Laat u niet vangen! Vlaams Blok heeft GEEN alternatief!

Blokbuster-actie in Oostende

WE VOEREN ACTIE TEGEN MEETING VAN HET VLAAMS BLOK MET FILIP DEWINTER

VRIJDAG 26 MAART OM 19U30 TEGENOVER LOKAAL TEN STUYVER, STUIVERSTRAAT 357, OOSTENDE

Met deze actie in een volksbuurt van Oostende willen we aantonen dat de volksbuurten niet "verloren" zijn. We willen aantonen dat er verzet mogelijk is. Samen kunnen we in deze wijken bouwen aan een actieve oppositie van werkenden, scholieren, studenten, werklozen, asielzoekers, migranten, … Samen kunnen we opkomen voor een echt alternatief dat vecht tegen privatiseringen, schorsing van werklozen, én voor betere lonen en pensioenen en een degelijk onderwijs.

Geen "alternatief" dat zich beperkt tot het om de 4 jaar inkleuren van een bolletje voor het Blok. Het Vlaams Blok profileert zich wel als enige oppositie, maar in de realiteit gaat het niet in tegen de repressie tegenover werklozen, vluchtelingen, jongerencultuur … enz.

Op alle mogelijke manieren zal geprobeerd worden om actie af te schilderen als een actie die los staat van de wijkbewoners. Wij willen daartegen ingaan en roepen op om vreedzaam actie te voeren. Het doel van deze actie is niet om voor onszelf te bewijzen hoe radicaal we wel zijn. Het uitbouwen van een actieve oppositie in de wijk is overigens veel radicaler dan het spelen van spelletjes met de politie en Vlaams Blok-agitatoren. Het biedt immers de basis voor het uitbouwen van een krachtsverhouding waarmee we effectief verandering kunnen afdwingen. Dat zal de enige manier zijn waarop we kunnen vermijden dat het Blok ook de komende jaren telkens de verkiezingen wint, op basis van de puinhoop die de regering creëert voor de meerderheid van de bevolking.

Voor meer informatie: 0486/953521 of via mail: oostende@lsp-mas.be

Delen: Printen: