Vlaams Blok veroordeeld wegens racisme

De details van het arrest van het Hof van Beroep te Gent in de zaak van de Blok VZW’s zijn ons momenteel nog niet bekend. Maar op het eerste zicht heeft het hof de argumenten tegen het Blok zowat allemaal overgenomen. Drie VZW’s uit de omgeving van het Blok werden veroordeeld tot betaling van een boete, ze werden echter niet ontbonden. Het Blok kondigde aan in cassatie te gaan.

Geert Cool

Probleem voor campagne om Blok aanvaardbaar te maken

Het arrest vormt een streep door de rekening van het Blok dat zich in deze verkiezingscampagne vooral als een aanvaardbare partij wou voorstellen. Dit wordt nu moeilijker en kan een probleem vormen voor de Blok-campagne om ook andere lagen aan te trekken. Ook al moet dit genuanceerd worden: de veroordeling heeft betrekking op elementen uit het verleden en het Blok kan taktisch gebruik maken van het arrest om te benadrukken dat dit allemaal tot het verleden behoort terwijl ze nu veranderd zijn. Misschien kunnen ze zich "vlaams blok anders" gaan noemen…

Het Blok kondigde aan in cassatie te gaan tegen de beslissing. De uitkomst van zo’n procedure is onzeker. Maar het feit op zich dat de VZW’s niet ontbonden werden, maakt dat het Blok wellicht sowieso verder zal gaan onder haar huidige naam, ook al zal de afkorting ‘VB’ eventueel anders ingevuld worden. Een ontbinding van de VZW’s had er wellicht enkel toe geleid dat het Blok dezelfde ideeën hoogstens op een lichtjes andere wijze naar voor zou hebben gebracht, eventueel met een andere naam. Toen het proces in Brussel voor het eerst voorkwam, circuleerde binnen het Blok de naam "Vlaams Verzet" als eventueel alternatief op Vlaams Blok.

Blok: verdeel-en-heers

Wij veroordelen het Vlaams Blok. Niet op basis van obscure juridische regels, maar omdat ze niet aan de kant van de arbeiders, werklozen, jongeren,… staan. Vorig weekend nog haalde de "nieuwbakken" Vlaams Blokker Freddy Van Gaever uit naar de werklozen omdat die te lui zijn om te werken. Die verdeel-en-heers taktieken zijn typisch voor het Vlaams Blok. Dat is ook de basis voor hun racisme. Wij hebben geen rechter in Gent nodig om het beruchte 70-puntenprogramma van het Vlaams Blok (hun programma over migratie en vreemdelingen) racistisch te noemen.

Aanvankelijk was het partijprogramma van het Blok inzake het "vreemdelingen-standpunt" erg beperkt. Midden jaren ’70 spraken groepen als de VMO (dat nadien verboden werd als privé-militie) zich al uit tegen de migranten en Roeland Raes (jarenlang ondervoorzitter van het Vlaams Blok tot hij moest aftreden wegens het ontkennen van de omvang van de holocaust) liep hoog op met het boek "Contribution à une éthique raciste" van René Binet. Het is echter pas later dat grotere nadruk gelegd wordt op dit standpunt.

Met het beruchte 70-puntenprogramma schetst Filip Dewinter wat het Vlaams Blok wil bereiken. Hij vertrekt daarbij van de volgende vaststelling: "De aanwezigheid van de vele immigranten verandert onze leefwereld langzaam maar zeker. Het straatbeeld verandert, de kwaliteit van het onderwijs vermindert, de criminaliteit stijgt, de werkloosheid neemt toe."

Enkele opvallende punten in het 70-puntenprogramma:

  • Punt 8: Nationaliteit als voorwaarde tot deelname aan sociale verkiezingen. Wie geen Belg is zou niet mogen stemmen of kandidaat zijn.
  • Punt 11: Verbod op buitenlandse politieke propaganda: een verbod voor buitenlandse politieke groeperingen om propaganda te voeren of activiteiten te ontplooien. Politieke vluchtelingen mogen in België niet aan politiek doen.
  • Punt 16: Oprichting van een apart onderwijsnet voor niet-Europese vreemdelingenkinderen.
  • Punt 18: Tewerkstelling in de openbare diensten voorbehouden voor wie de Belgische nationaliteit heeft.
  • Punt 22: De ‘bloedafstamming’ terug invoeren, de nationaliteit wordt voorbehouden voor wie uit een Vlaamse of Waalse ouder wordt geboren.
  • Punt 34: Enkel nog Europese politieke vluchtelingen opvangen.
  • Punt 45: Verhogen van het budget voor uitwijzingen van vluchtelingen en het inschakelen van C130 toestellen van de luchtmacht.
  • Punt 64: Verplichte terugkeer na drie maanden werkloosheid.
  • Punt 68: Onmiddellijke terugkeer van ongeveer 140.000 migranten.

Het is blijkbaar geen toeval dat het Vlaams Blok in de jaren ’80 zo enthousiast was over het apartheidsregime in Zuid-Afrika dat zwarten als tweederangsburgers beschouwde.

Nood aan een echt antwoord

De retoriek van het Blok kan enkel aan steun winnen bij verkiezingen op basis van ongenoegen omwille van reële problemen die een logisch gevolg zijn van het kapitalisme. Het Blok biedt geen antwoord op die problemen, maar kan door een populistische retoriek snel aan electorale aanhang winnen. Daar is met het arrest van het Gentse Hof van Beroep niets aan veranderd. LSP en Blokbuster hebben altijd het standpunt verdedigd dat een proces op zich niets verandert aan de voedingsbodem voor de electorale groei van het Vlaams Blok. Het is eerder een maneuver dat een fundamenteel antwoord op die voedingsbodem ontwijkt.

De retoriek van het Vlaams Blok is gericht op het verdelen van de slachtoffers van dit systeem. Dit kan enkel beantwoord worden door bewegingen van arbeiders, werklozen,… die samen opkomen voor hun belangen en dat koppelen aan een eigen politiek verlengstuk. Met LSP willen we mee bouwen aan zo’n alternatief dat de voedingsbodem voor een kracht zoals het Vlaams Blok wegneemt.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist