Protest tegen uitsluiting kleine Franstalige partijen

Hoe gebeurt de aanvaarding van de lijsten?

Kleine partijen die willen opkomen moeten 5.000 gewettigde peterslijsten ophalen. De peterslijsten vermelden o.a. de naam van de lijst waarmee opgekomen wordt. Deze peterslijsten worden samen met de kandidatenlijsten neergelegd. Dit gebeurde vorige vrijdag.

Het hoofdbureau van het kiescollege onderzoekt de kandidatenlijsten en de gewettigde peterslijsten en deed maandag uitspraak. In Mechelen werden de lijsten aanvaard, in Namen werden de lijsten afgekeurd.

Het afwijzen van de lijsten gebeurde op basis van het argument dat de peters de samenstelling van de kandidatenlijst nog niet kenden.

Donderdag wordt het verweer van de kleine partijen gehoord en wordt beslist over de deelname.

Gisterennamiddag kwamen vertegenwoordigers van vier kleine Franstalige partijen bijeen om een gezamenlijke strategie te bespreken tegenover de beslissing om de lijsten van de kleine partijen te weigeren omwille van het feit dat de peters niet op de hoogte zouden geweest zijn van wie er exact kandidaat was.

Er is beslist om met alle kleine partijen die lijsten indienden, uiteraard met uitzondering van de neo-fascisten van FN en FNB, een gezamenlijk verweer te voeren. Natuurlijk wil dit niet zeggen dat de kleine partijen het eens zijn, maar de juridische argumentatie is voor alle vier dezelfde. Tevens werd beslist een gezamenlijk persbericht rond te sturen.

Dondernamiddag vindt om 14u een zitting plaats te Namen waar het verweer van de kleine partijen zal gehoord worden.

Gezamenlijk persbericht van CDF, MAS, PTB+ en RWF

Op dinsdag 20 april 2004 vond in Brussel een vergadering plaats van de vier democratische formaties van wie de Europese lijsten (voorlopig) werden afgewezen door de voorlopige beschikking van het hoofdbureau van het Franstalig kiescollege op 19 april.

Aangezien zij van oordeel zijn dat ze geen enkele onregelmatigheid begaan hebben, zijn de vier partijen overeengekomen om samen een juridisch memorium in te dienen en een gezamenlijke verdediging te voeren voor hetzelfde hoofdbureau tijdens de zitting van donderdag 22 april om 14u in het Justitiepaleis te Namen.

Zij zullen samen naar Namen gaan en daar de inhoud van hun memorium bekend maken.

  • Voor het CDF (Chrétiens Démocrates Francophones), Benoît Veldekens, Voorzitter van de CDF, Lijsttrekker Europese verkiezingen
  • Voor de MAS (Mouvement pour une Alternative Socialiste ) Guy Van Sinoy, Lijsttrekker Europese verkiezingen
  • Voor de PTB+ (Parti du Travail de Belgique +) David Pestieau, Woordvoerder van de PTB – Lijsttrekker Europese verkiezingen
  • Voor de RWF (Rassemblement Wallonie-France) Paul-Henri Gendebien, Voorzitter van de RWF – Lijsttrekker Europese verkiezingen
Delen: Printen: