ALLES WAT ONS VERDEELT, VERZWAKT ONS

11 maart: Stop racisme, stop NSV

ALLES WAT ONS VERDEELT, VERZWAKT ONS

Vandaag betogen we door Antwerpen om te protesteren tegen de "verdeel en heers"-politiek die de slachtoffers van het systeem met de vinger wijst, in de plaats van de reële oorzaken. Niet de werkloosheid wordt aangepakt, maar de werklozen (door het beperken van de uitkering in de tijd). Niet de multinationals die verantwoordelijk zijn voor de harde uitbuiting in de neokoloniale wereld worden aangepakt, maar hun slachtoffers: de vluchtelingen.

In de stad Antwerpen is 16% van de bevolking werkloos. En dat zijn dan enkel de officiële werklozen. Enkel in Genk (Ford…) ligt de werkloosheid nog hoger in Vlaanderen. Het afgelopen jaar steeg de werkloosheid met 10% in de regio Antwerpen. Deze regering biedt deze werklozen als enige antwoord een repressief schorsingsbeleid, waarbij na een aantal maanden (gemiddeld 18) de werklozen die onvoldoende kunnen aantonen dat ze werk gezocht hebben, geschorst worden en van het OCMW kunnen gaan leven. En dan komen ze klagen over de "verzuring" van de bevolking? Het is het neoliberale beleid dat brede lagen van de arbeiders en jongeren geen toekomst kan bieden dat "verzuurd" is!

Met deze betoging willen we daar een antwoord op bieden. We willen een echte oppositie uitbouwen: een oppositie op basis van actief, gezamenlijk verzet van alle arbeiders en jongeren tegen het asociale regeringsbeleid. Een beleid dat overigens ook verdedigd wordt door de officiële oppositiepartijen. Hun oppositie bestaat enkel uit het naar voor brengen van voorstellen om nog harder te besparen op onze kap. Bovendien proberen ze de slachtoffers van het huidige beleid tegen elkaar op te zetten.

BETOGING VOOR EEN ACTIEF VERZET

Met deze betoging trekken we door een volksbuurt van Antwerpen (Zurenborg en een stuk van Borgerhout). We willen aantonen dat de volksbuurten van Antwerpen niet "verloren" zijn. We willen aantonen dat er verzet mogelijk is. Samen kunnen we in deze wijken bouwen aan een actieve oppositie van werkenden, werklozen, asielzoekers, migranten,… Samen kunnen we opkomen voor een echt alternatief: een socialistisch alternatief dat vecht tegen privatiseringen, schorsing van werklozen, betere lonen en pensioenen.

Geen "alternatief" dat zich beperkt tot het om de 4 jaar inkleuren van een bolletje voor het Blok. Het Vlaams Blok profileert zich wel als enige oppositie, maar in de realiteit gaat het niet in tegen de repressie tegenover werklozen, vluchtelingen, enz. Vandaag betogen de Vlaams Blok-studenten (NSV) voor een sterkere, neoliberale Europese Unie. In haar pamflet schrijft de NSV dat het voor een "krachtig Europa" is en verdedigt het de Europese Unie. Het is nochtans de EU die mee verantwoordelijk is voor de beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd, de privatiseringen waardoor er nu al 3.000 jobs verloren gaan bij de NMBS, waardoor bij De Post een postbode nog 7 seconden heeft om een brief te posten (als gevolg van de zogenaamde "georoute" die wordt ingevoerd),…

Directe actie = massa-actie

Vorig jaar betoogden we in Leuven tegen de NSV. Daarbij riepen wij op om in de stad de NSV te blokkeren door hun parcours te bezetten. Dit jaar doen we niet zo’n oproep. Vorig jaar was dat mogelijk omdat we in een kleine studentenstad betoogden, waarbij er van de studenten een enorme steun was voor onze actie. Hierdoor konden we vreedzaam in de stad raken en een echte directe actie ondernemen: een massa-actie gesteund door de studenten. Dit jaar zou zo’n oproep enkel uitdraaien op geweld en zou het niet begrepen worden door bredere lagen.

VREEDZAME BETOGING

Op alle mogelijke manieren zal geprobeerd worden om deze betoging af te schilderen als een actie van jongeren die los staan van de wijkbewoners. Wij willen daartegen ingaan en roepen op om vreedzaam te betogen. Het doel van deze betoging is niet om voor onszelf te bewijzen hoe radicaal we wel zijn. Het uitbouwen van een actieve oppositie in de wijken is overigens veel radicaler dan het spelen van spelletjes met de politie. Het biedt immers de basis voor het uitbouwen van een krachtsverhouding waarmee we effectief verandering kunnen afdwingen. Dat zal de enige manier zijn waarop we kunnen vermijden dat het Blok ook de komende jaren telkens de verkiezingen wint, op basis van de puinhoop die de regering creëert voor de meerderheid van de bevolking.

We roepen op om na de betoging niet in de stad te trekken om de NSV op te zoeken. Dat zal er enkel toe leiden dat wij in de media en door het establishment afgeschilderd worden als hooligans. De sterk aanwezige politiemacht zal in dat geval wel voor de nodige, bijbehorende spectaculaire beelden voor op het nieuws en in de kranten zorgen.

In de binnenstad wordt door een groepje anarchisten actie gevoerd tegen de NSV-betoging. Zij willen de confrontatie aangaan met de politie. Blijkbaar gaan zij ervan uit dat je in de volkswijken geen alternatief kunt uitbouwen. Wij betreuren die actie en willen vermijden dat onze betoging als een onverantwoorde, gewelddadige actie naar voor gebracht wordt door de media, de traditionele partijen en heel het establishment.

We roepen de betogers op om met deze betoging door Zurenborg en Borgerhout te trekken en te tonen dat er actief verzet is waarin de omstaanders zich herkennen en ook voor zichzelf een rol zien weggelegd. In een stad waar 33% op het Vlaams Blok stemt, is de strijd voor een linkse oppositie geen verloren strijd. Integendeel, velen zien in d at de traditionele partijen geen antwoord bieden, maar zien nog geen echt alternatief. Wij moeten samen met hen bouwen aan zo’n alternatief. Dat zal enkel moeilijker zijn, als men ons kan afschilderen als relschoppers.

Voor ons is de centrale uitdaging van deze betoging dat begonnen wordt met de uitbouw van een linkse oppositie in de wijken. Met deze betoging willen we ons inschakelen in de acties die onder druk van de vakbondsbasis plaatsvinden tegen de "jacht op de werklozen" (betogingen in Luik en Namen begin maart en in Oostende op 20 maart). We willen ons daarin inschakelen en tegelijk een stap verder gaan, door de nood aan een politiek alternatief naar voor te brengen. Met de komende verkiezingscampagne willen we dat versterken. Niet dat we denken met LSP nu reeds een verkiezingsdoorbraak te maken. Maar we willen wel onze partij versterken en onze ideeën breder verspreiden, om een begin te maken met de uitbouw van een linkse oppositie. Help ons daarbij. Word zelf ook actief en sluit aan bij LSP!

Meeting na de betoging

Kom na de betoging naar de meeting van de organisatoren van deze betoging: "Hoe de strijd voor een linkse oppositie tegen het rechtse beleid aangaan?"

Sprekers:

  • Geert Cool (Blokbuster): Hoe opkomen tegen racisme? Welke weg vooruit voor de anti-fascistische beweging?
  • Jan Vlegels (Actief Linkse Studenten): Wat betekent Europa voor ons onderwijs? Hoe het verzet onder studenten uitbouwen?
  • Nikei De Pooter (LSP): Hoe een linkse oppositie uitbouwen? Waarom de Linkse Socialistische Partij versterken?

Linkse Socialistische Partij

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist