Welke oppositie tegen het huidige beleid?

Laat u niet vangen!

EEN CENTRALE vraag voor alle slachtoffers van het huidig systeem is: op welke wijze kunnen we ons verzetten tegen het huidige systeem? Voor velen is dat niet duidelijk – zeker op ogenblikken dat de arbeiders nog niet in actie zijn gekomen.

Geert Cool

Het Vlaams Blok speelt daar handig op in door zichzelf op te werpen als een "andere" partij, de "enigen" die ingaan tegen het huidige beleid. Nochtans vormt het Blok geen echte oppositie. Eerder werd dit duidelijk toen de stakende dokwerkers enkel in woorden op het Blok konden rekenen, en dan enkel als het havenpatronaat er zelf niet bij was. Tegenover het havenpatronaat verdedigde het Blok een neoliberaal beleid.

In Antwerpen betoogde de studentenorganisatie van het Vlaams Blok voor… een Europees leger. Op een ogenblik dat 16% van de Antwerpse bevolking volgens de officiële cijfers werkloos is, beperken zij zich tot het steunen van een wapenwedloop in een "krachtige EU". Het is nochtans de EU die mee verantwoordelijk is voor de beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd. En ook voor de privatiseringen, waardoor er nu al 3.000 jobs verloren gaan bij de NMBS, waardoor bij De Post een postbode nog 7 seconden heeft om een brief te posten (als gevolg van de zogenaamde "georoute" die wordt ingevoerd),… In de Antwerpse gemeenteraad beperkt het Blok zich tot voorstellen om razzia’s te organiseren in de volkswijken. En zij zouden opkomen voor de bevolking van de volkswijken, de werklozen, de dokwerkers,…?

Gerolf Annemans schreef: "Het is aan de politieke overheden om te streven naar een gezond budgettair beleid. Dat hiervoor soms pijnlijke maatregelen nodig zijn, zoals hervormingen of saneringen, is onvermijdelijk." Het Blok is dus voorstander van een besparingsbeleid!

"Laat u niet vangen". Dat is de slogan die het Blok vandaag gebruikt. Inderdaad, laat u niet vangen aan de zogenaamde oppositie van het Blok. In de kleinere dorpen werpt het Blok zich op als de verdediger van "recht en orde", als de beste verdedigers van het establishment. Terwijl ze net op basis van het zich afzetten tegen de gevestigde orde kunnen scoren in de steden. Het voortdurend aanpassen van de standpunten naargelang van de doelgroep kan enkel indien er geen acties worden gekoppeld aan die standpunten.

Voor ons komt het erop aan om het ongenoegen dat in de volkswijken mee aan de basis van de electorale groei van het Blok ligt, te begrijpen en te organiseren. Enkel door in actie te komen, zal het populisme van het Blok doorprikt worden en zal duidelijk worden aan welke kant ze eigenlijk staan. En dat is niet de kant van de onderdrukten.

Het zal echter niet voldoende zijn om in beweging te komen, er zal meer nodig zijn. Zonder een eigen politiek instrument zal het politieke establishment op arrogante wijze ons verzet proberen te minimaliseren. We zullen moeten bouwen aan een eigen politieke kracht, een nieuwe arbeiderspartij, die deze strijdbewegingen versterkt op politiek vlak.

Delen: Printen: