Verkiezingen in India: beide grote partijen zijn neo-liberaal en corrupt

We publiceren een licht aangepaste tekst van een pamflet dat door onze zusterorganisatie in India werd gebruikt tijdens de verkiezingen.

Stem tegen alle partijen!

Het circus van de verkiezingen in India met bijhorende fanfares en lepe trucs, wordt nog eens losgelaten. De twee belangrijkste partijen hebben geen enkel fundamenteel meningsverschil op val van hun politieke koers, maar ze voeren wel strijd voor de politieke macht om zichzelf te verrijken en de rijke klassen die ze beiden vertegenwoordigen.

Het kamp van de door de BJP geleide National Democratic Alliance probeert gebruikt te maken van het feit dat het de enige regering buiten de regeringen van de Congress partij was die erin geslaagd is een volledige termijn uit te zitten… Volgens hen zijn er bovendien belangrijke stappen vooruit gezet in India.

India: voor wie zijn er stappen vooruit gezet?

Met meer dan 3.500.000 werkplaatsen die de deuren gesloten hebben, waarbij meer dan 30 miljoen arbeiders werkloos werden, komt de retoriek over de gemaakte "stappen vooruit" over als een leugen voor de gewone arbeiders in het land.

In de landelijke gebieden is er een enorme armoede. De cijfers over kleine boeren die zelfmoord plegen loopt in de honderden en zelfs in de duizenden in staten als Karnataka, Orissa, Andhra Pradesh en Rajasthan.??? De afschaffing van beperkingen op import hebben een negatief effect op de landbouw en de kleine werkplaatsen. Volgens schattingen hebben de kleine boeren door de prijsdalingen vorig jaar zo’n 116 miljoen Rs aan inkomsten verloren.

Zelfs de officiële werkloosheidscijfers zijn veelzeggend: momenteel zijn er 41 miljoen jongeren die geen werk hebben en weinig meer kunnen verwachten dan een moeilijke toekomst. Dat is een veroordeling van de BJP dat beloofde om ieder jaar 10 miljoen jobs te creëren voor jongeren.

De NDA en haar voorlopers, en ook de regimes van de Congress partij na de jaren 1980, hebben systematisch de industriële basis van het land ondermijnd. Er is een verschuiving van de nadruk naar diensten en financiële markten waarbij ook de overheidsbedrijven opgeofferd werden. Volgens schattingen werd begin 2003 21% van de industriële capaciteit in het land niet gebruikt. Dat zegt veel over de BJP en Congress en hun standpunt over ontwikkeling van de economie.

Zowel Congress als de BJP verdedigen enkel de belangen van de rijken. Ze steunen de globalisering, liberaliseringen en privatiseringen om de belangen van de multinationals te dienen. Geen enkele partij is bereid om in te gaan tegen de dictaten van de Wereldhandelsorganisatie, een instrument van de imperialistische landen om hun greep op de neo-koloniale wereld te behouden en te versterken.

Communalisme versus secularisme

Er is heel wat verwarring onder de linkerzijde over de vraag welke houding moet aangenomen worden tegenover de religieuze verdeeldheid. Maar moeten we echt kiezen op basis van godsdienst?

Zowel de BJP als Congress spelen de godsdienst uit als het hen past. De BJP treedt actief op als Hindoe-partij binnen religieuze kringen. Congress is passiever op dat vlak. Maar de rellen tegen de Sikhs in 1984 die geleid werden door aanhangers van Congress waren niet minder communalistisch als de rellen tegen moslims in Gujarat in 2002.

Zonder de openlijke steun van de Congress-regering onder leiding van Narasimha Rao en de weigering om op te treden, was het nooit mogelijk geweest om de Babri moskee te vernietigen en nadien over te gaan tot massale moordpartijen. Zelfs Indira en Rajiv Ghandi leunen nauw aan bij bepaalde communalistische Hindoe-krachten. Singh, destijds een vertrouweling van Rajiv, nam de BJP mee op in de regering om hen de nodige respectabiliteit te bezorgen. Het is ironisch dat die opportunistische alliantie gesteund werd door de zogenaamde "communisten".

De religieuze hysterie die wordt opgewekt door Hindoe communalisten leidt tot een haat tegenover religieuze minderheden. Dat leidt de aandacht af van de problemen waarmee de arbeiders en boeren geconfronteerd worden op vlak van armoede, werkloosheid, ziektes,… In plaats van daarmee bezig te zijn, wordt ingegaan op thema’s als religieuze zuiverheid, cultureel nationalisme,…

Het leidt geen twijfel dat de BJP moet verslagen worden in de verkiezingen, maar ook de krachten die mee de communalistische tegenstellingen versterken moeten verslagen worden. Het is het kapitalisme en haar winstsysteem die de basis leggen voor de tegenstellingen, het kaste-systeem mee in stand houden, racisme veroorzaken,… We moeten het kapitalisme verslaan en vervangen door een systeem van democratisch socialisme.

We roepen de arbeiders en arme boeren op om alle politieke partijen te verwerpen. De BJP, Congress en alle varianten van de Janata Dals, Bahujan-Samajavadis, Dravida en Deshams (partijen) verdedigen het kapitalisme.

De zogenaamde "communisten" beweren op te komen voor een a-religieus seculier democratisch front. Ze kijken evenwel uit naar aan alliantie na de verkiezingen met de kapitalistische partijen. Zo hebben ze reeds gesteld dat Congress een seculiere partij zou zijn. De zogenaamde "communisten" komen op voor dezelfde oude wijn in oude zakken. We mogen ons niet laten vangen door hun retoriek, we verwerpen hun strategie om het kapitalisme beter te beheren dan de kapitalisten!

Welke weg vooruit?

De arbeidersklasse in India heeft een nieuw alternatief nodig dat opkomt tegen het kapitalisme en de gevolgen van dat systeem. Een alternatief dat vecht voor een democratisch socialistisch systeem. Vandaag is er nood aan een echt linkse partij, een nieuwe massa-partij van de arbeiders en arme boeren gebaseerd op een socialistisch programma.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist