1 april: 20.000 betogers uit de non-profit

Vorige week betoogden een 20.000-tal werknemers uit de non-profit sector voor betere arbeids- en loonsvoorwaarden in de sector. De afgelopen maanden waren er reeds verschillende acties in de sector. De werknemers nemen het niet dat er geen middelen worden vrijgemaakt om de non-profitsector degelijk te kunnen organiseren.

Eind vorig jaar moesten werknemers uit de non-profitsector actie voeren om gewoon hun loon uitbetaald te krijgen. Toen had de Vlaamse regering immers niet de nodige middelen om in de gewone werking van de sector te voorzien. Nadien volgende ook acties in andere onderdelen van de non-profit, zo waren er in maart op iedere dinsdag acties. Dit leidde uiteindelijk tot een gezamenlijke betoging van heel de sector op 1 april.

De eisenbundel waarvoor de arbeiders in actie komen is tot stand gekomen door de werknemers zelf: 20.000 van hen werkten mee aan het opmaken van een eisenpakket. 70.000 exemplaren van het ‘manifest voor de non-profit’ werden verspreid in honderden instellingen, diensten en initiatieven.

De betoging van 1 april kwam op voor een degelijk inkomen, meer personeel, arbeidsduurvermindering en een verbetering van de opleiding. Die elementen willen de vakbonden opgenomen zien in de komende CAO’s. De huidige CAO loopt eind 2004 af en de vakbonden willen dat een nieuw akkoord vanaf 1 januari 2005 in werking kan treden. De regering houdt evenwel de boot af en wil eventuele onderhandelingen wellicht uitstellen tot na de verkiezingen.

Na de paasvakantie worden nieuwe acties gevoerd, zo zal er op maandagochtenden actie gevoerd worden aan een reeks secretariaten van de traditionele partijen.