MAS doet mee aan Euro-verkiezingen langs Franstalige zijde

Het werd een bewogen week voor onze partij en andere kleine partijen die willen meedoen met de Europese verkiezingen langs Franstalige zijde. Maandag kwam het bizarre nieuws dat alle lijsten van kleine partijen in Namen werden afgewezen. Hierop was er dinsdagnamiddag een bijeenkomst van de democratische lijsten CDF, MAS, PTB+ en RWF om een gezamenlijke juridische strategie af te spreken. Ook publiceerden we daarnaast een eigen politieke argumentatie.

Vandaag begon om 14u een zitting in Namen waar de discussie over de lijsten werd gevoerd. Daarbij werd duidelijk dat de aanleiding voor de controverse bestond uit een ruzie binnen het extreem-rechtse milieu. Zowel het Front National (FN) als het Front National de Belgique (FNB) wilden opkomen en beschuldigden elkaar ervan niet in orde te zijn met de voordrachten.

Hierop besliste het kiesbureau van het Franstalige kiescollege om alle peterslijsten af te wijzen omdat de ondertekenaars niet wisten wie er exact kandidaat zou zijn. Dat argument werd op de zitting vandaag met de grond gelijk gemaakt. Er werd erop gewezen dat dit een voorwaarde toevoegt aan de regels en dat tijdens het verloop van de procedure. Bovendien werd er sinds het begin van de Europese verkiezingen nooit zo gewerkt. Helemaal gek wordt het als je dan nog weet dat in Mechelen de twee ingediende lijsten (LSP en PVDA+) wel aanvaard werden en dit op basis van exact dezelfde wetgeving…

Dit standpunt werd naar voor gebracht door de vier democratische lijsten die een zelfde memorium indienden en gezamenlijk verdedigd werden. Niet dat we inhoudelijk veel gemeen hebben met een aantal van die partijen, maar we dreigden het slachtoffer te worden van dezelfde willekeur op juridisch vlak.

Om 17u30 werd de zitting gesloten en begon het beraad over de gehoorde argumenten. Dit bleef blijkbaar wel even duren. Pas even na 20u kregen we bericht dat de lijsten dan toch kunnen opkomen. Hierop zal overgegaan worden tot de loting van de nummers voor de Franstalige lijsten.

Delen: Printen: