Home / Op de werkvloer / sociale verkiezingen 2016 / Smartphone in plaats van sociale verkiezingen. Accent Jobs laat personeel ervoor betalen…

Smartphone in plaats van sociale verkiezingen. Accent Jobs laat personeel ervoor betalen…

Foto: Wikimedia Commons

Foto: Wikimedia Commons

Voor de sociale verkiezingen was er ophef over de opmerkelijke belofte van Accent Jobs. Het uitzendbedrijf schermde met een extra dag verlof en een nieuwe smartphone voor elke werknemer indien er geen sociale verkiezingen waren. Met 1.500 werknemers moet Accent Jobs een ondernemingsraad opzetten. Maar sociale verkiezingen kunnen vermeden worden indien er geen kandidaten zijn. De directie probeerde het personeel dus om te kopen om afstand te doen van een democratisch recht.

Wij stelden toen reeds dat de belofte van en extra dag verlof en een nieuwe smartphone een teken was dat er voor de werknemers met sociale verkiezingen meer in zat. En nog: “De directie geeft immers aan dat er ruimte is voor een extra dag verlof en een nieuwe smartphone. Een georganiseerde werknemersafvaardiging is het beste geplaatst om ervoor te zorgen dat die ruimte ook effectief wordt waargemaakt, zonder dat wat met de ene hand gegeven wordt met de andere terug wordt afgenomen.”

Wat blijkt nu? Het smartphone-verhaal werd nog eens bovengehaald in ‘Dag Allemaal’. Een werknemer getuigt: “We dachten dat we een telefoon cadeau gingen krijgen, maar in plaats daarvan kregen we een leasingcontract opgedrongen. We moeten die smartphone twee jaar huren, pas daarna is hij van ons. Ondertussen moeten we elke maand betalen voor dit ‘voordeel alle aard’.” Wie vertrekt bij Accent Jobs moet de restprijs betalen of de smartphone inleveren. De directie bevestigt: “Het personeel krijgt een smartphone als werkinstrument. Aangezien ze deze telefoon ook privé mogen gebruiken, betalen ze conform de wet een voordeel alle aard.”

De belofte van een nieuwe smartphone was dus aan een reeks voorwaarden onderworpen waar minstens een deel van het personeel op voorhand geen zicht op had. Zoals we opmerkten voor de sociale verkiezingen is er daar dringend nood aan een georganiseerde werknemersafvaardiging om toe te zien op de naleving van de gedane beloften zonder dat daar nieuwe voorwaarden aan gekoppeld worden.

Net zoals de worsten van Woeste om stemmen van het Aalsterse werkvolk te kopen voor zijn asociaal beleid uiteindelijk op weerstand botsten, groeit nu ook het ongenoegen bij Accent Jobs. Bij afwezigheid van sterke vakbonden gebeurt dit voorlopig nog niet meteen via de traditionele kanalen van de arbeidersbeweging maar door een anoniem interview in ‘Dag Allemaal.’ Laat er ons voor zorgen dat deze farçe bij de volgende sociale verkiezingen opnieuw opgediept wordt zodra een werkgever op gelijkaardige wijze zijn personeel wil chanteren.