet had overtreden?

Inderdaad, een hardere aanpak van een bepaald soort criminelen is wat we nodig hebben.

Een betere samenwerking tussen doortastende en grondig democratisch gecontroleerde politiediensten die er dan geen 20 jaar zouden over doen om dit soort criminaliteit in kaart te brengen en er "snel en efficiënt" tegen op te treden.

Of gaat men zich nu ook angstig afvragen of die andere crimineel die zoveel theater verkoopt nu ook een massa stemmen zou kunnen halen omdat hij een slachtofferrol speelt?

In dit geval is er nochtans geen enkele twijfel: er is een netwerk, de vertakkingen zijn grotendeels bekend, er zijn kontakten met buitenlandse soortgenoten…

En als politici van wel fatsoenlijke politiek partijen nu eens duidelijk in zichzelf en hun eigen programma en partij zouden geloven en er van uitgaan dat de meeste mensen in dit land geen criminelen zijn … dan zouden ze toch gewoon kunnen stellen dat de rechtbank de wet heeft toegepast.

Het is niet de rechtbank die beslist heeft om nu te zeggen dat racisme verkeerd is. Het is het parlement dat dit in de wet heeft vastgelegd. Misschien was die wet nog niet duidelijk genoeg en zijn de veroordeelden omwille van geringe vertrouwdheid met onze democratische cultuur en door die ontbrekende duidelijkheid eigenlijk een beetje per ongeluk crimineel geworden? Laat ons de wet dan maar ineens duidelijk genoeg maken, zodat niemand nog zo onschuldig als een wolf in schaapsvacht naar de slachtbank geleid wordt …

Wat er ook van zij, jarenlang heeft het blok in elk geval systematisch de wet overtreden. Het gerecht heeft een onderzoek gevoerd en vastgesteld dat er strafbare feiten gepleegd zijn die zwaar genoeg waren om tot vervolging over te gaan. En het Hof heeft nu vastgesteld dat die feiten bewezen waren en een arrest gewezen waarin die feiten veroordeeld worden en het heeft daar straffen voor opgelegd. Dat arrest is zeer uitvoerig en uitstekend onderbouwd zo zeggen mensen die terzake zeer beslagen zijn. Men kan natuurlijk enig begrip opbrengen voor mensen die niet zo thuis zijn in een democratische rechtsstaat dat ze het allemaal niet zo goed begrijpen en zelfs dat ze dan door hun gebrek aan inburgering een beetje emotioneel reageren. Een welwillende bijstand van dienst daderhulp lijkt mij dan ook ten zeerste aangewezen.

Die politici van wel fatsoenlijke politieke partijen zouden bijv. ook eens kunnen opmerken dat 80 % van de kiezers keer op keer stemt voor partijen die OP VOORHAND zeggen dat ze in geen geval met het blok zullen samenwerken. Ik denk dat er weinig politieke standpunten zijn die in dit land zo’n overweldigende meerderheid achter zich krijgen. Met enige overdrijving kunnen we stellen dat men voor hetzelfde geld twee grondwetsherzieningen in 1 keer stembeurt zou kunnen laten goedkeuren. Daarbij zou men dan ook eens kunnen opmerken dat als het waar dat wie niet akkoord gaat met het blok "hun kiezers beledigt" (die 20 % dus) dat het dan minstens even waar is dat blokmandatarissen keer op keer 80 % van de kiezers beledigen. Nu kan ik veel verdragen van probleemgroepen en minderheden in de samenleving, maar 20 jaar aan een stuk en dan na een veroordeling nog zo’n grote mond opentrekken als er te zien was na de zitting van het Hof van Beroep, … je kunt toch niet tot in den treure politiek incorrect blijven, er zijn grenzen in dit land. De tolerantiedrempel is hier m.i. ruimschoots overschreven.

Ik herinner mij nog dat als het over de AEL ging dhr. Duquesne, toen Minister van Binnenlandse zaken in het parlement uitriep dat men desnoods de wet zou wijzigen om de zgn. burgerpatrouilles en de AEL in het algemeen strenger te kunnen aanpakken. Nu loop ik niet zo bijzonder warm van sympathie voor de AEL, daar niet van, maar als een minister zich zo opwindt over zo’n futiliteit dan begin ik mij toch echt wel vragen te stellen, meer over die minister dan over de AEL. Het zal wel een perceptionistisch toneelstukje geweest zijn wat we daar gezien hebben, denk ik. Alleszins, ik reken er ‘steevast’ op dat de regering en in het bijzonder de huidige Minister van Binnenlandse Zaken, nu het om een veel grotere en gevaarlijkere bedreiging van de democratie gaat dit keer zeker het nodige zal doen, niet om een bedotte en bedrogen minderheid van 20 % achterna te lopen, maar om de democratische wil van 80% van de kiezers uit te voeren: grote kuis, geen fascisten in onze politieke instellingen. En uiteraard moeten de fatsoenlijke politieke partijen ook hun ander werk zo goed mogelijk doen. Had er soms ooit iemand gezegd bij verkiezingen dat zijn of haar partij dat niet zou doen omdat er nog niet genoeg fascisten in het parlement zaten?

Volgende keer iets om mee te lachen, beloofd!"

Dirk Casteels, Mechelen (de enige echte dirk-van-mechelen! Hoed u voor namaak!)

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist