Franstalige fascisten: stem voor Blok in Brussel

Eerder werd bekend dat de Franstalige groupuscule Nation in de problemen gekomen is door de electorale druk van het Front National, een organisatie zonder enige inplanting en met bijzonder weinig actieve militanten. Het FN zou in het Franstalige landsgedeelte boven de kiesdrempel komen en zelfs tot 8% van de stemmen halen. Een aantal activisten van Nation, waaronder Grégory Bourguignon (de nummer drie van die organisatie) zagen hun kans gekomen om bij het FN aansluiting te zoeken in de hoop via die weg hogere scores te halen bij de verkiezingen.

Geert Cool

In Brussel lijkt Nation nu uit frustratie omwille van de overlopers naar het FN, bereid om het Vlaams Blok actief te ondersteunen. Naar verluidt zou Nation deze steun binnenkort bekendmaken.

Nation was recent aanwezig op een aantal manifestaties van extreem-rechtse groepen in Vlaanderen. Hier zie je hen samen betogen met ‘Groen-Rechts’ in Antwerpen eind januari. Begin maart nam Nation deel aan de betoging van de NSV, de studentenclub van het Vlaams Blok.

Dit is opvallend gelet op de inhoudelijke koers van Nation en het feit dat het een Franstalige organisatie is. Recent waren er in het Brusselse Blok nog spanningen nadat in Evere twee Blok-gemeenteraadsleden de partij verlieten uit onvrede met het feit dat de partij tegen de Franstaligen zou zijn, één van de Blokkers in de Everse gemeenteraad was overigens zelf een Franstalige.

Nation noemt zichzelf ‘nationaal-revolutionair’. De groep wordt geleid door Hervé Van Laethem die al enige geschiedenis achter zich heeft binnen de radicaal-rechtse kringen. In de jaren ’80 nam hij deel aan de Vlaamse Militanten Orde (VMO), een verboden privé-militie. In 1986 werd de Brusselse VMO-afdeling omgevormd tot een groep met de naam ‘L’assaut’ (de aanval). Die groep was, haar naam getrouw, verantwoordelijk voor het vormen van ordediensten of het uitvoeren van specifieke opdrachten. Zo stond L’Assaut in voor de bescherming van de beruchte holocaust-ontkenner Robert Faurisson toen deze België bezocht. In 1996 moesten 4 leden van L’Assaut voor de correctionele rechtbank verantwoording afleggen omtrent hun rol in een gewelddadige actie in Luik in 1992. L’Assaut onderhield tevens nauwe banden met ‘Blood and Honour’.

De groep rond Van Laethem houdt zich bezig met tal van nevenactiviteiten. Zo vormden ze het "Comité d’Action Rudolf Hess- Belgique" ter nagedachtenis van de nazi-leider Rudolf Hess, en vormden ze in 2001 samen met anderen het "Comité Nationalisten tegen globalisering". Het adres van het comité ter herdenking van Rudolf Hess blijkt hetzelfde te zijn als het adres van het "Odal Aktiekomitee" dat midden jaren 1990 werd opgezet in een poging om aansluiting te vinden bij het VMO-verleden. Dat comité probeerde een alliantie van gelijkgezinden op te zetten en contacteerde daartoe de groep rond Van Laethem, maar ook de Vlaamse Jongeren Mechelen en het Brugse NJSV (Nationalistisch Jong Studentenverbond). Samen probeerden ze een optocht van Blokbuster in Brugge begin 1997 te verstoren. Wij betoogden toen tegen fascistisch geweld, o.a. nadat een verantwoordelijke van het lokale NJSV een bomaanslag op zichzelf pleegde om Blokbuster te beschuldigen.

De banden met de Vlaamse Jongeren Mechelen bleven behouden, o.a. doorheen het Comité Nationalisten tegen Globalisering dat in 2001 een opvolger was van het zogenaamde comité van nationalisten tegen de NAVO. Recent werd Nation, met kopstuk Van Laethem, opgemerkt op een betoging van Groen-Rechts, een groupuscule uit het Antwerpse, en nadien ook op de betoging van de NSV (Nationalistische Studentenvereniging) in Antwerpen op 11 maart. Aan die betoging nam ook NSV-erelid Filip Dewinter deel.

Nation verdedigt zogenaamd "nationaal-revolutionaire" ideeën. Die term werd in Vlaanderen wellicht het eerst gebruikt door het Odal-Actiecomité (een poging tot opvolger van de verboden privé-militie VMO). Zij schreven hierover in hun tijdschrift ‘De Politieke Soldaat’ dat de term gebruikt wordt omdat "nationaal-socialistisch" (de term die de nazi’s gebruikten) wat verbrand is… Tevens wordt gepoogd om door het gebruik van die term aan te sluiten bij de rechtse oppositie tegen Hitler binnen de Duitse nazi-partij in de jaren 30 en 40. Ideologisch kan er dus weinig twijfel bestaan over waar Nation zich positioneert.

Dat deze groep zich in Brussel tot het Vlaams Blok richt is deels een gevolg van de frustratie tegenover het Front National, maar wijst er ook op dat Nation ervan uitgaat dat het Vlaams Blok nog steeds nauw aansluit bij haar eigen gedachtengoed. Het valt af te wachten hoe het Vlaams Blok zelf zal reageren op de aankondiging die haar vrienden van Nation binnenkort zullen doen inzake de verkiezingen.


Lees ook:

  • Nation in crisis (april 2004)
  • Nation: mislukte actie tegen Afghaanse asielzoekers & Actie aan kerk in Elsene (augustus 2003)
  • Radicale fascisten proberen eenheidsbeweging op te zetten (januari 2003)
  • Dossier: Blood&Honour (2003)
  • Dossier: Fascisme en globalisering (2001)
  • Franstalig dossier over Nation op de site van Résistances
Delen: Printen: