Home / Kort / Kort & Krachtig

Kort & Krachtig

Iedere zaterdag publiceren we een overzicht van enkele opvallende nieuwtjes, feiten, opmerkelijke uitspraken of video’s.

Boerkini versus begroting: een lichaam toedekken mag niet, het beleid toedekken wel

Een discussie over strandkledij was een gedroomde kans voor N-VA om zich te positioneren. Als in Frankrijk een boerkini – een zwemtenue waarmee het lichaam vrij volledig bedekt wordt, een beetje zoals een duikerspak – verboden wordt, kan de N-VA immers niet achterblijven. Wellicht wil de partij als onderdeel van de Belgische Patriot Act ook een modepolitie op de stranden laten patrouilleren om na te gaan of er geen lichaam is dat wat teveel bedekt is? Op Twitter vatten we het even voor u samen: “Het gat in de #begroting is zo groot dat #NVA elke #boerkini moet opeisen om het toe te dekken. #verdeelenheers anno 2016.”

Hoe de crisis stoppen?

Op links-socialisme.blogspot.be werd de vraag gesteld hoe de crisis kan opgelost worden…
Easkey-Surf-hijab-resized-1024x574-picsay

Dagelijks racisme

Philippe Muyters, minister en lid van de partij geleid door ‘Boerkini Bart’, deed op zijn geheel eigenzinnige wijze een duit in het racistische N-VA-zakje dat stilaan tot een heuse tent is uitgegroeid. Op 17 augustus titelde De Morgen online: Muyters: “Asielzoekers aan werk helpen? Graag, maar met 500 herders zijn we niks” Muyters was door Knack gevraagd of er een specifieke benadering komt om werkloosheid onder mensen met een migratieachtergrond te bestrijden, die groep valt immers uit de boot. Vanuit internationale instellingen zoals de OESO wordt erop gewezen dat ons land achterop loopt bij het betrekken van migranten op de werkvloer. Voor Muyters is er echter geen vuiltje aan de lucht: “Allochtoon zijn is voor mij geen onderscheidende eigenschap. Laaggeschoold zijn, geen Nederlands kennen en een verkeerde attitude hebben zijn dat wel.” Zo zit hij volledig op de partijlijn: het is de schuld van die migranten zelf! Aan zondebokken geen gebrek in N-VA-middens. Is er op de arbeidsmarkt plaats voor vluchtelingen? Muyters: “Het hangt er vanaf welke asielzoekers. Brutaal gezegd: met vijfhonderd herders kunnen we niets doen. Maar sommige asielzoekers zijn al aan de slag bij hoogtechnologische bedrijven en dat is fantastisch.” Als mensen met een migratieachtergrond geen werk vinden, hebben ze het dus aan zichzelf te danken. Ze moesten maar geen herder worden…

Tekort aan sociale huisvesting? ‘Daar zullen we niets aan doen,’ beloven verantwoordelijken

Op 24 augustus schreef Gazet van Antwerpen: “In Vlaanderen wachten 105.370 mensen op een sociale woning. Dat is een stijging met 13% in vergelijking met 2013 en met 30% ten opzichte van 2011. Dat blijkt uit het recente rapport van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen over 2015. De gemiddelde wachttijd voor een sociale woning bedraagt 2 tot 5 jaar. De stijging na 2013 is voor een deel te verklaren door het optrekken van de inkomensgrens voor een sociale woning. Sindsdien komen meer mensen in aanmerking. “Daarnaast zijn er de maatschappelijke evoluties, zoals de toename aan mensen die alleen wonen door echtscheidingen en de instroom aan armoede door de vluchtelingencrisis”, zegt Liesbeth Homans (N-VA), Vlaams minister van Wonen. “De kans dat we de wachtlijst ooit helemaal kunnen wegwerken, is heel klein.” De kans dat de wachtlijst weggewerkt wordt, is heel klein aldus de minister. Haar lokale partijgenoot Fons Duchateau, OCMW-voorzitter in Antwerpen, verklaarde enkele dagen eerder in dezelfde krant dat hij: “zeer bewust niets extra doet voor vluchtelingen.” Kortom: er is een groeiend tekort aan sociale woningen en de verantwoordelijken beloven ons dat ze er vooral niets aan zullen doen.

Neoliberalisme duldt geen concurrentie

Neoliberalen praten graag over concurrentie als oplossing voor zowat elke kwestie. Behalve als het over ideologie gaat: dan is het neoliberalisme plots de enige stroming. Luc Nijs, CEO van verzekeringsbedrijf Talitha Group, schreef in een opiniestuk in De Tijd op 16 augustus: “Ideologieën verdragen geen concurrentie, ook het neoliberalisme niet. De markt heeft toch uiteindelijk altijd gelijk? Als je niet met de markt meedenkt, zal je worden gemarginaliseerd.” Nijs heeft het over hoe economen en toplui die voorzichtige kritiek op het neoliberalisme brengen uitgespuwd worden. Voor een groeiende meerderheid van de bevolking is het monopolie van het neoliberalisme al veel langer aan het wankelen, kijk maar naar de steun voor socialistische campagnes in de VS of Groot-Brittannië. Maar zelfs voorzichtige kritiek is niet aan de Belgische gevestigde politici gebeurd. Zoals Nijs opmerkt: “Daar is het nog steeds ‘snoeien om te groeien’. Illusies voor gevorderden.” Lees hier het volledige opiniestuk.

Verkoop in winkels daalt al negen maanden

Trends schreef op 17 augustus: “Winkels verkopen al negen maanden op rij systematisch minder dan een jaar eerder. Ondanks de inflatie loopt ook de totale omzet van winkels terug. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Economie. De aanhoudende dalende verkoop is opmerkelijk, omdat de trend zich enkel in België en Griekenland voordoet. In België werd in de eerste zes maanden van het jaar 2,4 procent minder verkocht in de kleinhandel, terwijl er in de rest van de eurozone net een stijging met 1,8 procent was. De sterkste terugloop tekenen de kleinere fysieke winkels op. In slagerijen en bakkerijen liep de verkoop in de eerste helft van het jaar met 3,8 procent terug. Ook de verkoop van schoenen- en kledingwinkels daalde met 3 procent. Supermarkten en webwinkels zien de verkoop wel stijgen, maar hun winst maakt het verlies van de andere winkels niet goed. Bart Van Craeynest, hoofdeconoom van Econopolis, ziet enkele regeringsmaatregelen als een mogelijke oorzaak. ‘Als mensen meer moeten uitgeven aan heffingen, spenderen ze minder aan de rest. Er was ook de indexsprong en de lonen stijgen niet.'”

Veel concurrentie voor gouden medaille in de discipline ‘corruptie’
De Tijd schreef op 18 augustus: “Al een week voert de Braziliaanse politie onderzoek naar fraude met tickets voor de Olympische Spelen in Rio. Eerst werd de directeur van THG Sports gearresteerd. Dat Britse sportmarketingbureau zou illegaal ruim 1.000 tickets bemachtigd hebben die toegewezen waren aan het Iers Olympisch Comité (OCI). Om ze vervolgens tegen woekerprijzen – de winst wordt op 3 miljoen euro geschat – te verkopen. Maandag werden nog eens vier THG-bestuurders aangeklaagd. En gisteren werd OCI-voorzitter Patrick Hickey opgepakt in zijn hotel in Rio. Hij werd echter onwel en moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis. De 71-jarige Hickey geldt als een verpersoonlijking van de schimmige politieke spelletjes die de mondiale sportfederaties keer op keer in opspraak brengen. Al sinds 1988 zit de voormalige topjudoka onaantastbaar op zijn Ierse sporttroon. Zijn internationale bobocarrière bouwde hij echter op via warme banden met Oost-Europese landen, die hij in de jaren 90 smeedde toen de Sovjet-Unie uiteenviel. Zo belandde Hickey in het Uitvoerend Comité van het IOC. En werd hij voorzitter van het Europees Olympisch Comité.”

Terug naar school, de leerkracht betaalt
De Standaard op 19 augustus: “ Knutselmateriaal, meubels voor in de klas of kleurpotloden. Negen op de tien leraren moeten in eigen beurs tasten om die schoolspullen te kopen. (…) Uit een enquête van het COV, de vakbond voor leraren uit het basisonderwijs, blijkt dat een kwart van de leerkrachten meubels uit eigen zak betaalt, en dat een op de twintig zelfs muurverf koopt. Gemiddeld geven onderwijzers nog voor het begin van het schooljaar al 93 euro uit, een bedrag dat tijdens het schooljaar stijgt tot 261 euro.” Het gebrek aan publieke middelen leidt tot druk op het personeel dat uit liefde voor het vak zelf opdraait voor een aantal kosten. Wat volgt? Dat leerkrachten hun huis moeten openstellen om van daaruit les te geven zodat kan bespaard worden op verwarmingskosten en lokalen?

De lijdensweg van een zorgkundige
Een opmerkelijke brief van een jonge zorgkundige in een privaat rusthuis zorgt voor ophef. De Standaard pakte vorig weekend met de brief uit. Enkele opmerkelijke passages eruit: “Als enige verpleegkundige in heel het rusthuis ben ik verondersteld om alle verpleegkundige zorgen toe te dienen aan meer dan honderd bewoners. Na een uur werk op andere verdiepingen kom ik terug en staat een van de bewoners in de gang te roepen dat hij drinken wil. In de eetzaal heeft een dame koffie uitgeschonken in haar potje druiven. Een andere bewoner staat volledig gedesoriënteerd te leunen op haar rollator in de gang, op zoek naar haar kamer. Het voortdurende gepiep van de beloproepen maakt me gek. (…) De dochter van een bewoner vraagt me hoe het komt dat haar moeder al om zes uur naar bed wordt geholpen. Ze zou liever pas rond negen uur gaan slapen. Ik vind het triest om de vrouw te moeten vertellen dat de personeelsbezetting geen andere zorgplanning toelaat. Als je je tijd verdeelt over de patiënten, heb je een dikke vijf minuten per persoon. En dat voor het helpen bij de hygiënische zorgen, het aandoen van de nachtkledij en het verplaatsen in bed. De dochter van de bewoner kijkt me aan en zegt dat ze het begrijpt. (…) Door het algemene personeelstekort hebben verpleegkundigen geen tijd, is alles een rush. Toen ik aan de hogeschool leerde een injectie te geven, hadden ze er beter een chronometer naast gehouden. Bij alles eigenlijk. Want zo is het wel: een race tegen de tijd. Er is geen systeem, geen opvolging en geen controle. Dus iedereen doet naar eigen goeddunken. Geen handschoenen, want geen tijd. Geen hulp bij het eten, geen identificatie van medicatie, geen levenskwaliteit, want geen tijd. Ik verontschuldig me een hele dag omdat ik geen tijd heb om langer bezig te zijn dan het hoognodige. Sorry mevrouw, meneer.” Is dit de zorg die we onze ouderen willen laten genieten? Is dit hoe we hulpverleners willen behandelen? Er is dringend nood aan meer middelen voor degelijke en publieke gezondheidszorg voor jong en oud!

Corbyn op de trein

De Britse Labour-leider Jeremy Corbyn blijft grote meetings houden in het hele land. De Belgische media is nog niet mee met dit fenomeen. Neem nu Het Laatste Nieuws, maar het kon even goed De Standaard of De Morgen zijn. We keken even naar de berichten over Corbyn de afgelopen maand. De man werd drie keer vermeld: (1) Peiling: May snoept miljoenen kiezers af van Labour, (2) Londense burgemeester Khan roept op om Corbyn te laten vallen en (3) Partijleider Jeremy Corbyn in het nauw na vals treinfilmpje. Wat blijkt nu? Peilingen geven aan dat Labour de kloof met de Tories aan het dichten is, de steun voor Corbyn neemt toe. De oproep van de Londense burgemeester komt niet bepaald als een verrassing, Khan is een man van het partij-establishment. En de beschuldiging van Richard Branson (Virgin) dat het populaire filmpje van Corbyn die geen plaats had op een trein en daarom in de gang moest zitten ‘vals’ was, wordt tegengesproken door verschillende mensen die op dezelfde trein zaten. Branson beweerde dat er nog voldoende vrije plaatsen waren en dat Corbyn meteen na het filmpje zo’n vrije plaats innam. Deze beschuldiging van een dubieuze figuur als Branson haalde meteen alle kranten bij ons. De weerlegging door getuigen die op dezelfde trein zaten, waren in het beste geval (op demorgen.be) goed om ervan te maken dat het treinfilmpje ‘betwist’ was en dat er een ‘welles-nietesspelletje’ rond ontstond. Het Laatste Nieuws stond meteen klaar met een conclusie: “‘Traingate’ bewijst volgens veel Britten dat Corbyn een onbetrouwbare politicus is, zoals vele anderen.” De berichtgeving hierover bewijst dat Het Laatste Nieuws een onbetrouwbare nieuwsbron is, zoals vele anderen.