Home / Op de werkvloer / Sociale verkiezingen 2008 / Procedure sociale verkiezingen is begonnen

Procedure sociale verkiezingen is begonnen

De bescherming tegen afdankingen van toekomstige delegees is begonnen. Tussen 5 en 18 mei zijn er sociale verkiezingen waarbij de arbeiders en bedienden hun vertegenwoordigers in ondernemingsraad en/of preventiecomité verkiezen. Op dit ogenblik zoeken de bonden vooral nog naar gemotiveerde kandidaten. Bij deze een oproep: neem contact op met je delegees indien je zelf ook een rol wil spelen bij de sociale verkiezingen.

De sociale verkiezingen worden elke vier jaar georganiseerd en vormen een ogenblik waarop de vertegenwoordigers van de werknemers worden verkozen. Het levert in heel wat gevallen discussies op over hoe de belangen van de arbeiders en bedienden het best kunnen worden verdedigd, maar natuurlijk is er ook bij de sociale verkiezingen een invloed van wat we bij de politieke verkiezingen zien: in plaats van inhoud een nadruk op ‘personaliteiten’ en hun imago.

Uiteraard zijn wij niet tegen sterke personaliteiten, maar we denken dat strijdbare vakbondsmilitanten er alles aan moeten doen om in de verkiezingscampagne inhoudelijke punten en voorstellen naar voor te brengen. In plaats van nietszeggende folders die zich beperken tot een foto en een slogan, is het dan ook beter om te werken met inhoudelijke folders al dan niet gekoppeld aan online informatie (tegenwoordig is het makkelijk om bijvoorbeeld een blog op te zetten met een syndicale delegatie – op onze pagina met syndicale links vind je daar heel wat voorbeelden van). Die informatie koppelen aan standpunten en discussies met zoveel mogelijk werknemers, is een recept om een krachtsverhouding op te bouwen die (al dan niet op langere termijn) tot resultaten leidt bij de sociale verkiezingen.

Het werven van kandidaten wordt nu op alle mogelijke manieren gedaan. Er zijn zelfs publiciteitsboodschappen in de traditionele media. Dat bevat natuurlijk een gevaar in die zin dat sommigen vooral geïnteresseerd zijn in de bescherming tegen ontslag en niet zozeer in het verdedigen van de belangen van de collega’s. Delegee zijn, betekent vaak niet dat je een grotere werkzekerheid kent. Het aantal strijdbare delegees dat de afgelopen 4 jaar werd afgedankt, is niet meer op twee handen te tellen. Bovendien is de kans op ontslag naar het einde van de bescherming toe altijd groter, dan wordt het immers goedkoper voor de patroon om tot afdanking over te gaan met uitbetaling van de vereiste vergoeding. Wij denken dat de beste manier om kandidaten te vinden voor de sociale verkiezingen bestaat uit een continue werking op de werkvloer zelf. Dan kunnen er meer kandidaten vanuit een collectieve motivatie deelnemen aan de sociale verkiezingen.

Bij sociale verkiezingen is het moeilijk om een globaal beeld te schetsen van wie “gewonnen” heeft. Een algemeen stemadvies geven, is ook quasi onmogelijk. Naargelang de sector, het bedrijf en de vakbondsafgevaardigden moet steeds een afweging worden gemaakt van wie het best de belangen van de arbeiders en bedienden kan verdedigen. Strijdbare syndicalisten vind je in verschillende vakbonden, een algemene stemoproep is dan ook niet mogelijk.

Wel zijn er cijfers van alle resultaten samen. Een overzichtje van de resultaten van de drie grootste vakbonden voor de ondernemingsraad in 1995, 2000 en 2004:

  • ACV: 51,7% (95), 52% (2000), 52,3% (2004)
  • ABVV: 37,5% (95), 36,9% (2000), 35,8% (2004)
  • ACLVB: 8,3% (95), 8,9% (2000), 9,5% (2004)

Voor het Comité Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) waren dit de resultaten:

  • ACV: 53,3% (95), 53,2% (2000), 53,8% (2004)
  • ABVV: 37,7% (95), 37,6% (2000), 36,3% (2004)
  • ACLVB: 9,0% (95), 9,2% (2000), 9,9% (2004)

Het ACV is dus de grootste vakbond en dit geldt overigens in alle delen van het land. Met de sociale verkiezingen van 2004 versterkte het ACV verder haar positie langs Franstalige kant waar voorheen de afstand met het ABVV erg beperkt was. Ook is er een aanhoudende groei van de kleinere liberale vakbond.

Dit soort algemene resultaten zegt echter weinig omdat de situatie sterk verschillend is naargelang het bedrijf en wie er opkomt voor welk soort syndicalisme. Wij roepen alvast op om zoveel mogelijk voor strijdbare syndicalisten te stemmen, los van hun kleur. Op deze site zullen we regelmatig blijven berichten over de sociale verkiezingen. We willen onder meer kandidaten aan het woord laten, of zullen verwijzen naar pamfletten of sites van delegaties. Op deze pagina (onderdeel van onze syndicale pagina’s) vind je alle artikels gebundeld.

Leave a Reply