Brussel geblokkeerd?

Volgens een recente opiniepeiling staat het Vlaams Blok op 8,4% van de Brusselse stemmen voor de volgende regionale verkiezingen. Met 37% van de Vlaamse stemmen zou die partij de meerderheid in het Vlaamse kiescollege van het regionale parlement krijgen, door de bijdrage van 3,4% Franstalige stemmen voor het Blok.

Thierry Pierret

Als deze opiniepeiling een feit wordt, staan de PS en de liberale MR voor grote problemen. Ofwel verbreken ze het "cordon sanitaire", ofwel kiezen ze voor de blokkering van de besluitvorming, omwille van de noodzakelijke dubbele meerderheid in de aanduiding van ministers en in bicommunautaire zaken. Zo’n scenario zaait paniek in de politieke wereld.

Enkele politici stellen voor om de regel van de dubbele meerderheid te versoepelen. Anderen roepen op om te stemmen voor de traditionele Vlaamse partijen, om zo een dam op te werpen tegen het Vlaams Blok. Niemand heeft echter een geloofwaardige oplossing voor de problemen die het Vlaams Blok groot maken in de hoofdstad: de scherpe crisis in de woningmarkt, de toenemende verarming, een record aantal werklozen (21%!), de verloedering van de wijken,…

We hebben geen nood aan een institutioneel opbod, maar aan een breuk met het neoliberale beleid dat de regionale en gemeentelijke financiën in een korset wringt, zonder dat de taksen en de belastingen dalen. Liever dan de partijen te steunen die verantwoordelijk zijn voor deze puinhoop, moeten we een geloofwaardig links alternatief uitbouwen dat uitgaat van de noden van de werkende bevolking en hun families.

Delen: Printen: