Home / Jongeren / Internationaal verzet / Destroy capitalism, before it destroys the planet!

Destroy capitalism, before it destroys the planet!

Internationaal Verzet voert in het nieuwe schooljaar opnieuw campagne onder scholieren. Het jongerenblad ‘De Verzetskrant’ komt met een nieuw nummer uit waarin heel wat aandacht is voor de milieuproblematiek. We plannen enkele lokale acties en zullen ook mobiliseren naar een nationale betoging die op 8 december plaatsvindt. Hieronder vind je alvast een artikel uit de Verzetskrant.

Julien, IV-Gent

Aan het begin van dit schooljaar lanceert Internationaal Verzet een campagne om de milieuproblematiek in de kijker te zetten. Tijdens deze campagne zullen er -in geheel België acties georganiseerd worden, onder andere aan elektriciteitscentrales en multinationals.

Iedereen weet dat de milieuvervuiling alleen maar zal blijven toenemen. Toch blijken de kapitalisten en hun politici niet in staat om de crisis op te lossen. Ze zijn niet bereid om te investeren in milieuvriendelijke productiemethoden omwille van hun onverzadigbare verslaving aan winst.

Internationaal Verzet is een scholierenorganisatie die zich engageert tegen de destructieve neoliberale politiek. Dit door middel van gerichte acties, en discussies over een mogelijk alternatief dat een gezond milieu voor jongeren en arbeiders kan verzekeren. We willen ons hiervoor echter niet beroepen op de neoliberale politici, maar gaan uit van onze eigen krachten.

Jongeren zijn een groep die snel in strijd komt (zie de beweging tegen het CPE in Frankrijk). Maar om succesvol te kunnen zijn, is een zekere vorm van organisatie nodig. Het is nodig de hedendaagse productiewijze te veranderen, hiervoor moeten we de productiemiddelen onttrekken aan de kapitalisten. De milieucrisis kunnen we enkel en alleen oplossen samen met arbeiders die werken in de meest vervuilende sectoren, zoals energie, transport en zware industrie.

Neem contact met ons op, doe mee met de IV-groep in je buurt, discussieer samen met vrienden en kennissen en steun ons door kranten en stickers te verkopen.

Leave a Reply