Gent: rechtse studenten leggen verbod op meeting met Dewinter naast zich neer

De Gentse unief besliste om geen toelating te geven aan het rechtse KVHV om een meeting met Dewinter te organiseren in een zaal van de universiteit. Het KVHV, waarin een aanwezigheid is van Vlaams Blokkers, wou Dewinter laten speechen en terwijl ‘en passant’ ook Patrick Vankrunkelsven in mootjes laten hakken inzake het migrantenstemrecht. Dat de nieuwbakken VLD’er Vankrunkelsven aanwezig zou zijn, was wellicht meer bedoeld voor het ogenschijnlijk "tegensprekelijk" karakter van de meeting. Niet dat Vankrunkelsven veel zou te vertellen hebben over migrantenstemrecht, of zou in staat zijn om zwaar in te gaan tegen Dewinter.

Het debat met Dewinter is door rector De Leenheer verboden. Officieel omdat het risico op geweld te groot is. Het is echter duidelijk dat wij en de andere organisaties die tegen de komst van Dewinter op unief zijn op geen enkel moment hebben gedreigd met het gebruik van geweld om dit debat te verhinderen. Het gebruik van geweld speelt enkel in de kaart van extreem-rechts. We willen een krachtsverhouding uibouwen tegen extreem-rechts op de universiteit en dat doe je niet door geweld te gebruiken.

Het KVHV wil ondanks het verbod van de rector toch doorgaan met dit debat onder het mom van ‘vrije meningsuiting’. In werkelijkheid willen ze geen gezichtverlies lijden t.o.v van hun vrienden in Antwerpen en Leuven waar ze wel debatten kunnen organiseren met racisten en xenofoben als Dewinter.

Het KVHV reageerde furieus op het verbod: Het KVHV stelt vast dat de rector extreem-linkse anti-democraten beloont voor hun dreigementen. Zij kondigden tevens aan het debat toch te zullen laten plaatsvinden ondanks het feit dat ze geen toelating hebben om gebruik te maken van een zaal van de Gentse universiteit. In een reactie zegt het KVHV desnoods een straatmeeting te houden.

We zijn voor zoveel mogelijk vrije meningsuiting. We vinden het echter niet kunnen dat een bevriende organisatie van het Blok een debat in elkaar steekt om Dewinter de kans te geven het cordon sanitaire op de universiteit tegen seksisme, racisme,…. te laten doorbreken. Zoals we al gesteld hebben zou er van een echt debat geen sprake geweest zijn. Het ‘debat’ zou Dewinter de kans van zijn leven hebben gegeven om voor eigen publiek de liberalen eens ’te pakken’ en dat in de universiteit waar ze nog nooit hebben kunnen spreken!

Vrije meningsuiting?

Dit ‘debat’ gaat ook niet om de vrije meningsuiting: het gaat om een poging om het Blok aanvaardbaar te maken en de universiteit te kunnen inpalmen. De inhoud van het ‘debat’ doet er niet toe, het is het feit op zich dat het kan doorgaan dat telt voor het Blok.

Vrije meningsuiting is volgens sommigen een abstract concept waarbij geen enkele rekening wordt gehouden met wat de materiële gevolgen zijn. Een idee dat door een groep overgenomen wordt, kan echter een materiële factor worden in de samenleving waarbij het geen theoretische "mening" meer is. Een mening zien als een losstaand gegeven op zich is een bijzonder vreemde benadering. Het kan een normaal concept zijn voor zover die mening binnen de grenzen van de heersende ideologie valt, maar zelfs dan is het geen losstaand gegeven. Aangezien wij van oordeel zijn, mee op basis van eigen ervaringen, dat extreem-rechts bij gebrek aan protest zichzelf gesterkt voelt en kan overgaan tot een agressievere aanpak, zien we niet in hoe een protestactie tegen een meeting met Dewinter een beperking van de vrije meningsuiting zou geweest zijn. Integendeel!

Gezien het debat officieus nog door zou gaan, blijven de afspraken van het ‘comité tegen de komst van Dewinter’ zoals ze waren. Afspraak Kouter 18u.

Delen: Printen: