NSV opnieuw in gebouwen KUL

Gisterenavond organiseerde de NSV in het Pedagogisch Instituut een colloquium rond het thema "Welke toekomst voor de traditionele studentikoziteit in de 21ste eeuw?".

Kristof, ALS Leuven

De NSV, de Nationalistische Studentenvereniging, is een organisatie die officieel niets met het Vlaams Blok te maken heeft, maar onderhoudt er wel nauwe contacten mee en is de kweekvijver voor de toekomstige Vlaams Blok kaders. Zo was Jürgen Branckaert, nu de praeses van NSV Leuven, kandidaat voor het blok in Jette en was hij van 1999 tot 2001 voorzitter van de Vlaams Blok Jongeren. Bij de studentenclub KSC Brussel heeft Jürgen trouwens de veelzeggende bijnaam ‘Nazi-Göring’ (Hermann Wilhelm Göring was lid van de NSDAP, richtte de Gestapo op en begon met de bouw van de eerste concentratiekampen).

Hoewel de NSV door haar gewelddadige karakter niet erkend is aan de KUL, maakt ze al voor de tweede maal dit academiejaar gebruik van haar lokalen. We zien hier eenzelfde poging zoals recentelijk in Antwerpen om aanvaardbaar over te komen door een debatavond te organiseren met andere organisaties, ditmaal studentenverenigingen.

Uiteraard vinden wij, de Actief Linkse Studenten, dat extreem rechtse organisaties zoals de NSV geen spreekbuis mogen krijgen aan de KUL waar ze hun racistische en neo-facistische ideologie kunnen verspreiden. Door deze tegenactie willen we druk zetten op de universitaire overheid om in de toekomst geen lokalen meer aan dergelijke organisaties ter beschikking te stellen en willen we vermijden dat de NSV kan groeien door nieuwe contacten aan te trekken.

De KULeuven wist dat er gemobiliseerd werd voor een tegenactie. Ze kan immers, als het risico op verstoring van de openbare rust bestaat, haar beslissing ongedaan maken. In plaats daarvan kregen de ordediensten de toesteming van de KUL om het universitair terrein te betreden en blokkeerden ze deze ingang van het Pedagigisch Instituut. Dit gaat in tegen de politiek van de KULeuven. De studentencoördinator Dirk Van Gerven schermt met het argument van vrije meningsuiting. Wij zijn echter van mening dat dit een kortzichte visie is, en dat vermeden moet worden dat hun verwerpelijke ideologie een grotere aanhang krijgt of meer aanvaarbaar wordt en dat de harde kern zijn zelfvertrouwen terug krijgt. Er zou zich dan in de maatschappij een materiële kracht kunnen ontwikkelen die niet alleen de vrijheid van meningsuiting maar ook andere verworvenheden probeert terug te schroeven, en zich gaat richten tegen allerhande minderheden.

Op de tegenactie van de ALS waren een 50-tal mensen aanwezig. Aan de overkant telden we een 10-tal NSV-pet-en-lint-combinaties, wat andersgelinten en enkele niet gelinten. Zoals eerder vermeld was de arm der wet ook present, en bewaakten een 10 tal uniformen de ingang van één van de gebouwen van ons aller alma mater. Waarschijnlijk was er hier en daar wel nog iets uit het directe zicht opgesteld.

Opvallend was dat, hoewel het een bescheiden actie betrof, de persbelangstelling bijzonder groot was: naast de camera van de ROB (de regionale zender), waren op zijn minst Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws en één of andere radiozender aanwezig. Eerder verscheen ook al een artikel in Veto, het leuvens studentweekblad.

De actie op straat werd gevolgd door een meeting over extreem rechts en de strategie er tegen.

Via deze actie willen we ook mobiliseren naar de jaarlijkse, veel grotere anti-NSV betoging die op donderdag 11 maart plaatsvindt in Antwerpen.

Delen: Printen: