Home / Internationaal / Europa / Sarkozy stelt neoliberale voorbeeld met toespraak voor patroonsfederatie

Sarkozy stelt neoliberale voorbeeld met toespraak voor patroonsfederatie

Op 30 augustus was er de opening van het nieuwe politieke jaar in Frankrijk. Voor het eerst gebeurde dit door een toespraak van president Sarkozy op de jaarlijkse zomerbijeenkomst van de patroonsfederatie Medef. Het publiek had redenen om enthousiast te zijn over de voorstellen van haar president.

Het was de eerste keer dat een Franse president was uitgenodigd op de jaarlijkse zomerbijeenkomst van Medef. Wellicht werd ook bij Medef gedacht dat dit een goede gelegenheid was om de patroonsvriendelijke koers van de nieuwe president eens in de verf te zetten. De naar verluidt 4.000 aanwezige ondernemers en patroons kregen te horen wat ze wilden.

Sarkozy sprak zich onder meer uit tegen alle mogelijke beperkingen voor ondernemers. De 35-urenweek werd een “immense economische fout” genoemd met de belofte dat er zal geprobeerd worden om meer mogelijkheden te creëren om de arbeidsduur per sector of zelfs per bedrijf te onderhandelen. Alleszins beloofde Sarkozy reeds dat winkels voortaan ook op zondag zouden mogen openen. Verder waren er beloften inzake belastingsverlagingen en meer algemeen een “ondernemersvriendelijk klimaat”.

De Franse president stelde dat zijn land niet mag achterblijven als andere Europese landen een soepeler sociale wetgeving kennen. Het is duidelijk dat de nieuwe Franse regering (in nauwe samenwerking met president Sarkozy die een erg actieve rol lijkt te spelen) zowel op het vlak van belastingen als op het vlak van de arbeidsmarkt een neoliberaal beleid voorstaat en ook doorvoert.

Er is daartoe onder meer een nieuwe commissie opgezet onder leiding van Jacques Attali, een voormalige adviseur van de sociaal-democratische president Mitterand, met als doel de “vrijmaking van de Franse groei” te onderzoeken. Het doel van deze commissie is wellicht het opmaken van een reeks voorstellen voor economische “hervormingen” zoals een versoepeling van het ontslagrecht en van de arbeidsduur.

De voorstellen van Sarkozy liggen in de lijn van ideeën die ook naar voor worden gebracht door neoliberalen in Duitsland en Nederland. Uiteraard zullen de neoliberalen in ons land niet lang op zich laten wachten…

Leave a Reply