Federale Gezondheidssector geeft het voorbeeld in de KMI’s (Kleine en Middelgrote Instellingen)! Sinds maart 2000 werd er in het Federaal Akkoord van de gezondheidssector een overeenkomst bereikt over het principe van het verlagen van de drempel voor de oprichting van een vakbondsafvaardiging. Een aantal werkgeversorganisaties slaagden erin de concretisering van het akkoord op het terrein uit te stellen tot oktober 2007. Maatregelen ten voordele van de werknemers worden in ons land nooit zonder slag of stoot verkregen maar na 7 lange jaren is het dan toch zo ver.

Artikel overgenomen vanop marxisten.blogspot.com

De verlaging van de drempel zal in stappen verlopen. Vanaf 1 oktober 2007 kan men een syndicale afvaardiging oprichten vanaf 40 personeelsleden, een jaar later vanaf 30 personeelsleden en nog een jaar later uiteindelijk vanaf 20 personeelsleden. De voorwaarde is wel dat de helft van het personeel een aanvraag doet en aanvaardt om vertegenwoordigd te worden door een vakbondsafvaardiging. De afvaardiging bestaat concreet uit 2 mandaten aangeduid door de vakbond(en).

Uiteraard gaat het hier niet over sociale verkiezingen maar het is alvast een stap vooruit in vergelijking met het recente nationaal akkoord tussen werkgevers en de vakbondsleiding om de drempels voor de sociale verkiezingen in 2008 bij het oude te laten (en dus in de praktijk de voeten te vegen aan de Europese richtlijnen en de wet) We kunnen hierbij constateren dat het voor het patronaat kennelijk een koud kunstje is om de wet straal te negeren als het hen niet uitkomt. Een werknemer zou het eens moeten proberen… Feit is wel dat met het akkoord de nationale vakbondsleiding zich mee schuldig maakt voor een onwettige situatie. Dit akkoord is het resultaat van de zuiverste chantage vanwege het patronaat dat indien nodig de sociale verkiezingen in 2008 onmogelijk zou gemaakt hebben, met alle gevolgen van dien voor de vakbondsmilitanten op het terrein. Dat maakt de situatie te begrijpen, maar niet goed te keuren.

Op verschillende terreinen spelen de vakbonden van de Non-Profit een pioniersrol die echter niet of schoorvoetend door de privésectoren gevolgd wordt. Hierbij hebben we het bijvoorbeeld over de eindeloopbaanproblematiek (met oplopende ‘ADV’ of ‘arbeidsduurverminderingsdagen’ naargelang de leeftijd) maar nu dus ook op het vlak van syndicale vertegenwoordiging in KMO’s (in de witte sector KMI’s geheten)

Meer info over: de syndicale afvaardiging in instellingen van de Federale Gezondheidsdiensten met minder dan 50 werknemers, vind je op de website van BBTK: PDF-file van "Etc… speciale editie september 2007" of in de speciale BBTK-flyer.