Home / Vrouwen / Seksisme: ook onder ondernemers en academici. Femme de l’unif?

Seksisme: ook onder ondernemers en academici. Femme de l’unif?

Foto: SooRa

Foto: SooRa

Enkele jaren geleden zorgde de documentaire ‘Femme de la rue’ voor ophef. Met een verborgen camera werden seksistische opmerkingen in Brusselse straten gefilmd. Het waren schokkende beelden. Sommigen grepen dit aan om seksisme voor te stellen als een probleem van migranten. Na de vreselijke gebeurtenissen van oudejaarsnacht in Keulen, toen tientallen vrouwen het slachtoffer werden van ongewenste intimiteiten, kregen we dit opnieuw te horen. Staatssecretaris Francken kwam zelfs met een nieuwkomersverklaring om migranten aan te zetten tot meer vrouwvriendelijkheid.

Seksisme beperkt zich niet tot één groep of laag in de samenleving. Het komt in alle kringen voor. Wat de liberale ondernemer Fernand Huts vraagt, wordt meteen uitgevoerd door zijn bereidwillige politieke vrienden bij onder meer Open Vld en N-VA. In juni verklaarde Huts in Trends: “Vroeger lieten vrouwen meer ruimte aan hun mannen om te ondernemen. Ze zijn veeleisender geworden. Een man moet mee instaan voor het huishouden, thuis zijn, meegaan op citytrip, skiverlof, en liefst nog verlof hebben in de krokus- en paasvakantie, in het groot verlof, met Allerheiligen en tussen kerst en nieuw. Begin dan maar als ondernemer.” Hij klaagde nog aan dat “de huidige generatie vrouwen een ‘nieuwe man’ wil, iemand die moet opdraaien voor alle dingen waar hij toch geen verstand van heeft.”

Er was heel wat protest tegen dit onthutsende seksisme, meer dan tegen de eveneens 19de-eeuwse visie van Fernand Huts over werkenden. Maar sommigen probeerden het toch goed te praten. In De Standaard merkte N-VA-politica Grete Remen op: “Huts formuleert het fors, maar ik voel me niet aangevallen. Ik lees er een andere boodschap in: dat het ondernemerschap nog niet zo goed loopt in Vlaanderen. Je moet echt hard werken om ergens te geraken.” Wat een solidariteit onder liberale ondernemers om seksisme goed te praten…

Aan de Gentse universiteit raakte een schandaal bekend van een professor letterkunde die zijn doctoraatstudentes wel erg intiem begeleidde en als trofeeën liet opdraven. Slachtoffers van deze praktijken stelden dat de universitaire structuren dit steeds in de doofpot probeerden te steken. Nu het uit die doofpot kwam, reageerde de rector bijzonder stuntelig. Liefst werd ook heel de behandeling van de doofpot naar een nieuwe doofpot verwezen. Een vrouw als rector is geen garantie voor een krachtdadig optreden tegen seksisme aan de universiteit. Het probleem was al langer bekend. In 2013 werd in een rapport opgemerkt dat er in de vakgroep een probleem was inzake wederzijds respect en grensoverschrijdend gedrag.

De strijd tegen seksisme is nog niet gestreden. Vrouwen én mannen moeten zich organiseren om samen in te gaan tegen elke vorm van seksisme. Seksisme, zoals racisme en andere vormen van onderdrukking en discriminatie, kan enkel naar de vuilnisbak verwezen worden indien de samenleving wordt beheerd door zij die geen belang hebben bij die verdeeldheid: de brede arbeidersklasse die de overgrote meerderheid van de bevolking uitmaakt.