Home / Belgische politiek / Lokaal - Antwerpen / Nieuwe actie tegen vermarkting sociaal werk in Antwerpen

Nieuwe actie tegen vermarkting sociaal werk in Antwerpen

sociaalwerk2Komende donderdag is er een nieuwe actie tegen de vermarkting van het sociaal werk in Antwerpen. Op vrijdag 1 juli verwacht men de offertes voor de vermarkting van verschillende sociale voorzieningen. Daarom wordt op donderdagavond voor het OCMW actie gevoerd. Afspraak om 18u op het Mechelsplein. Hieronder de oproep voor die actie.

-> Verslag van de eerdere actie aan de gemeenteraad

-> Interview uit ons maandblad

Marktlogica hoort niet thuis in de zorg voor mensen. Toch zet het Antwerpse stadsbestuur sociale voorzieningen op de markt: van het inloophuis voor thuislozen, over de arbeidszorg voor OCMW-cliënten, tot de nachtopvang van daklozen of zelfs de psychologische hulp bij familiaal geweld. En andere zullen volgen. Antwerpen is duidelijk een testcase: wat hier gebeurt, wordt morgen uitgerold in Vlaanderen.

Op vrijdag 1 juli verwacht men de offertes. Stad en OCMW hopen en verwachten dat ook commerciële spelers zich aanbieden. Biedingen worden afgewogen op prijs en kwaliteit. Maar de kwaliteitscriteria zijn tot vandaag niet uitgeklaard.

De keuze voor vermarkting roept in het sociale werkveld veel vragen op en stuit op breed verzet. Op korte termijn staat de kwaliteit van het sociaal werk op de helling.
De vermarkting gaat in tegen de nodige continuïteit. Een voorziening zoals De Vaart, het inloopcentrum voor thuislozen, werkt al jaren binnen het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk. Door die continuïteit is een lange termijn aanpak mogelijk. Dat is ook nodig. Zonder continuïteit geen kwaliteit in het sociaal werk.

Vermarkting betekent meteen minder kwaliteit in duurdere en minder toegankelijke voorzieningen. Op termijn betekent dat een hogere factuur voor de samenleving. Op de markt staat de winst centraal, niet de kwaliteit van de zorg. Sociaal werk vraagt professionele kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes. Maximaliseren van de winst is alleen mogelijk door de kost voor de cliënt te verhogen. En vooral door te besparen op personeel: minder mensen, met lagere opleiding en minder ervaring.

Vermarkting vervangt samenwerking door concurrentie. En concurrenten schermen de informatie af in het belang van de eigen marktpositie. Die verschraling leidt tot immobilisme en bedreigt de maatschappelijke effectiviteit van de voorzieningen.
Welke verbeteringen verwacht de lokale overheid eigenlijk in de werking van sociale voorzieningen als ze worden overgenomen door een andere sociaal werk organisatie of door een commerciële speler? Op die vraag geeft de lokale overheid tot vandaag geen antwoord.

Op donderdagavond 30 juni om 18:30 protesteert het Sociaal Werk ActieNetwerk tegen deze gang van zaken aan het hoofdkantoor van het Antwerpse OCMW (Mechels Plein).
De actie krijgt ook deze maal de steun van de vakbonden LBC en BBTK.

Het kan anders!
Het Sociaal Werk ActieNetwerk kiest voor het maximaliseren van welzijn, niet voor het maximaliseren van winst.
We kiezen voor sociaal werk waarbij de kwaliteit van de hulpverlening centraal staat. En dit met de inbreng van alle betrokkenen: gebruikers en cliënten, sociale werkers, experten, studenten en partnerorganisaties.