Home / Vrouwen / Steun de strijd voor het recht op abortus in Ierland

Steun de strijd voor het recht op abortus in Ierland

p6repealOp 28 september begint de parlementaire bespreking van het voorstel van Ruth Coppinger, verkozene voor de linkse alliantie Anti-Austerity-Alliance/People Before Profit en boegbeeld van de Ierse Socialist Party. De alliantie roept op tot een referendum over het achtste amendement op de grondwet, gestemd in 1983, dat het leven van de ongeboren foetus gelijkstelt aan dat van de moeder. Peilingen tonen dat een meerderheid van de bevolking in een dergelijk referendum dit grondwettelijk verbod op abortus zou wegstemmen.

Artikel door Anja Deschoemacker

De kwestie van abortus werd opnieuw een centraal thema na de dood van Savita Hallapanavar in oktober 2012. Deze jonge vrouw overleed als gevolg van complicaties in haar zwangerschap. Haar leven had gered kunnen worden door een abortus. De zaak leidde tot breed gedragen verzet dat weerspiegelde dat een meerderheid van de bevolking zich achter het recht op abortus schaarde. De gevestigde partijen – inclusief officieel “links” – hebben geen enkele stap in die richting gezet, maar hebben er integendeel alles aan gedaan om het thema terug op een dood spoor te brengen, hopend dat de gemoederen opnieuw zouden bedaren.

Dat het niet zover kwam, is grotendeels te danken aan ROSA, de vrouwenorganisatie verbonden aan de Socialist Party. ROSA nam het initiatief om het thema op de agenda te houden. Spraakmakende campagnes werden opgezet, zoals de abortuspilbus waarmee pillen verdeeld werden aan wie ze wou. Met dergelijke pillen kan een veilige abortus uitgevoerd worden in een vroeg stadium van de zwangerschap. Samen met anderen vormt ROSA de basis van het initiatief voor de campagne Repeal the 8th.

Zoals de campagne stelt, leidt het verbod op abortus niet tot minder abortussen dan in landen waar het wel kan. Het aantal vrouwen dat abortuspillen via het internet bestelt, enkel mogelijk in de eerste periode van de zwangerschap, is uiteraard niet telbaar. Maar als we enkel kijken naar de registraties van abortussen in het Verenigd Koninkrijk bij vrouwen die zich met hun Iers adres hebben ingeschreven, weten we dat minimum 9 vrouwen per dag hiervoor de oversteek maken.

Een dure reis voor een dure, want niet door gezondheidszorg terugbetaalde, ingreep. Ze vertrekken, zoals Ruth Coppinger in het parlement stelde, “in het geheim, overladen met een stigma, en met een hoge persoonlijke kost voor hen en hun families. De vrouwen uit de arbeidersklasse zijn het hardst geraakt omdat ze het zeer moeilijk hebben om de ongeveer 1.500 pond te vinden om naar het VK te gaan. Vaak hebben deze vrouwen late abortussen eerder dan te beslissen toch het kind te houden.”

LSP roept op om op 28 september in solidariteit met de eis voor het intrekken van het achtste amendement actie te voeren aan de Ierse ambassade in Brussel. Tegelijkertijd zal op een hele reeks plaatsen in de wereld actie worden gevoerd. We zullen er de eisen van ROSA verdedigen: voor het recht op abortus, tegen het besparingsbeleid en voor publieke investeringen die iedereen een échte keuze laten, voor een samenleving waarin een kind krijgen niet tot (nog meer) armoede leidt.

28 september om 18u30 protestactie aan de Ierse ambassade in Brussel, Etterbeeksesteenweg 180 in Etterbeek (Europese buurt, metro Schuman)

One comment

  1. Pingback: Protestactie voor recht op abortus in Ierland van datum veranderd | Linkse Socialistische Partij