Liverpool: activisten zetten campagne op voor nieuwe arbeiderspartij

Verklaring

Nadat New Labour 6 jaar aan de macht geweest is, is het duidelijk dat deze partij iedere verwijzing naar socialisme overboord gegooid heeft. Deze meeting verklaart dat ze het doel heeft om een campagne op te zetten voor het ontwikkelen van een echte arbeiderspartij op basis van volgende principes:

  • intrekking van alle anti-vakbondswetten
  • hernationaliseren van geprivatiseerde diensten
  • terugdraaien van het privatiseringsbeleid op vlak van onderwijs en gezondheidszorg
  • steun aan arbeiders en naties die internationaal betrokken zijn in strijdbewegingen
  • tegen het hoger inschrijvingsgeld in het hoger onderwijs
  • invoeren van een minimumloon van 7,5 Pond (+/- 11 EUR) per uur – ook voor jongeren
  • het aannemen van de nu afgevoerde "Clause 4" van de oude Labour Party ("Clause 4" bevatte de verwijzing naar de nood aan een socialistisch systeem)
  • het actief betrekken van alle delen van de samenleving, los van leeftijd, afkomst, geslacht,…

Het is de bedoeling om campagne te voeren in de vakbonden en arbeidersorganisaties, met ook speciale aandacht voor jongeren en de studentenbeweging.

Er komt een reeks debatten in het komende jaar, met als startpunt een conferentie met leidinggevende figuren vanuit de arbeidersbeweging en de vakbonden, jongeren, studenten en wijkorganisaties.

Vertegenwoordigers van twee belangrijke strijdbewegingen in Liverpool de afgelopen decennia kwamen vorige week samen. De ontslagen dokwerkers die midden jaren 1990 een internationale campagne voerden en de 47 geschorste gemeenteraadsleden die van 1983 tot 1987 een links beleid voerden, willen een campagne opzetten rond de noodzaak van een nieuwe arbeiderspartij.

Roy Farrar, SP Liverpool

Op 28 februari was er een meeting die werd voorgezeten door voormalige dokwerker Jimmy Nolan en waarop een 50-tal vakbondsmilitanten en politieke activisten luisterden naar Dave Nellist van de Socialist Party die uitlegde waarom Labour de arbeiders niet langer vertegenwoordigt en een partij van de miljonairs geworden is, niet van de miljoenen gewone Britten.

Er werd een verklaring aangenomen door alle aanwezigen, ondanks de politieke achtergronden bij verschillende organisaties en tradities. Paul Astbury, voormalig gemeenteraadslid en lid van de Socialist Party, stelde dat dit belangrijk is omdat de meningsverschillen niet kunnen genegeerd worden. Je kunt niet verwachten dat iedereen zijn/haar programma of opvattingen aan de kant schuift.

De dokwerkers en de geschorste gemeenteraadsleden willen een structuur voor activisten opzetten om samen campagne te voeren, terwijl tegelijk discussie mogelijk blijft over het programma en de principes. Op 27 maart volgt nog een debat.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist