Kinderopvang duurder in Gent

ENIGE WEKEN geleden kreeg een hele reeks mensen een brief van Rudy Coddens, SP.a-schepen van Onderwijs in Gent. Hij laat weten dat de prijzen van de kleuterdagverblijven en de buitenschoolse opvang in het stadsonderwijs vanaf 1 maart fors zullen stijgen. Reden: een vergelijking met de marktprijzen wijst uit dat de tarieven "onrealistisch laag" liggen. Heeft de stad dan niet juist de plicht betaalbare opvang aan te bieden, waar de markt dat niet doet?

Anja Deschoemacker

En waarom is die stijging er nu? Coddens legt uit dat één van de stadsinstellingen nu door Kind en Gezin is erkend en dus ook de tarieven van Kind en Gezin moet hanteren. Daardoor komt er een te groot onderscheid tussen de verschillende stadsinstellingen. En in vergelijking met de marktprijzen liggen de tarieven "onrealistisch laag". Maar goed, "wel opteerden we voor de minimumtarieven" en "ouders die geen ander inkomen hebben dan een vervangingsinkomen kunnen een sociaal tarief aanvragen. Ze betalen dan 50% van de ouderbijdrage."

Wat Coddens niet zegt, is dat Gent kampt met een groot tekort en dit jaar 21 miljoen euro wil besparen. Coddens zegt ook niet dat een aantal prestigeprojecten, o.a. ook het door de buurt gecontesteerde project "Zuurstof in de Brugse Poort" (waarbij 89 huizen moeten verdwijnen voor een park dat tweeverdieners moet aantrekken naar de wijk) of Portus Ganda en het Forum, gewoon doorgaan. Het grootste deel van de besparingen moet gedragen worden door het personeel (250 jobs verdwijnen), het OCMW en dus ook de gebruikers van stadsdiensten zoals kinderopvang.

Coddens zegt ook niets over het beleid van SP.a en VLD in de regering. Nochtans is het juist door vooral de liberalisering van de energiemarkt dat deze besparingen er nu komen. De prijs voor o.a. de nationale belastingsvermindering wordt gewoon afgewenteld op de gewesten en steden en gemeenten. En zo verstoppen ze zich allemaal voor het ongenoegen van de bevolking.

Gratis onderwijs?

Rudy Coddens is de opvolger van Freya Vanden Bossche, wiens mond destijds overliep van "gratis onderwijs". Gratis, ja, tenminste als je huisvrouw bent en dus het verblijf van je kind op school kunt beperken tot de schooluren, in het geval van mijn 3-jarige dochter: 8u.15-11u.45 en 13u.-15u.20. Als je ze dus ’s middags kunt ophalen, eten geven en dan terugbrengen. Als je werkt – en laat ons niet vergeten dat wie deeltijds werkt nauwelijks meer verdient dan een werkloosheidsuitkering en vaak zelfs minder! – en dit dus niet kunt doen, betaal je hoedanook middagopvang in het Gentse stadsonderwijs. Nu kost die opvang in de kleuterdagverblijven 1,49 euro, vanaf 1 maart wordt dat 2 euro. Op woensdagnamiddag spreken we over een stijging met meer dan 100%: van 1,49 naar 3,60 euro voor een opvangduur van 3 tot 6u. In vakantiedagen gaat het van 1,49 naar 7,10 als de opvang langer dan 6 uur duurt.

Voor veel vrouwen zal hun hele loon of wat ze boven het bestaansminimum verdienen met deze stijging naar opvang gaan. Gratis onderwijs? Vrouwen met kleine kinderen stimuleren om buitenshuis te werken? De SP.a is, net als alle grote partijen, goed in het verkondigen van de grote principes, maar hun daden zijn recht tegenovergesteld aan hun woorden.

Delen: Printen: