Home / Op de werkvloer / Patroonsfederatie VBO in het offensief

Patroonsfederatie VBO in het offensief

De patroonsfederatie VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen) dringt aan op een snelle regeringsvorming. Daartoe is er volgens de patroons nood aan meer “ratio” in het communautair debat. De doelstellingen zijn immers niet minnetjes voor het VBO, zo moeten de pensioenen verder onder vuur worden genomen en wordt het stakingsrecht in vraag gesteld.

Het VBO is de aanslepende politieke crisis beu. Dit zorgt er immers voor dat er geen maatregelen kunnen worden genomen om de patroons extra cadeaus te geven. En de honger naar financieel lekkers is erg groot in patronale kringen. De lijst van eisen is vrij indrukwekkend en uiteraard wil het VBO een gesprekspartner om minstens delen van de eisen te realiseren. Dat ging voortreffelijk met de vorige regering, dus wordt ook heel wat verwacht van een komende regering. Als het dan toch een rooms-blauwe regering wordt, hopen de patroons natuurlijk meer binnen te halen dan wat een regering met de sociaal-democratie hen zou toeschuiven.

De eisen van het VBO zijn duidelijk: er moet een aanval komen op de pensioenen, de loonlasten moeten verder omlaag en er moet een verhoging van de BTW doorgevoerd worden. Ook het aantal ambtenaren (of overheidspersoneel) moet naar beneden. Het VBO stelt dat hier 17% voor de overheid werkt tegenover slechts 14% in Nederland.

De loonlasten moeten voor het VBO dalen, maar voor de lage lonen gaat dit niet meer. Het VBO moet erkennen dat er voor lage lonen quasi geen sociale bijdragen meer betaald worden. Maar voor de lage lonen ziet het VBO een ander probleem: de werkloosheidsuitkeringen zouden te hoog zijn… Door die uitkeringen te herleiden tot een nog kleiner aalmoes, zouden werklozen gestimuleerd worden om gelijk welke job aan te nemen. Ook al haalt die job hen niet uit de armoede. In Duitsland zagen we ook hoe de aanvallen op de werkloosheidsuitkeringen (die beperkt worden tot minder dan 400 euro per maand voor een alleenstaande) gevolgd werden door maatregelen als de 1-euro jobs (werklozen kregen een job en daarbij werd bovenop het bedrag van de werkloosheidsuitkering 1 euro per uur betaald…).

Het VBO liet bij monde van haar voorzitter Rudi Thomaes weten voorstander te zijn van een “beter activeringsbeleid” en een beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd. Door de werkloosheidsuitkering te beperken, wordt die natuurlijk verder onder druk gezet. Dat opent de weg voor lagere lonen en bijgevolg hogere winsten.

Ook de pensioenen liggen onder vuur. De besparingen mogen volgens Thomaes niet enkel komen van uitgaven die niets met “vergrijzing” te maken hebben. Concreet betekent dit dat Thomaes de mening is toegedaan dat de pensioenen moeten aangepakt worden. Een piste die hij opent is om de gelijkgestelde dagen die in rekening worden gebracht voor de pensioenberekening niet langer mee te tellen. Ook de overheidspensioenen mogen volgens Thomaes geen “taboe” zijn. En dat is voor een vertegenwoordiger van een patroonsfederatie hetzelfde zeggen als: “er mag eens goed gesnoeid worden in de pensioenen”.

Het stakingsrecht mag voor Thomaes ook geen “taboe” vormen. Omwille van de just-in-time-levering kunnen stakingen “disproportioneel schade toebrengen”. Bijgevolg moeten de acties “beperkt worden”. Voor het eerst wordt openlijk gesteld dat dit zowel voor de overheidssector als de private sector moet gelden en dat het stakingsrecht op zich moet beperkt worden. Die beperkingen moeten volgens het VBO gekoppeld worden aan sancties voor zowel de werknemers “als voor hun organisaties”. Met andere woorden: voer een rechtspersoonlijkheid voor de vakbonden in zodat ze kunnen vervolgd worden. Het beperken van het stakingsrecht en ondermijnen van de vakbonden is uiteraard een natte droom van het patronaat, maar wellicht wordt gehoopt dat er hier en daar stappen vooruit kunnen worden gezet. Zelfs de PS wil in Wallonië een “sociaal pact” om zogenaamd wilde stakingen te vermijden en regels op te leggen.

De patronale eisen zijn verregaand en alle partijen reageerden reeds afwijzend op een aantal voorstellen. Wordt daarmee gehoopt de vakbonden te paaien in een poging het verzet te beperken tegen de patronale eisen die wél doorgevoerd zullen worden?

Leave a Reply