Home / Internationaal / Europa / Tot 10.000 op meeting van Corbyn in Liverpool

Tot 10.000 op meeting van Corbyn in Liverpool

corbynliverpoolTot 10.000 mensen kwamen bijeen in Liverpool voor een grote openluchtmeeting van Jeremy Corbyn als onderdeel van zijn reeks meetings voor de nieuwe voorzittersverkiezingen. Wat een verschil met de meeting van Owen Smith enkele dagen voordien. Toen kon het publiek voor de meeting van Smith makkelijk verward worden met de rij voor een ijskarretje.

Verslag door Hugh Caffrey

Corbyn haalde uit naar “Tory Britain”, een land van armoede, dakloosheid, uitbuiting op de werkvloer en grote winsten voor de grote bedrijven die amper belastingen betalen. Hij schetste enkele goede basismaatregelen om de ergste effecten van het kapitalisme aan te pakken.

In plaats van de “politiek van de elite”, door en voor de elite, is er nood aan “de politiek van de gewone mensen die hun standpunten en verzuchtingen naar voor brengen.” Corbyn sprak zich uit tegen het nieuwe jobverlies bij de lokale scheepshersteller Cammell Lairds. Hij vergeleek dit met de schandalen bij BHS en Lloyds waar de winsten toenemen terwijl jobs verloren gaan. Corbyn stelde: “Het zou beter omgekeerd zijn.”

In zijn toespraak wees Corbyn op de tegenstelling tussen de enorme winsten en extreme uitbuiting onder de Tories aan de ene kant en zijn eigen programma aan de andere kant met een wettelijke verplichting voor bedrijven met meer dan 250 werknemers om te onderhandelen met erkende vakbonden, het stopzetten van de nulurencontracten, volledige rechten voor interimmers, inspanningen voor rechten op de werkvloer en eenheid van alle werkenden tegen uitbuiting.

De toegang tot rechtvaardigheid moet algemeen zijn, verklaarde Corbyn. Hij haalde uit naar de besparingen op de juridische bijstand waardoor armen geen toegang meer hebben tot het gerecht. Ook eiste hij een publiek onderzoek naar het politiegeweld in Orgreave tijdens de mijnwerkersstaking van de jaren 1980.

De ongelijkheid op vlak van gezondheid en de lagere levensverwachtingen voor wie niet rijk is, zijn gevolgen van de armoede en slechte huisvesting. We moeten ook mensen met mentale gezondheidsproblemen helpen in plaats van hen te veroordelen. Dit vereist publieke investeringen in de gezondheidszorg, terwijl die sector vandaag met privatisering bedreigd is. Sociale zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn, los van de “omvang van hun portemonnee.”

In plaats van de huidige wooncrisis wil Corbyn “tegen het einde van de eerste termijn van een Labour-regering iedereen degelijke huisvesting kunnen aanbieden.” Lokale autoriteiten zouden hypotheekleningen kunnen geven aan wie een eerste woning koopt. Dit soort beleid zou ook goede jobs creëren. En “als iemand denkt dat dit te duur of te extreem is, betekent dit dan dat dakloosheid en ongelijkheid OK zijn?”

Onderwijs moet voor iedereen een recht zijn, de hele samenleving haalt er immers voordeel bij. Jongeren verdienen een betere toekomst zodat ze hun hoop en verwachtingen kunnen inlossen. Er moet ook geïnvesteerd worden in infrastructuur doorheen het hele land, niet alleen in het rijkere zuidoosten.

Labour zal niet opnieuw de partij worden die zich onthield bij de aanval op de sociale zekerheid een jaar geleden, verklaarde Corbyn. Om de vooringenomen gevestigde media te omzeilen, moeten we gebruik maken van sociale media en campagnes in onze wijken waarbij we allemaal leiders kunnen zijn in het begeleiden van het denkproces over hoe de samenleving er anders kan uitzien.

Als antwoord op de beschuldiging van een utopische visie, wees Corbyn op de 540.000 nieuwe leden en de 183.000 geregistreerde aanhangers die zich op enkele dagen tijd gemeld hebben voor Labour. De jaarlijkse conferentie van Labour vindt later dit jaar in Liverpool plaats. Corbyn kondigde aan dat deze conferentie de boodschap moet brengen van “een zelfvertrouwde en sterke Labour-partij en arbeidersbeweging die in staat is om de ongelijkheid en de narigheid van Tory Britain aan de kant te schuiven.”

Verworvenheden uit het verleden zijn door strijd bekomen, stelde Jeremy Corbyn. We hebben ook vandaag nood aan een zelfvertrouwde en hoopvolle beweging om tot verandering te komen, tot een wereld van rechtvaardigheid, hoop en mensenrechten.

De meeting werd ook toegesproken door lokale gemeenteraadsleden, een verpleegster die een groot applaus kreeg, een vertegenwoordiger van de scheepsherstellers die in de jaren 1980 gevangen genomen werden tijdens een strijdbeweging, een linkse kandidaat voor de Labour-leiding en een lokaal parlementslid.

De politici hadden het over de persoonlijke kwaliteiten en verkiesbaarheid van Jeremy, alsook de nood aan eenheid en kracht. Ze kregen vooral applaus toen ze uithaalden naar de aanhangers van Blair, de Tories en de besparingen. Verwijzingen naar socialisme en Corbyn als premier, waren eveneens populair.

De opkomst voor de bijeenkomst is ongeveer even groot als het volledige lidmaatschap van Labour in de regio Merseyside voor het aantreden van Corbyn. Er was een grote honger naar ideeën, er vormden zich rijen om ons weekblad ‘The Socialist’ te kopen. We verkochten 250 exemplaren en verdeelden meer dan 2.000 pamfletten. Onze ideeën en voorstellen zijn steeds populairder onder de massabeweging die zich ontwikkelt rond Jeremy Corbyn.