Onduidelijkheid over stemtest blijft aanhouden

De Standaard schrijft vandaag terecht dat de “genuanceerde versie van ‘Doe de Stemtest’” op VRT discussie uitlokt. De verantwoordelijke redacteur Kris Hoflack stelt dat werd gekozen voor een “breed spectrum, met name: alle partijen die in alle provincies lijsten indienen”. Tiens, waarom kan CAP dan niet in de Stemtest?

De Standaard schrijft letterlijk: “Intussen is ook veel gediscussieerd over welke partijen in de stemtest worden opgenomen en welke niet. Uiteindelijk is gekozen voor een ‘breed spectrum’, met name: alle partijen die in alle provincies lijsten indienen. ‘Omdat het journalistiek onverantwoord zou zijn om de nieuwe partij van Jean-Marie Dedecker uit te sluiten’, stelt Hoflack.

“Dat betekent dat niet alleen de Lijst Dedecker maar ook de kleine linkse PVDA in de stemtest wordt opgenomen, boven op de ’traditionele’ partijen (CD&V, SP.A, Open VLD), Vlaams Belang, Groen! en de kleine kartelpartijen (Spirit en N-VA). Dit tot grote woede van CAP, de nieuwe linkse partij van ex-SP.A’er Jef Sleeckx, die wel uit de boot valt.

Maar volgens Hoflack moet ergens de grens worden getrokken. Hij benadrukt dat de VRT-nieuwsdienst, ondanks de krappere budgettaire mogelijkheden, grote inspanningen levert om een zo volledig en gedifferentieerd mogelijk verkiezingsaanbod te brengen.”

Er moet dus ergens een grens getrokken worden en zelfs indien CAP aan de andere kant van de grens komt, wordt het uitgesloten. CAP dient in alle provincies lijsten in en voldoet dus aan de voorwaarden die werden genoemd door Hoflack. Blijkbaar is hij niet consequent met de grens die hij trekt.

In een e-mail aan een CAP-kandidaat stelde de hoofdredacteur het duidelijker: CAP heeft volgens de VRT onvoldoende nieuwswaarde en met de andere partijen wordt een voldoende “representatief product” aangeboden. Wat een verschil met Nederland of Frankrijk waar alle partijen aan bod komen op televisie. In Frankrijk is er zelfs een regel die bepaalt dat bij de presidentsverkiezingen alle kandidaten evenveel aan bod moeten komen! Daar zijn het niet de journalisten die bepalen of een partij “nieuwswaarde” heeft of “representatief” is. Neen, dat oordeel wordt er aan de kiezers overgelaten…

Uiteraard volstaan regels niet om een eerlijk beeld te krijgen in de media en de beste manier om een nieuwe formatie echt bekend te maken, is door die formatie aan de basis uit te bouwen. Maar de schandalige houding die de VRT inneemt tegenover CAP en de weigering om deze formatie in de Stemtest op te nemen, tart alles.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist