VLD: beschadigd door interne gevechten

In februari speelde er zich een koningsdrama af binnen de VLD: Karel De Gucht werd publiekelijk vernederd en vervangen door Dirk Sterckx als voorzitter. Aanleiding was de onenigheid binnen de partij over het migrantenstemrecht. Er ontstond een strijd tussen kopstukken binnen de VLD, met Verhofstadt, De Gucht en enkele egotrippende kemphanen als Hugo Coveliers op de voorgrond. Dit mondde uit in een emotioneel congres, waar Verhofstadt de meerderheid kon overtuigen om de regering niet te doen vallen. De Gucht trok zich niets aan van de beslissingen van het congres en diende – om de uiterst-rechterzijde binnen zijn partij nog iets toe te werpen – een amende-ment in dat de wet zou moeten verstrengen. Het kostte hem zijn kop.

De bevolking reageerde zeer lauw op wat zich afspeelde binnen de VLD. Het is duidelijk dat de verdeeldheid tot een nederlaag bij de verkiezingen zou kunnen leiden. De peilingen bevestigen dit: overal gaat de VLD er met meerdere procenten op achteruit en verliest ze haar status van grootste burgerlijke partij in Vlaanderen. Nu blijkt dat vooral de SP.a vandaag door de bazen als betrouwbaar wordt gezien. Wordt vervolgd…

Jan Vlegels

Delen: Printen: