Home / Op de werkvloer / Energiesector / Energie wordt veel duurder. Het failliet van de liberalisering

Energie wordt veel duurder. Het failliet van de liberalisering

Vlak na de verkiezingen was er reeds ophef over een mogelijke stijging van de energieprijzen. Electrabel ontkende toen, maar achteraf bleek er wel degelijk een maatregel te bestaan waardoor de prijzen zouden stijgen. Daar bovenop komt nu een stijging van de tarieven voor de distributie waardoor er gemiddeld 105 euro meer zal moeten worden betaald.

In 2006 deed Electrabel het niet slecht. Het bedrijf vermeed onder meer heel wat belastingen door gebruik te maken van de cadeaus van de regering, zoals de notionele intrestaftrek. Electrabel bespaarde daarmee 30 miljoen euro aan belastingen. De gemeenschap zal hierdoor minder middelen hebben, maar dat is niet de zorg van een bedrijf dat (veel) winst wil maken.

Ook tegenover de individuele consumenten geldt het principe van de winst onvoorwaardelijk voor Electrabel. De CREG (regulator inzake energie) stelde dat de factuur voor elektriciteit en gas sterk zal toenemen in 2008: tot 30 euro voor elektriciteit en 75 euro voor gas. Dat zou komen door een stijging van de tarieven voor distributie via het laagspanningsnet. De tariefverhogingen zouden er in 2008 komen. De tariefverhogingen zouden verschillen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Gemiddeld komt er een stijging met 85 tot 105 euro, in Brussel blijft het echter beperkt tot 16 euro.

Waarom komen er nu dergelijke verhogingen (bovenop de eerder aangekondigde prijsstijgingen)? Omdat sinds kort de volledige Belgische energiemarkt “geliberaliseerd” is. Tot aan die liberalisering hield Electrabel haar tarieven (relatief) laag, maar nu is de meedogenloze jacht op de winst volledig geopend. Slachtoffer daarvan zijn de gewone werkende gezinnen.

Deze nieuwe aanval op onze portemonnee toont het failliet aan van de liberalisering van de energiemarkt. Dit heeft ons geen goedkopere energie opgeleverd, maar zorgt ervoor dat we telkens meer moeten betalen. Bovendien is er geen openbare controle meer op de prijzen. Er moeten hier lessen uit getrokken worden door over te gaan tot de nationalisatie van de energiesector onder openbare controle en het bevriezen van alle energieprijzen.

Leave a Reply