Pak de werkloosheid aan, niet de werklozen

Pak de werkloosheid aan, niet de werklozen

IN WALLONIE nemen de vakbonden de strijdbijl op tegen het plan van Vandenbroucke. Met 18% werklozen wordt de regio natuurlijk zwaar getroffen door de anti-sociale aanvallen die door de regering werden beslist, tijdens de Superministerraad van Gembloux in januari.

Vincent Devaux

Om even in herinnering te brengen: de werklozen moeten zich onderwerpen aan verschillende controles door de RVA, waarbij diegenen die zogezegd niet voldoende inspanning leveren om werk te zoeken, zullen worden uitgesloten. België is het enige land waar de uitkering voor werkloosheid nog onbeperkt is in de tijd: internationale, kapitalistische instellingen oefenen druk uit op ons land om dit af te schaffen.

De uitsluiting van een deel van de werklozen laat de regering toe om te besparen en druk te zetten op de lonen van diegenen die nog wel werken. De regering doet er dus alles aan om de werklozen met de vinger te wijzen, op een moment dat het patronaat massa’s arbeiders op straat zet. Daarvoor krijgen ze dan nog eens lastenverminderingen cadeau!

Enkel een economie in dienst van de behoeften, en niet van de winst, kan een oplossing bieden. LSP-MAS komt op voor een 32-urenweek, om het werk te verdelen over meer mensen, met loonbehoud. Er is behoefte aan de grootschalige bouw van sociale woningen, een herfinanciering van het onderwijs,… Dit soort maatregelen zouden de werkloosheid kunnen oplossen, in het kader van de strijd voor een andere, socialistische maatschappij.

Mobilisaties tegen de maatregelen

Het Franstalige ABVV, de FGTB, heeft in eerste instantie gereageerd door druk te zetten op de "collega’s" van de PS. Een groot stuk van het blad "Syndicat" op 30 januari was gewijd aan de maatregelen van Vandenbroucke. Mia De Vits, nationaal voorzitster van het ABVV, krijgt echter geen woord over de lippen in haar eigen editoriaal. Ze wil duidelijk haar SP.a-vrienden in de regering niet voor het hoofd stoten, op een moment dat er sprake van is dat ze op een Europese SP.a-lijst zou verschijnen.

Op 2 februari was er een betoging van 250 mensen in Verviers, op 3 februari waren er betogingen van de Arbeiders Zonder Werk van Charleroi en Luik-Hoei-Waremme. De mobilisaties zijn in omvang aan het toenemen.

De kleine toegevingen na de Superministerraad waren slechts kleine kruimels, bedoeld om tot kalmte aan te zetten voor de verkiezingen. Het gaat om een uitstel van controle voor de +50-jarigen, de deeltijds werkenden en de PWA’ers en een aanpassing van de periode die je werkloos bent, vooraleer er controles komen door de RVA. Fundamenteel is er niets veranderd aan de anti-sociale maatregelen.

De vakbonden hebben al nieuwe mobilisaties aangekondigd om de regering onder druk te zetten. Er zijn oproepen tot actie van het FGTB op 1 maart in Luik en op 4 maart in Namen. ABVV en ACV roepen ook op om te betogen tijdens de volgende Superministerraad, op 20 maart in Oostende.

Wij roepen op voor een zo breed mogelijke mobilisatie voor deze betogingen. We moeten onze fundamentele sociale rechten verdedigen. Je kan ons ook contacteren voor praktische info over deze betogingen op 02/345.61.81.

Mobilisatie:

  • 1 maart: Luik
  • 4 maart: Namen
  • 20 maart: Oostende
Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist