Ook Zweedse sociaal-democratische regering volgt het Nederlandse voorbeeld

Steve Stevaert bracht vorige week een aantal keren naar voor dat hij een gratis bus zou inleggen naar Nederland om de mensen duidelijk te maken hoe de christen-democratische regering daar een asociaal beleid voert. Daarmee werd o.a. gereageerd op de aankondiging van de Nederlandse regering om 26.000 vluchtelingen uit te wijzen en de negatieve reacties die dit met zich meebracht. Maar de Nederlandse regering is geen uitzondering in Europa.

De Zweedse sociaal democratische premier Göran Persson probeert eveneens de angst onder de bevolking op te drijven voor massale immigratie vanuit de 10 nieuwe Oost-Europese leden van de EU die op 10 mei zullen deel uitmaken van de EU. Intussen worden de arbeids- en levensvoorwaarden van de Zweedse arbeiders hard aangepakt.

Göran Persson en de sociaal-democratische regering proberen een strikt beleid voor te stellen als progressief door te verwijzen naar een campagne van de vakbond in de bouwsector tegen uitgebuite gastarbeiders. Bij een controle van 408 werkplaatsen over een periode van 6 maanden, werden op 140 ervan inbreuken vastgesteld op vlak van het illegaal tewerkstellen van arbeiders. Het klopt dat moet opgetreden worden tegen de pogingen om de sociale zekerheid en de arbeidswetgeving te ondermijnen. Maar in het geval van de controles van de Zweedse werkplaatsen verschenen de vakbondsvertegenwoordigers samen met de politie op de werkvloer. Illegale arbeiders werden opgepakt en kregen in veel gevallen zelfs niet het lage loon dat hen beloofd werd. Uiteraard werden niet de patroons aangepakt die verantwoordelijk waren voor het illegaal tewerkstellen onder de minimumnormen.

De regering wil nu maatregelen treffen tegen "sociaal toerisme" vanuit Oost-Europa, waarbij inwoners van de Oost-Europese EU-lidstaten eenzelfde procedure moeten doorlopen als asielzoekers uit niet-Europese landen. Dit zouden "tijdelijke maatregelen" zijn omdat een aparte regelgeving voor Oost-Europeanen niet legaal is. Nadien zou er een "herziening" komen, waarbij het de bedoeling is om de sociale rechten voor alle nieuwe inwoners van Zweden (zowel vreemdelingen als Zweden die terugkeren) te beperken. Daarnaast hoopt de regering om met dit soort maatregelen te kunnen scoren bij de Europese verkiezingen van juni.

De extreem-rechtse ‘Nationaal-Democratische Partij’ (NDP) juicht de maatregelen van Göran Persson toe. De NDP stelt dat het haar verkiezingscampagne enorm zal stimuleren. Opvallend is ook hoe de radicaal-linkse ‘communistische’ partij KPML(r) de regeringsmaatregelen toejuicht. De partij is op de werkvloer begonnen met een eigen campagne "om druk te zetten op de regering" omdat anders "arbeiders uit Estland, Letland, Litouwen en Polen, met lonen die slechts één achtste bedragen van die van de Zweedse arbeiders en met een werkloosheid die drie keer hoger ligt, zomaar de mogelijkheid zullen hebben om Zweedse jobs in te pikken na 1 mei." Het pamflet van de KPML(r) had zonder problemen kunnen geproduceerd zijn door een racistische partij.

Rättvisepartiet Socialisterna is tegen het kapitalistische project van de Europese Unie. Maar wij vallen niet terug op een nationalistisch standpunt zoals bijvoorbeeld de stalinistische KPML(r). We baseren ons op een socialistisch internationalisme.

Het alternatief op het beleid van deze regering bestaat uit een gezamenlijke strijd van Zweedse en migrante arbeiders voor betere arbeids- en loonsvoorwaarden. Bovendien is er nood aan een amnestie-maatregel voor illegale vluchtelingen die nu een belangrijke rol spelen op de "zwarte markt" waardoor alle arbeids- en loonsvoorwaarden onder concurrentiele druk komen te staan.

Dat een dergelijke klasse-solidariteit tot overwinningen kan leiden werd duidelijk in de staalfabriek SSAB in Luleå (in het noorden van Zweden). De vakbond slaagde erin op basis van een gezamenlijke strijd de lonen van Slovaakse arbeiders op te trekken van 40 tot 137 Zweedse kronen per uur (van ongeveer 5 tot 18 euro).

Een ander voorbeeld is de strijd die gevoerd werd op ferryboot ‘Baltic Star’ waar een aantal Kasjmiri en Pakistanezen worden tewerkgesteld. De vakbond slaagde erin om samen met Rättvisepartiet Socialisterna een aantal verworvenheden af te dwingen. De neo-liberale positie zou zijn dat de migranten er moesten werken aan een derde van het loon van Zweden, de KPML(r) zou voorstellen om die arbeiders uit te wijzen. Een socialistisch klassenstandpunt daarentegen vertrekt van het opnemen van de verdediging van alle arbeiders en de arbeids- en loonsvoorwaarden.

Rättvisepartiet Socialisterna heeft beslist om op te komen met de Europese verkiezingen van juni zodat we deze ideeën sterker kunnen naar voor brengen en een alternatief opbouwen tegenover de aanvallen op de sociale zekerheid en de aanvallen op de meest uitgebuite lagen van de arbeidersklasse. Die campagne zal ingaan tegen het beleid van Persson, de werkgeversfederatie, de neo-liberalen, de racisten, de nationalisten (zowel de rechtse als de "linkse" varianten).

Artikel op basis van een eerder verschenen artikel van Arne Johanson in het Zweedse weekblad ‘Offensiv’ (weekblad van Rättivsepartiet Socialisterna) in de editie van 19 februari.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist