Home / Belgische politiek / Lokaal - Vlaams Brabant / Leuven. Asociaal beleid leidt tot dure vuilzakken en stijging waterbelasting

Leuven. Asociaal beleid leidt tot dure vuilzakken en stijging waterbelasting

Op 21 mei besliste het Leuvense stadsbestuur om de waterheffing te verhogen van 0,66 tot 1,06 euro per m³. Op 25 juni volgde een prijsstijging voor de vuilniszakken die voortaan 2 euro per zak zullen kosten in plaats van 1,49 euro. De Leuvense prijs voor vuilzakken loopt hiermee uit op de prijs in andere steden (1,24 euro in Gent, 0,80 euro in Brugge, 0,74 euro in Antwerpen, 0,38 euro in Hasselt).

De stijging van de waterheffing moet de daling van de personenbelasting (van 8 naar 7,5%) compenseren. Het nettoresultaat van die broekzakvestzak-operatie is dat een inkomensafhankelijke belasting (waarbij rijken meer betalen, armen minder) vervangen wordt door een belasting op het water en een prijsverhoging van de vuilzakken. Die prijzen staan los van het inkomen. Resultaat: de rijksten betalen minder, de armsten meer.

Tegelijk zijn er een aantal private prestigeprojecten in de stad die ook kunnen rekenen op financiële steun van het stadsbestuur. Zo zijn er de hotels, kantoorgebouwen en bioscoop aan de “Kop van Kessel Lo” of de “Sportoase” aan de Philipssite, waar het nu 5 euro kost om te zwemmen.

De prijsverhogingen voor water en vuilniszakken worden goedgepraat met het idee dat de vervuilers moeten betalen en dat het de individuele verantwoordelijkheid zou versterken. Nochtans hebben individuele consumenten vaak weinig keuze. Heel wat vuilnis wordt ons opgedrongen door de verpakkingsindustrie. Ecotaksen op verpakkingen worden gewoon doorgerekend aan de consument. In dit systeem telt enkel de winst, zelfs indien het een immense afvalberg creëert.

Op dit ogenblik wordt het sorteren van afval op individuele basis georganiseerd. Iedereen – of je nu in een villa woont of in een klein appartementje – moet een onderscheid maken tussen vijf verschillende soorten afval (restafval, PMD, GFT, papier en glas). Voor velen is dat niet praktisch, zeker niet voor mensen die klein wonen. Een alternatief hierop zou kunnen bestaan uit gemeenschappelijke containers op pleintjes, op speciaal voorziene ruimtes in appartementsgebouwen,…

De prijstarieven voor water maken duidelijk dat het principe van “de vervuiler betaalt” enkel dient om ons meer te laten betalen. Bij water betaal je het duurste tarief tot 6.000 kubieke meter, nadien halveert het tarief. Vanaf 60.000 kubieke meter is het nog slechts een kwart. Dit betekent dat bedrijven minder betalen.

De Leuvense prijsstijgingen zijn asociale maatregelen. Militanten van CAP voeren er campagne tegen, onder meer met een pamflet en een raamaffiche. Doe mee met deze campagne!

Leave a Reply