Het liberalisme tegen de democratie

Migrantenstemrecht:

In februari heeft de Kamer het wetsvoorstel gestemd dat gemeentelijk stemrecht verleent aan niet-Europese migranten. De Franstalige liberalen van MR hebben er zeer beperkende voorwaarden (o.a. geen verkiesbaarheid) aan gekoppeld. De Vlaamse liberalen van de VLD wilden zelfs niet weten van dit tweederangsstemrecht. We overlopen hier de argumenten tegen het stemrecht.

Thierry Pierret

"Geen stemrecht zonder wederkerigheid"

Mexico verbiedt iedere politieke activiteit van vreemdelingen. Als we de logica van de weder-kerigheid aanvaarden, hadden we aan iedere hier levende Mexicaan moeten verbieden om aan de acties tegen de oorlog in Irak deel te nemen… Als we deze logica tot op het bot doorvoeren, betekent het dat we vreemdelingen niet meer rechten mogen bieden dan degene die ze in hun land van oorsprong hadden.

"De meerderheid van de (Vlaamse) bevolking is tegen het stemrecht"

Dit is het centrale argument van de VLD. Er zijn nochtans een aantal erg tegenstrijdige opiniepeilingen geweest, afhankelijk van het feit of ze georganiseerd werden door voor- dan wel tegenstanders van het stemrecht. Het is vooral een zeer hypocriet argument. Volgens een recente opiniepeiling spreekt 53% van de Belgen zich uit tegen fiscale amnestie, die de liberalen hoog in het vaandel dragen. Dat weerhoudt Rik Daems er niet van om nog steeds te stellen dat "sociale fraude erger is dan fiscale fraude".

"Het stemrecht is geen mensenrecht"

Karel De Gucht, Rik Daems en 3 andere VLD-verkozenen schrikken er niet voor terug om iets dergelijks neer te pennen in een vrije tribune in La Libre Belgique (31/01). Eigenlijk verschillen ze nauwelijks van de liberale politici uit de 19e eeuw, die stelden dat enkel de rijken mochten stemmen. Een liberale politicus uit die periode, Frère-Orban, stelde zelfs: "algemeen stemrecht betekent dat de domheid aan de macht komt". De liberalen van vandaag, Karel De Gucht en Daniel Ducarme op kop, hebben er alles aan gedaan om hem gelijk te geven.

"Het stemrecht helpt de integratie van migranten niet verder"

Het is niet het stemrecht, maar de neoliberale politiek die de sociale samenhang verstoort. Gelijke politieke rechten tussen Belgen en vreemdelingen is juist een element om de eenheid tussen arbeiders te versterken en de antisociale politiek te bevechten. Het ontbreken van politieke rechten draagt bij tot het versterken van een apolitieke houding bij veel migranten. Daardoor hebben ze minder de neiging om hun rechten te verdedigen, wat de strijd van alle arbeiders ontmoedigt.

"De vereenvoudiging van de naturalisatie maakt het stemrecht overbodig"

De kwestie van het stemrecht voor migranten gaat per definitie over zij die, om een of andere reden, de Belgische nationaliteit niet wilden of konden verkrijgen. Waarom zou men migranten dwingen een verscheurende keuze te maken tussen de Belgische nationaliteit en die van hun land van herkomst, waarmee ze een band willen behouden? Mogen ze daarom geen stem hebben in de politiek?

"Het migrantenstemrecht is geen electoraal neutrale maatregel"

Onze prehistorische liberalen tonen hier dat ze niet eens democraten zijn. Dit argument toont open en bloot wat de houding van de politici – niet enkel de liberalen – is tegenover de bevolking in het algemeen. We mogen stemmen voor wie we willen, zolang alles maar bij het oude kan blijven. Hebben zij niet net een kiesdrempel van 5% geïnstalleerd om de effecten van het stemrecht te beperken?

Delen: Printen: